Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Rovaniemen joukkoliikenne
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

03.08.2021 14:54
Jyväskylän Kankaasta mallia Rovaniemelle – Ihmislähtöinen kaavoitus luo edellytykset lähipalveluille, lähiluonnolle ja liikennemeluttomuudelle
Kolumni

Jy­väs­ky­län Kan­kaas­ta mallia Ro­va­nie­mel­le – Ih­mis­läh­töi­nen kaa­voi­tus luo edel­ly­tyk­set lä­hi­pal­ve­luil­le, lä­hi­luon­nol­le ja lii­ken­ne­me­lut­to­muu­del­le

22.06.2021 14:32
Kolumni: Toimiva joukkoliikenne toisi kaupunkiin ostovoimaa, työtä ja elämää – lipputulojen tuijottamisen sijaan tulisi ymmärtää paikallistalouteen säteilevät laajemmat hyödyt
Kolumni

Ko­lum­ni: Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne toisi kau­pun­kiin os­to­voi­maa, työtä ja elämää – lip­pu­tu­lo­jen tui­jot­ta­mi­sen sijaan tulisi ym­mär­tää pai­kal­lis­ta­lou­teen sä­tei­le­vät laa­jem­mat hyödyt

20.01.2021 11:33