Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Pääkirjoitus
Tilaajille

Maan joh­ta­mi­nen on krii­sis­sä. Val­mius­lain käyt­töön­ot­to voi olla työ­voi­man saannin kan­nal­ta pe­rus­tel­tua, mutta vaalien lä­hei­syy­den takia syitä saattaa löytyä muual­ta­kin

Krista Kiurun johtamistapa jakaa hallitusrintamaa.
Krista Kiurun johtamistapa jakaa hallitusrintamaa.
Kuva: Pekka Peura
Pääkirjoitus //14.1.2020

Koronapolitiikan linjaaminen näyttää saavan reippaasti lisää kierroksia epidemian pahentuessa ja aluevaalien lähestyessä. Sitä kansalaisen voi olla vaikea hahmottaa, mitkä koronan torjuntaan liittyvät toimet ovat välttämättömiä taudin leviämisen ehkäisemiksi ja mitkä liittyvät puolueiden haluun nostaa profiilia vaalien painaessa päälle.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko vaati alkuviikosta pääministeri Sanna Marinia (sd.) palaamaan koronaministerityöryhmän johtoon. Ryhmää on johtanut peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja lehtitietojen mukaan ryhmän työskentelyssä on ilmennyt isoja ongelmia.