Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Oikaisu uu­ti­seen suo­ja­tie­sään­nös­tä

Toisin kuin 11.8.2021 julkaistussa uutisessamme alun perin kerrottiin, suojatien saa nykylain mukaan ylittää myös pyörällä ajaen.

Aiemman lainsäädännön mukaan pyörä oli talutettava suojatien yli.

Uutinen perustui poliisin tiedotteeseen, jota on sittemmin korjattu.