Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Aluevaalit 2022
Viimeisin 12 tuntia
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

13:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Ihminen kes­kiöön

12:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Ihmiset tar­vit­se­vat so­te-pal­ve­lui­ta

12:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Tuho vai mah­dol­li­suus?

12:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kan­nat­taa ää­nes­tää

08:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Työolot kuntoon so­te-alal­la

08:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote ei ole vielä valmis

08:01
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: So­te-ra­ha käy­tet­tä­vä jär­ke­väs­ti

17.01.2022 22:34
Tilaajille
Ehdokkaalta: Valtuutetut paljon vartijoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Val­tuu­te­tut paljon var­ti­joi­na

17.01.2022 22:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Miksi ää­nes­tän alue­vaa­leis­sa?

17.01.2022 22:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Asuk­kai­den ja pal­ve­lu­jen puo­les­ta

17.01.2022 22:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Riit­tä­vä ra­hoi­tus var­mis­tet­ta­va

17.01.2022 22:05
Tilaajille
Kansanedustajien pyrky aluevaltuustoon sisältää intressiristiriidan ja vahvistaa mielikuvaa politiikan härskiydestä
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jien pyrky alue­val­tuus­toon si­säl­tää int­res­si­ris­ti­rii­dan ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa po­li­tii­kan härs­kiy­des­tä

17.01.2022 21:54 6
Tilaajille
Reilu viidennes lappilaisista äänestänyt, pellolaiset kärjessä, merilappilaiset ovat aktivoituneet – tiistaina viimeinen ennakkoäänestyspäivä

Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

17.01.2022 21:03
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Vaalimainoksia on hävitetty ilkivalloin myös Kemissä ja Keminmaassa – ehdokas lupaa vihjepalkkion

Vaa­li­mai­nok­sia on hä­vi­tet­ty il­ki­val­loin myös Kemissä ja Ke­min­maas­sa – ehdokas lupaa vih­je­palk­kion

17.01.2022 15:40 2
Tilaajille
Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuuluviin, sanovat pienten kuntien aluevaaliehdokkaat: ”Paikallisilla on aina paras asiantuntemus”

Kotiin päin on pakko vetää, jos haluaa äänen kuu­lu­viin, sanovat pienten kuntien alue­vaa­lieh­dok­kaat: ”Pai­kal­li­sil­la on aina paras asian­tun­te­mus”

17.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Liikunnan aluevaaliehdokkaat, astukaa esille!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­nan alue­vaa­lieh­dok­kaat, astukaa esille!

17.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Hoi­ta­ja­pu­la rat­kais­taan joh­ta­mi­sel­la

17.01.2022 05:00
Tilaajille
Ehdokkaalta: Lappi tarvitsee kaksi sairaalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Lappi tar­vit­see kaksi sai­raa­laa

17.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Tam­mi­kuun kih­lauk­sen henkeä tar­vi­taan jälleen

17.01.2022 05:00
Tilaajille