Veneily
Meretniemien purjehduksella maailman ympäri tapahtui yllätyskäänne – "Onneksi olemme juuri täällä, emmekä pienillä Tyynenmeren saarilla"

Me­ret­nie­mien pur­jeh­duk­sel­la maail­man ympäri ta­pah­tui yl­lä­tys­kään­ne – "On­nek­si olemme juuri täällä, emmekä pie­nil­lä Tyy­nen­me­ren saa­ril­la"

09.09.2020 08:00
Tilaajille
Moottori sammui ja vene joutui Isohaaran imuun Keminmaassa – kyydissä olleet onnistuivat soutamaan turvaan

Moot­to­ri sammui ja vene joutui Iso­haa­ran imuun Ke­min­maas­sa – kyy­dis­sä olleet on­nis­tui­vat sou­ta­maan turvaan

31.07.2020 21:02
Tilaajille
Purjevenettä ja kahta henkilöä etsittiin tiistaina merellä Oulun edustalla – löytyivät Hailuodon Marjaniemestä

Pur­je­ve­net­tä ja kahta hen­ki­löä et­sit­tiin tiis­tai­na merellä Oulun edus­tal­la – löy­tyi­vät Hai­luo­don Mar­ja­nie­mes­tä

28.07.2020 10:23
Tilaajille
Nuoret pelastettiin keskeltä Tornionjokea – Poliisin valvonnassa kävi myös ilmi, että moni veneilee alkoholin vaikutuksen alaisena

Nuoret pe­las­tet­tiin kes­kel­tä Tor­nion­jo­kea – Po­lii­sin val­von­nas­sa kävi myös ilmi, että moni ve­nei­lee al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

30.06.2020 18:07
Tilaajille
Talven jälkeen laitureissa on aina jotain korjattavaa - veneilykausi on alkanut Meri-Lapissa

Talven jälkeen lai­tu­reis­sa on aina jotain kor­jat­ta­vaa - ve­nei­ly­kau­si on alkanut Me­ri-La­pis­sa

03.06.2020 13:57
Perämeren vierasvenesatamat odottavat veneilijöitä loppukesästä– kesäkuun puolivälin jälkeen onnistuu näillä näkymin valtakunnan rajan ylitys merellä

Pe­rä­me­ren vie­ras­ve­ne­sa­ta­mat odot­ta­vat ve­nei­li­jöi­tä lop­pu­ke­säs­tä– ke­sä­kuun puo­li­vä­lin jälkeen on­nis­tuu näillä näkymin val­ta­kun­nan rajan ylitys merellä

29.05.2020 06:30
Tilaajille
Venekausi alkamassa Perämeren pohjukassa

Ve­ne­kau­si al­ka­mas­sa Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa

22.05.2020 10:31
Tilaajille
Liikkumisrajoitukset koskevat myös veneilijöitä niin maakunta- kuin aluevesirajallakin – "En kehota kokeilemaan, kiinnijäämisen riski on suuri"

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set kos­ke­vat myös ve­nei­li­jöi­tä niin maa­kun­ta- kuin alue­ve­si­ra­jal­la­kin – "En kehota ko­kei­le­maan, kiin­ni­jää­mi­sen riski on suuri"

26.03.2020 12:04

Kui­va­nuo­ron ja Paa­von­ka­rin ve­ne­sa­ta­ma­pai­kat muut­tu­vat mak­sul­li­sik­si – sa­ta­miin kun­nos­tet­tiin noin 90 tal­vi­säi­ly­tys­paik­kaa

03.10.2019 10:58
Tilaajille
Aurinkoenergia liikuttaa venettä Simojärvellä – Katiskojen tarkistus onnistuu, vaikka taivas olisi pilvien peitossa

Au­rin­ko­ener­gia lii­kut­taa venettä Si­mo­jär­vel­lä – Ka­tis­ko­jen tar­kis­tus on­nis­tuu, vaikka taivas olisi pilvien pei­tos­sa

28.09.2019 14:00
Tilaajille