Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Joukkoliikenne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men jul­ki­nen lii­ken­ne tar­vit­see muu­tok­sen

05.08.2021 07:45
Tilaajille
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

03.08.2021 14:54
Summer Shuttle kuskaa Kemin kesässä ilmaiseksi

Summer Shuttle kuskaa Kemin kesässä il­mai­sek­si

22.06.2021 17:05 3
Tilaajille

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jil­la laaja mie­len­il­maus – VR peruu lähes kaiken mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen per­jan­tail­ta

20.05.2021 21:55
Kolumni: Ravintola-ala hyötyisi hyvästä joukkoliikenteestä – kysyntä ja tarjonta kukoistavat kaupunkikeskustoissa, joissa tuhannet ihmiset mahtuvat pieneen tilaan
Kolumni

Ko­lum­ni: Ra­vin­to­la-ala hyö­tyi­si hyvästä jouk­ko­lii­ken­tees­tä – kysyntä ja tar­jon­ta ku­kois­ta­vat kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa, joissa tu­han­net ihmiset mah­tu­vat pieneen tilaan

12.05.2021 09:31
"Toivomme, että he, jotka voivat, käyttäisivät maskeja" – Maskipakkoa ei ainakaan vielä ole tulossa Rovaniemen tai Tornion paikallisliikenteeseen

"Toi­vom­me, että he, jotka voivat, käyt­täi­si­vät mas­ke­ja" – Mas­ki­pak­koa ei ai­na­kaan vielä ole tulossa Ro­va­nie­men tai Tornion pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen

15.03.2021 11:33
Tilaajille
Sähköautotuki on suunnattava pääkaupungin raharikkaiden sijasta sinne, missä autoa tarvitaan eniten
Pääkirjoitus

Säh­kö­au­to­tu­ki on suun­nat­ta­va pää­kau­pun­gin ra­ha­rik­kai­den sijasta sinne, missä autoa tar­vi­taan eniten

02.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Kolumni: Toimiva joukkoliikenne toisi kaupunkiin ostovoimaa, työtä ja elämää – lipputulojen tuijottamisen sijaan tulisi ymmärtää paikallistalouteen säteilevät laajemmat hyödyt
Kolumni

Ko­lum­ni: Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne toisi kau­pun­kiin os­to­voi­maa, työtä ja elämää – lip­pu­tu­lo­jen tui­jot­ta­mi­sen sijaan tulisi ym­mär­tää pai­kal­lis­ta­lou­teen sä­tei­le­vät laa­jem­mat hyödyt

20.01.2021 11:33
Joukkoliikenteestä tuli Lifti ja seuraava nimihirviön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oikeilla nimillä?
Kolumni

Jouk­ko­lii­ken­tees­tä tuli Lifti ja seu­raa­va ni­mi­hir­viön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 09:54
Puhuttaisiinko asioista niiden oikeilla nimillä?
Kolumni

Pu­hut­tai­siin­ko asiois­ta niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 06:00
Tilaajille
Lapin joukkoliikennepalveluita pyritään kehittämään hankkeen avulla –  "Matkustuskokemus paranee, kun tieto palveluista aikatauluineen ja reitteineen on tulevaisuudessa helpommin saatavilla"

Lapin jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta py­ri­tään ke­hit­tä­mään hank­keen avulla – "Mat­kus­tus­ko­ke­mus pa­ra­nee, kun tieto pal­ve­luis­ta ai­ka­tau­lui­neen ja reit­tei­neen on tu­le­vai­suu­des­sa hel­pom­min saa­ta­vil­la"

26.09.2020 10:50 1
Tilaajille
"Olet vastussa siitä, mitä tuot tullessasi kotiin" – THL:n kasvomaskisuositus otettiin hyvin vastaan Lapissa, liikennöitsijät toivovat esimerkin kannustavan maskien käyttöön

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

14.08.2020 20:00
Tilaajille
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille

OnniBus pa­laut­taa vuo­ro­tar­jon­taa Lapissa ensi vii­kol­la

05.08.2020 20:57
Tilaajille
Joukkoliikenteen maskisuositus tarkoittaisi matkustajalle ainakin kahta maskia päivässä – Ota nämä asiat huomioon suojaimen valinnassa

Jouk­ko­lii­ken­teen mas­ki­suo­si­tus tar­koit­tai­si mat­kus­ta­jal­le ainakin kahta maskia päi­väs­sä – Ota nämä asiat huo­mioon suo­jai­men va­lin­nas­sa

04.08.2020 19:15
Tilaajille
Linkkarin keskuspysäkki palaa Ruokasenkadulle – Talviaikatauluihin siirrytään ensi viikolla

Link­ka­rin kes­kus­py­säk­ki palaa Ruo­ka­sen­ka­dul­le – Tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin siir­ry­tään ensi vii­kol­la

03.08.2020 14:47
Yksi kuoli Kiirunassa linja-autossa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

Yksi kuoli Kii­ru­nas­sa lin­ja-au­tos­sa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

16.07.2020 13:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alueel­li­nen yh­den­ver­tai­suus huo­mioi­ta­va el­vy­tyk­ses­sä

04.06.2020 08:52
Tilaajille
Pääkirjoitus: Joukkoliikenteen koronatuki ohjattava koko maahan, eikä vain etelän raitiovaunuihin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jouk­ko­lii­ken­teen ko­ro­na­tu­ki oh­jat­ta­va koko maahan, eikä vain etelän rai­tio­vau­nui­hin

01.06.2020 15:08
Tilaajille
Linkkarin reitteihin muutoksia kesäksi – Keskustan pääpysäkki siirtyy Ruokasenkadulta Urheilukadulle

Link­ka­rin reit­tei­hin muu­tok­sia kesäksi – Kes­kus­tan pää­py­säk­ki siirtyy Ruo­ka­sen­ka­dul­ta Ur­hei­lu­ka­dul­le

28.05.2020 09:29