Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Ravintolat
Liekki syttyy Kotisaaressa – Kemijoen historialliseen uittoyhdistyksen tukipaikkaan avautuu savuinen ravintola, johon pääsee vain vesitse

Liekki syttyy Ko­ti­saa­res­sa – Ke­mi­joen his­to­rial­li­seen uit­to­yh­dis­tyk­sen tu­ki­paik­kaan avautuu sa­vui­nen ra­vin­to­la, johon pääsee vain vesitse

01.06.2022 09:40 1
Tilaajille
60 000 tuntia tiskin takana – rovaniemeläinen Juha "Juice" Välimaa päätti pitkän työrupeaman ravintola Grandessa ja alkoi opiskella lähihoitajaksi

60 000 tuntia tiskin takana – ro­va­nie­me­läi­nen Juha "Juice" Välimaa päätti pitkän työ­ru­pea­man ra­vin­to­la Gran­des­sa ja alkoi opis­kel­la lä­hi­hoi­ta­jak­si

27.05.2022 15:38 2
Tilaajille
CafeBarKino ja Oluthuone Kukko löivät hynttyyt yhteen ja rakensivat kadulle yhteisen terassin – Terassille on mahdollista tilata ruokaa ravintola Morista

Ca­fe­Bar­Ki­no ja Olut­huo­ne Kukko löivät hynt­tyyt yhteen ja ra­ken­si­vat kadulle yh­tei­sen te­ras­sin – Te­ras­sil­le on mah­dol­lis­ta tilata ruokaa ra­vin­to­la Morista

25.05.2022 09:25 1
Kolme lappilaisravintolaa Suomen 50 parhaan joukossa – äänestyksessä arvostettiin osaamista ja kekseliäisyyttä

Kolme lap­pi­lais­ra­vin­to­laa Suomen 50 parhaan jou­kos­sa – ää­nes­tyk­ses­sä ar­vos­tet­tiin osaa­mis­ta ja kek­se­liäi­syyt­tä

19.05.2022 09:05 3
Tilaajille
Nitetrain, Maxims, Herttarouva, Vaskooli ja nyt Hook – Sporttiravintola avautuu monelle rovaniemeläiselle tuttuun liiketilaan

Ni­tet­rain, Maxims, Hert­ta­rou­va, Vas­koo­li ja nyt Hook – Sport­ti­ra­vin­to­la avautuu monelle ro­va­nie­me­läi­sel­le tuttuun lii­ke­ti­laan

17.05.2022 14:16 3
Tilaajille
Jouko Rajanen sanoi ensin ei, mutta innostui sitten: Rinteenkulmaan avautuu napolilaistyylinen pizzeria

Jouko Rajanen sanoi ensin ei, mutta in­nos­tui sitten: Rin­teen­kul­maan avautuu na­po­li­lais­tyy­li­nen piz­ze­ria

04.05.2022 07:00 2
Tilaajille
"Ennen sosiaalista mediaa jokainen ilta oli kuin suuri seikkailu" – Rovaniemi oli 2000-luvulla yökerhojen keidas, jossa tunnelmaa nostattivat esitanssijat ja elävä musiikki

"Ennen so­siaa­lis­ta mediaa jo­kai­nen ilta oli kuin suuri seik­kai­lu" – Ro­va­nie­mi oli 2000-lu­vul­la yö­ker­ho­jen keidas, jossa tun­nel­maa nos­tat­ti­vat esi­tans­si­jat ja elävä mu­siik­ki

30.04.2022 06:30 8
Tilaajille
Rovakadun ja Pekankadun kulmaan on avattu jälleen uusi ravintola – Sriprai Luksua kaipasi oikean thairuuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

Ro­va­ka­dun ja Pe­kan­ka­dun kulmaan on avattu jälleen uusi ra­vin­to­la – Sriprai Luksua kaipasi oikean thai­ruuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

18.01.2022 14:59 3
Tilaajille
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35 21
Tilaajille
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 14:19 1
"Surua ja murhetta tulee useaan perheeseen, jos henkilökuntaa joudutaan lomauttamaan" – hallitukselta odotetaan päätöksiä uusista ravintolarajoituksista

"Surua ja mur­het­ta tulee useaan per­hee­seen, jos hen­ki­lö­kun­taa jou­du­taan lo­maut­ta­maan" – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tök­siä uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta

11.01.2022 14:40 10
Tilaajille

Restel osti Classic Pizza Ra­vin­to­lat – ra­vin­to­lan toi­min­ta Levillä jatkuu ostajan mukaan en­ti­sel­lään

10.01.2022 11:22
Tilaajille
Kiristyneet ravintolarajoitukset tietävät monelle tulonmenetyksiä – anniskeluravintolat sulkevat oviaan ja lomauttavat henkilöstöä

Ki­ris­ty­neet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tie­tä­vät monelle tu­lon­me­ne­tyk­siä – an­nis­ke­lu­ra­vin­to­lat sul­ke­vat oviaan ja lo­maut­ta­vat hen­ki­lös­töä

27.12.2021 19:42 14
Tilaajille
Pannukakut tulevat Rovaniemelle – Uusi ravintola avautuu, kunhan keittiökoneet saapuvat

Pan­nu­ka­kut tulevat Ro­va­nie­mel­le – Uusi ra­vin­to­la avau­tuu, kunhan keit­tiö­ko­neet saa­pu­vat

27.12.2021 11:36 6
Tilaajille
Uudet koronarajoitukset iskevät kipeästi Lapin matkailuun, ravintoloihin ja raja-alueen asukkaisiin
Pääkirjoitus

Uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät ki­peäs­ti Lapin mat­kai­luun, ra­vin­to­loi­hin ja ra­ja-alueen asuk­kai­siin

23.12.2021 06:30 6
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloaikoihin kiristyksiä ja koronapassiin rajoituksia, lapsilla lähiopetus jatkuu

Ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­koi­hin ki­ris­tyk­siä ja ko­ronapas­siin ra­joi­tuk­sia, lap­sil­la lä­hi­ope­tus jatkuu

22.12.2021 08:07 1
Lapissa ravintolaan menevän pitää ottaa nyt henkkarit ja koronapassi mukaan – ravintolan työntekijällä ei tarvitse olla koronapassia, mutta asiakkaana hän sellaisen tarvitsee

Lapissa ra­vin­to­laan menevän pitää ottaa nyt henk­ka­rit ja ko­ronapas­si mukaan – ra­vin­to­lan työn­te­ki­jäl­lä ei tar­vit­se olla ko­ro­na­pas­sia, mutta asiak­kaa­na hän sel­lai­sen tar­vit­see

18.12.2021 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­las­sa on val­von­ta, ko­ti­bi­leis­sä ei

18.12.2021 05:00
Tilaajille
Lapin toinen McDonald's Torniossa tarvitsee 60 työntekijää – ympäri vuorokauden auki olevan ravintolan tekeminen on tarkoitus aloittaa alkuvuonna

Lapin toinen McDo­nald's Tor­nios­sa tar­vit­see 60 työn­te­ki­jää – ympäri vuo­ro­kau­den auki olevan ra­vin­to­lan te­ke­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa al­ku­vuon­na

12.12.2021 19:30 3
Tilaajille
Ravintolarajoitukset tulevat voimaan Rovaniemellä – koronapassi vapauttaa rajoituksista: "Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se käyttöön"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan Ro­va­nie­mel­lä – ko­ronapas­si va­paut­taa ra­joi­tuk­sis­ta: "Ei ole muuta vaih­to­eh­toa kuin ottaa se käyt­töön"

03.12.2021 14:15 22
Tilaajille