Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikennesäännöt
Sähkökiitäjä, katsele ympärillesi – liian moni tuntee liikenteessä olonsa turvattomaksi
Kolumni

Säh­kö­kii­tä­jä, katsele ym­pä­ril­le­si – liian moni tuntee lii­ken­tees­sä olonsa tur­vat­to­mak­si

23.08.2023 05:00 2
Poliisi määräsi useita liikennevirhemaksuja ja sakkoja Rovaniemen keskustassa toteutetussa liikenteenvalvontaiskussa

Poliisi määräsi useita lii­ken­ne­vir­he­mak­su­ja ja sakkoja Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa to­teu­te­tus­sa lii­ken­teen­val­von­ta­is­kus­sa

20.06.2023 19:16 7
Tilaajille
Ennakoimattomuus tekee vaaranpaikkoja liikenteessä – väistämissääntöjä noudatetaan vaihtelevasti

En­na­koi­mat­to­muus tekee vaa­ran­paik­ko­ja lii­ken­tees­sä – väis­tä­mis­sään­tö­jä nou­da­te­taan vaih­te­le­vas­ti

19.06.2023 12:36 5
Tilaajille
Kuinka hyvin rovaniemeläiset tuntevat liikenteen väistämissäännöt? Vastaa Lapin Kansan liikennekyselyyn

Kuinka hyvin ro­va­nie­me­läi­set tun­te­vat lii­ken­teen väis­tä­mis­sään­nöt? Vastaa Lapin Kansan lii­ken­ne­ky­se­lyyn

12.06.2023 15:54 6
Kolumni: Liian usein hiljennän ennen suojatietä ja väistän pyöräilijää, vaikka ei pitäisi
Kolumni

Ko­lum­ni: Liian usein hil­jen­nän ennen suo­ja­tie­tä ja väistän pyö­räi­li­jää, vaikka ei pitäisi

23.05.2023 06:00 8
Moottorikelkkailun sääntöjä ei tunneta, selviää Liikenneturvan kyselystä –  epäselvyyttä on ainakin promillerajoista ja maastossa ajamisen luvallisuudesta

Moot­to­ri­kelk­kai­lun sään­tö­jä ei tun­ne­ta, selviää Lii­ken­ne­tur­van ky­se­lys­tä –  epä­sel­vyyt­tä on ainakin pro­mil­le­ra­jois­ta ja maas­tos­sa aja­mi­sen lu­val­li­suu­des­ta

13.02.2023 10:33 18
Tilaajille
Kaupunki pystytti Ounasmetsän Kuukkelintielle kaivatut kärkikolmiot – moni ei edes noudattanut aiempia väistämissääntöjä

Kau­pun­ki pys­tyt­ti Ou­nas­met­sän Kuuk­ke­lin­tiel­le kai­va­tut kär­ki­kol­miot – moni ei edes nou­dat­ta­nut aiempia väis­tä­mis­sään­tö­jä

13.10.2022 11:51 1
Tilaajille
Päiväkirja: Valkoinen vallesmanni työntää nokkansa epäilyttäviin asioihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Val­koi­nen val­les­man­ni työntää nok­kan­sa epäi­lyt­tä­viin asioi­hin

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Näistä liikennesäännöistä autoilijat kysyvät – eniten kysyttävää on väistämis- ja pysäköintisäännöistä sekä pyöräilijän paikasta

Näistä lii­ken­ne­sään­nöis­tä au­toi­li­jat kysyvät – eniten ky­syt­tä­vää on väis­tä­mis- ja py­sä­köin­ti­sään­nöis­tä sekä pyö­räi­li­jän pai­kas­ta

26.02.2022 06:30 4
Tilaajille

Oikaisu uu­ti­seen suo­ja­tie­sään­nös­tä

06.09.2021 08:34
Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista – Säännöt unohtuvat pyörällä suojatietä ylittäessä

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – Säännöt unoh­tu­vat pyö­räl­lä suo­ja­tie­tä ylit­täes­sä

06.09.2021 08:55 2
Tilaajille
Toimittajalta: Jos autoilua halutaan vähentää, tarvitaan toimivia pyöräteitä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jos au­toi­lua ha­lu­taan vä­hen­tää, tar­vi­taan toi­mi­via pyö­rä­tei­tä

11.06.2021 15:47
Nyt tarkkana liikenteessä: moni pyöräilysääntö on yhä uusi ja hämmentävä – Suojatielläkin saa ajaa pyörällä, kunhan ei vaaranna muita

Nyt tark­ka­na lii­ken­tees­sä: moni pyö­räi­ly­sään­tö on yhä uusi ja häm­men­tä­vä – Suo­ja­tiel­lä­kin saa ajaa pyö­räl­lä, kunhan ei vaa­ran­na muita

17.04.2021 07:00 4
Tilaajille
Laki vapautti kääntymissäännöt risteyksissä, mutta jalankulkijoille ja autoilijoille jäi yhä vaaranpaikkoja – lue, mikä on kaistan valinnan pääsääntö

Laki va­paut­ti kään­ty­mis­sään­nöt ris­teyk­sis­sä, mutta ja­lan­kul­ki­joil­le ja au­toi­li­joil­le jäi yhä vaa­ran­paik­ko­ja – lue, mikä on kaistan va­lin­nan pää­sään­tö

26.09.2020 07:00
Tilaajille
Nuoret pelastettiin keskeltä Tornionjokea – Poliisin valvonnassa kävi myös ilmi, että moni veneilee alkoholin vaikutuksen alaisena

Nuoret pe­las­tet­tiin kes­kel­tä Tor­nion­jo­kea – Po­lii­sin val­von­nas­sa kävi myös ilmi, että moni ve­nei­lee al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

30.06.2020 18:07
Tilaajille
Asenteet pyöräilijöitä kohtaan liikenteessä ovat parantuneet – yleisin rike on ajo jalkakäytävällä, onnettomuuksissa tilannenopeus on usein liian suuri

Asen­teet pyö­räi­li­jöi­tä kohtaan lii­ken­tees­sä ovat pa­ran­tu­neet – yleisin rike on ajo jal­ka­käy­tä­väl­lä, on­net­to­muuk­sis­sa ti­lan­ne­no­peus on usein liian suuri

25.06.2020 07:00
Tilaajille