kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Joukkoliikenne
Muurolan bussivuorot ruuhkautuvat oppilaista, tarjolla seisomapaikkoja  – Rovaniemen joukkoliikenneinsinööri: Kukaan ei ole jäänyt pysäkille

Muu­ro­lan bus­si­vuo­rot ruuh­kau­tu­vat op­pi­lais­ta, tar­jol­la sei­so­ma­paik­ko­ja – Ro­va­nie­men jouk­ko­lii­ken­nein­si­nöö­ri: Kukaan ei ole jäänyt py­sä­kil­le

30.03.2023 14:20 6
Tilaajille
Raha on vasta kolmanneksi tärkein kriteeri joukkoliikenteen käytölle – Yksityisautoilu vähenee merkittävästi vasta, jos sen mahdollisuudet heikkenevät reippaasti

Raha on vasta kol­man­nek­si tärkein kri­tee­ri jouk­ko­lii­ken­teen käy­töl­le – Yk­si­tyis­au­toi­lu vähenee mer­kit­tä­väs­ti vasta, jos sen mah­dol­li­suu­det heik­ke­ne­vät reip­paas­ti

12.02.2023 06:30 7
Tilaajille
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Tapaninpäivän matkalippu kannattaa ostaa etukäteen – Jouluna matkataan enemmän kuin viime vuonna, vaikka koronaa edeltäviin lukuihin ei vieläkään ylletä

Ta­pa­nin­päi­vän mat­ka­lip­pu kan­nat­taa ostaa etu­kä­teen – Jouluna mat­ka­taan enemmän kuin viime vuonna, vaikka koronaa edel­tä­viin lu­kui­hin ei vie­lä­kään ylletä

20.12.2022 18:30
Tilaajille
Linja-autolla pääsee tammikuusta alkaen Rovaniemen keskustasta lentokentälle – joukkoliikenteen lippujen hintoihin alennusta

Lin­ja-au­tol­la pääsee tam­mi­kuus­ta alkaen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta len­to­ken­täl­le – jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­jen hin­toi­hin alen­nus­ta

22.11.2022 18:40 3
Tilaajille
"Sieltä taaemmalta tolpalta voidaan huidella" – Finavia vuokrasi Rovaniemen lentoaseman parhaat taksitolpat Menevälle, paikallisen yrittäjän mielestä tilanne on epäreilu

"Sieltä taaem­mal­ta tol­pal­ta voidaan hui­del­la" – ­Fi­na­via vuok­ra­si Ro­va­nie­men len­to­ase­man parhaat tak­si­tol­pat Me­ne­väl­le, pai­kal­li­sen yrit­tä­jän mie­les­tä tilanne on epä­rei­lu

17.11.2022 19:30 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä Ro­va­nie­men ratikka tulee kul­ke­maan?

22.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Gallup: Mitä mieltä torniolaiset ovat alueen julkisista liikenneyhteyksistä?

Gallup: Mitä mieltä tor­nio­lai­set ovat alueen jul­ki­sis­ta lii­ken­neyh­teyk­sis­tä?

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Meri-Lapissa seutuliikenteen matkustajista katosi korona-aikana 95 prosenttia – "Se tarkoittaa sitä, että eihän siellä enää kannata ajaa yhtään mitään markkinaehtoisesti"

Me­ri-La­pis­sa seu­tu­lii­ken­teen mat­kus­ta­jis­ta katosi ko­ro­na-ai­ka­na 95 pro­sent­tia – "Se tar­koit­taa sitä, että eihän siellä enää kannata ajaa yhtään mitään mark­ki­naeh­toi­ses­ti"

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Tunturi-Lapissa yhä useampi on kiinnostunut käyttämään joukkoliikennepalveluita – suosituimmat reitit olisivat tunturikeskusten väliset yhteydet

Tun­tu­ri-La­pis­sa yhä useampi on kiin­nos­tu­nut käyt­tä­mään jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta – suo­si­tuim­mat reitit oli­si­vat tun­tu­ri­kes­kus­ten väliset yh­tey­det

13.09.2022 08:50 2
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus esittää toimia ostovoiman vahvistamiseksi – sähkön arvonlisäveroon alennusta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus esittää toimia os­to­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si – sähkön ar­von­li­sä­ve­roon alen­nus­ta

01.09.2022 15:42 5
Moni retkeilijä tuskailee auton pysäköinnin ja siirtelyn kanssa – Selvitimme, onko julkisista ratkaisuksi ikuisuusongelmaan

Moni ret­kei­li­jä tus­kai­lee auton py­sä­köin­nin ja siir­te­lyn kanssa – Sel­vi­tim­me, onko jul­ki­sis­ta rat­kai­suk­si ikui­suus­on­gel­maan

27.08.2022 07:00
Tilaajille
Linja-autossa ei ole enää tunnelmaa kuin suosituimmilla reiteillä – korona söi bussimatkustamisen suosiota

Lin­ja-au­tos­sa ei ole enää tun­nel­maa kuin suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä – korona söi bus­si­mat­kus­ta­mi­sen suo­sio­ta

04.06.2022 14:58
Ukrainalaisille maksuton matkustusoikeus Rovaniemen paikallisliikenteessä – voimassa heinäkuun loppuun, jatkamista arvioidaan sotatilanteen mukaan

Uk­rai­na­lai­sil­le mak­su­ton mat­kus­tus­oi­keus Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä – voi­mas­sa hei­nä­kuun lop­puun, jat­ka­mis­ta ar­vioi­daan so­ta­ti­lan­teen mukaan

23.03.2022 11:05
Tilaajille
Jimi Ylitalon koulukyyti katkesi kuin seinään – Meri-Lappiin ei pääse enää aamuisin linja-autolla Oulun suunnasta

Jimi Yli­ta­lon kou­lu­kyy­ti katkesi kuin seinään – Me­ri-Lap­piin ei pääse enää aa­mui­sin lin­ja-au­tol­la Oulun suun­nas­ta

15.03.2022 19:30 4
Tilaajille

Tun­tu­ri-La­pis­sa sel­vi­te­tään jouk­ko­lii­ken­ne­tar­pei­ta

14.03.2022 15:54 2
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 1
Tilaajille
Kemissä pääsee jouluostoksille ilmaiseksi bussilla – maksuttomat vuorot ajetaan biodieseliä käyttäen

Kemissä pääsee jou­lu­os­tok­sil­le il­mai­sek­si bus­sil­la – mak­sut­to­mat vuorot ajetaan bio­die­se­liä käyt­täen

26.11.2021 20:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men jul­ki­nen lii­ken­ne tar­vit­see muu­tok­sen

05.08.2021 07:45
Tilaajille
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

03.08.2021 14:54