Kasvomaskit
Viimeisin tunti
Lapin kunnat varautuvat kasvomaskien jakoon – Kuntien tehtävänä tarjota vähävaraisille kasvomaskeja THL:n suosituksen myötä

Lapin kunnat va­rau­tu­vat kas­vo­mas­kien jakoon – Kuntien teh­tä­vä­nä tarjota vä­hä­va­rai­sil­le kas­vo­mas­ke­ja THL:n suo­si­tuk­sen myötä

18:30 0
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Sosiaali- ja terveysministeriö teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

18:16 0
Viimeisin 12 tuntia
Maskisuositukset tyhjensivät kemiläisen pipotehtaan varaston viikonloppuna – "Puhelin on soinut"

Mas­ki­suo­si­tuk­set tyh­jen­si­vät ke­mi­läi­sen pi­po­teh­taan va­ras­ton vii­kon­lop­pu­na – "Pu­he­lin on soinut"

15:13 0
Tilaajille
Tukes listasi kuusi faktaa kansanmaskeista – astmaliitto muistuttaa, etteivät maskit sovi kaikille

Tukes listasi kuusi faktaa kan­san­mas­keis­ta – ast­ma­liit­to muis­tut­taa, ett­ei­vät maskit sovi kai­kil­le

11:57 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki hankkii maskeja vähävaraisille kuntalaisille – selvitystyö on jo käynnissä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hankkii maskeja vä­hä­va­rai­sil­le kun­ta­lai­sil­le – sel­vi­tys­työ on jo käyn­nis­sä

07:51 0
Tilaajille
Viikko
Kasvomaskin ompeluohje

Kas­vo­mas­kin om­pe­lu­oh­je

13.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Kasvomaskeja suositellaan joukkoliikenteeseen ja esimerkiksi tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta

Kas­vo­mas­ke­ja suo­si­tel­laan jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja esi­mer­kik­si ti­lan­tei­siin, joissa tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta

13.08.2020 14:20 0
Koko Lappiin kasvomaskisuositus – etätyöhön paluu voisi pääministerin mukaan olla perusteltua Länsi-Pohjassa

Koko Lappiin kas­vo­mas­ki­suo­si­tus – etä­työ­hön paluu voisi pää­mi­nis­te­rin mukaan olla pe­rus­tel­tua Län­si-Poh­jas­sa

13.08.2020 13:52 5
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13 1
Toimittajalta: Joko maskivenkoilu saataisiin päätökseen?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Joko mas­ki­ven­koi­lu saa­tai­siin pää­tök­seen?

11.08.2020 14:14 0
Lapissa odotetaan kansallista kasvomaskisuositusta ennen paikallisia suosituksia

Lapissa odo­te­taan kan­sal­lis­ta kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta ennen pai­kal­li­sia suo­si­tuk­sia

10.08.2020 19:34 0
Tilaajille
Inarilaiskoulu antoi maskisuosituksen: Saamelaisalueen koulutuskeskus suosittaa maskeja opiskelijoilleen ja henkilökunnalle kahdeksi viikoksi

Ina­ri­lais­kou­lu antoi mas­ki­suo­si­tuk­sen: Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suo­sit­taa maskeja opis­ke­li­joil­leen ja hen­ki­lö­kun­nal­le kah­dek­si vii­kok­si

10.08.2020 15:16 1
Tilaajille
Maskisuositusta odotetaan ensi viikolla, vaikka useat lääketieteen ammattilaiset ovat peräänkuuluttaneet niiden käyttöä jo kuukausia – miksi kynnys suosituksen antamiselle kasvoi korkeaksi?

Mas­ki­suo­si­tus­ta odo­te­taan ensi vii­kol­la, vaikka useat lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­set ovat pe­rään­kuu­lut­ta­neet niiden käyttöä jo kuu­kau­sia – miksi kynnys suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le kasvoi kor­keak­si?

09.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Suomessa todettu 14 uutta koronatartuntaa – Karanteeni voisi hidastaa viruksen leviämistä, Broas peräänkuuluttaa kasvomaskisuositusta

Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­ni voisi hi­das­taa vi­ruk­sen le­viä­mis­tä, Broas pe­rään­kuu­lut­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

08.08.2020 15:42 5
Kuukausi ja vanhemmat
Voiko työmatkaliikenteeseen hankkimansa maskit vähentää verotuksessa? Tämä olisi asiantuntijan mukaan mahdollista yhdessä tilanteessa

Voiko työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen hank­ki­man­sa maskit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa? Tämä olisi asian­tun­ti­jan mukaan mah­dol­lis­ta yhdessä ti­lan­tees­sa

07.08.2020 14:49 0
Kuuntele Viikkoraati: Miksi media kuvailee Kulmunia jääkuningattareksi ja Saarikkoa Muumimammaksi? Maskitko kaikkien kasvoille? RoPS rypee alamaissa, missä vika?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Miksi media ku­vai­lee Kul­mu­nia jää­ku­nin­gat­ta­rek­si ja Saa­rik­koa Muu­mi­mam­mak­si? Mas­kit­ko kaik­kien kas­voil­le? RoPS rypee ala­mais­sa, missä vika?

07.08.2020 10:08 0
Maskisuositus saa vielä odottaa – Varhila: "Suomella ei ole lainsäädännöllisiä keinoja ottaa käyttöön kansalaisten maskipakkoa"

Mas­ki­suo­si­tus saa vielä odottaa – Var­hi­la: "Suo­mel­la ei ole lain­sää­dän­nöl­li­siä keinoja ottaa käyt­töön kan­sa­lais­ten mas­ki­pak­koa"

06.08.2020 10:36 2
Tuontimaskien alkuperä askarruttaa – miten voit varmistaa, ettei kiinalainen maskisi ole uiguurin pakkotyönä valmistama?

Tuon­ti­mas­kien al­ku­pe­rä as­kar­rut­taa – miten voit var­mis­taa, ettei kii­na­lai­nen maskisi ole ui­guu­rin pak­ko­työ­nä val­mis­ta­ma?

05.08.2020 20:15 2
Tilaajille
"Tämä muistuttaa jo kevään vessapaperitilannetta" – Iso osa kasvomaskeista myytiin Lapissa loppuun jo tiistaina

"Tämä muis­tut­taa jo kevään ves­sa­pa­pe­ri­ti­lan­net­ta" – Iso osa kas­vo­mas­keis­ta myytiin Lapissa loppuun jo tiis­tai­na

04.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Näin käytät kasvomaskia – Maski on aseteltava kasvoille aina puhtain käsin, eikä sitä saa kosketella käytön aikana

Näin käytät kas­vo­mas­kia – Maski on ase­tel­ta­va kas­voil­le aina puhtain käsin, eikä sitä saa kos­ke­tel­la käytön aikana

04.08.2020 10:13 0
Tilaajille