tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Koulumatka
"Koulumatkaa ei koeta riittävän turvalliseksi" – Moni pieni koululainen kulkee Vaaranlammen väistökouluun autokyydillä

"Kou­lu­mat­kaa ei koeta riit­tä­vän tur­val­li­sek­si" – Moni pieni kou­lu­lai­nen kulkee Vaa­ran­lam­men väis­tö­kou­luun au­to­kyy­dil­lä

10.08.2022 09:27
Tilaajille
Turvallista koulumatkaa!
Kolumni

Tur­val­lis­ta kou­lu­mat­kaa!

10.08.2022 08:36
Tilaajille
Ekaluokkalaisten kouluun kulkua turvattiin Rovaniemellä keskiviikkona

Eka­luok­ka­lais­ten kouluun kulkua tur­vat­tiin Ro­va­nie­mel­lä kes­ki­viik­ko­na

11.08.2021 09:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­la oikeus tur­val­li­seen kou­lu­mat­kaan

01.09.2020 16:42
Tilaajille
Mitä neljävuotiaan lapsen pitää osata? – Vastaus riippuu siitä, missä maassa satut asumaan
Kolumni

Mitä nel­jä­vuo­tiaan lapsen pitää osata? – Vastaus riippuu siitä, missä maassa satut asumaan

27.08.2020 07:42
Tilaajille
Torniolaisten koulumatkaa turvasivat vapaaehtoiset suojatiepäivystäjät – "Koulumatkalla on joskus sattunut onnettomuuksiakin, siksi tämä suojatiepäivystys on meille arvokas asia"

Tor­nio­lais­ten kou­lu­mat­kaa tur­va­si­vat va­paa­eh­toi­set suo­ja­tie­päi­vys­tä­jät – "Kou­lu­mat­kal­la on joskus sat­tu­nut on­net­to­muuk­sia­kin, siksi tämä suo­ja­tie­päi­vys­tys on meille arvokas asia"

12.08.2020 16:26
Tilaajille
Lukijalta: Muistoja koulumatkoista 50-luvulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Muis­to­ja kou­lu­mat­kois­ta 50-lu­vul­la

01.06.2020 09:00
Tilaajille