Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ravintolat
Kiinteistösijoittajat ostivat Kemin Tullimakasiinin ja vuokraavat sen Sisäsatamasta kiinnostuneille yrityksille

Kiin­teis­tö­si­joit­ta­jat ostivat Kemin Tul­li­ma­ka­sii­nin ja vuok­raa­vat sen Si­sä­sa­ta­mas­ta kiin­nos­tu­neil­le yri­tyk­sil­le

07.12.2023 16:30
Tilaajille
Ravintolassa tapeltiin ja näpistettiin ginipullo Kemissä

Ra­vin­to­las­sa ta­pel­tiin ja nä­pis­tet­tiin gi­ni­pul­lo Kemissä

03.12.2023 10:06 1
Tilaajille
McDonald'sia vastaan osoitettiin aikoinaan mieltä Rovaniemellä –  nyt ikoninen pikaruokaketju katoaa kaupungin keskustasta, kun se avaa uuden ravintolan Lampelaan

McDo­nald'sia vastaan osoi­tet­tiin ai­koi­naan mieltä Ro­va­nie­mel­lä – nyt iko­ni­nen pi­ka­ruo­ka­ket­ju katoaa kau­pun­gin kes­kus­tas­ta, kun se avaa uuden ra­vin­to­lan Lam­pe­laan

08.11.2023 05:00 7
Tilaajille
Asiakkaat tulevat Käpylään aikamatkalle 1970-luvulle – Keminmaan vuoden yrittäjän Teija-Liisa Paanasen mielestä parasta yrittäjyydessä ovat kohtaamiset ihmisten kanssa

Asiak­kaat tulevat Kä­py­lään ai­ka­mat­kal­le 1970-lu­vul­le – Ke­min­maan vuoden yrit­tä­jän Tei­ja-Lii­sa Paa­na­sen mie­les­tä parasta yrit­tä­jyy­des­sä ovat koh­taa­mi­set ih­mis­ten kanssa

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Kemissä kulttuuria kellon ympäri

Kemissä kult­tuu­ria kellon ympäri

26.10.2023 10:00
Kemijärveläisessä ravintolassa syrjittiin romaninaista – sakkotuomiot kahdelle

Ke­mi­jär­ve­läi­ses­sä ra­vin­to­las­sa syr­jit­tiin ro­ma­ni­nais­ta – sak­ko­tuo­miot kah­del­le

13.10.2023 08:38
Tilaajille
Hotelli Ilveslinna on myynnissä Ranualla –  "laajentamismahdollisuuksia on ihan hyvin", toteaa kunnan kehittämispäällikkö

Hotelli Il­ves­lin­na on myyn­nis­sä Ra­nual­la – "laa­jen­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ihan hyvin", toteaa kunnan ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö

12.10.2023 16:14 2
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Ravintola Comico lopettaa toimintansa – "Aika ei riitä kaikkeen", sanoo myös RoPS:n toiminnanjohtajana toimiva Jari Näsman

Ra­vin­to­la Comico lo­pet­taa toi­min­tan­sa – "Aika ei riitä kaik­keen", sanoo myös RoPS:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na toimiva Jari Näsman

11.09.2023 14:06 6
Tilaajille
Sodankyläläiselle herkkupuodille Lapin toinen kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -myymäläkilpi

So­dan­ky­lä­läi­sel­le herk­ku­puo­dil­le Lapin toinen kan­sain­vä­li­sen ruo­ka­jär­jes­tön Chaîne des Rô­tis­seurs -myy­mä­lä­kil­pi

21.08.2023 16:28 1
Tilaajille
MasterChef-kauden nuorin kilpailija lupaa Lappia lautaselle – "Lappilaiset keittiömestarit ovat äänitorvia lappilaiselle ruualle. Pidetään kovempaa meteliä itsestämme"

Mas­terC­hef-kau­den nuorin kil­pai­li­ja lupaa Lappia lau­ta­sel­le – "Lap­pi­lai­set keit­tiö­mes­ta­rit ovat ää­ni­tor­via lap­pi­lai­sel­le ruual­le. Pi­de­tään ko­vem­paa meteliä it­ses­täm­me"

13.08.2023 16:30 3
Tilaajille
Joutomaaksi jääneestä vanhasta satamasta kaavailtiin kerrostalolähiötä, mutta siitä tehtiinkin kesäparatiisi – Nyt sisäsatama on keidas keskellä Kemiä

Jou­to­maak­si jää­nees­tä van­has­ta sa­ta­mas­ta kaa­vail­tiin ker­ros­ta­lo­lä­hiö­tä, mutta siitä teh­tiin­kin ke­sä­pa­ra­tii­si – Nyt si­sä­sa­ta­ma on keidas kes­kel­lä Kemiä

24.06.2023 12:43 7
Tilaajille
Palkkariistoa ja surkeita oloja työpaikoilla – Oulun poliisi on tutkinut jo useita uusiakin tapauksia

Palk­ka­riis­toa ja sur­kei­ta oloja työ­pai­koil­la – Oulun poliisi on tut­ki­nut jo useita uu­sia­kin ta­pauk­sia

15.06.2023 20:00 3
Tilaajille
Kun taksia ei yöllä saa, osa pikkukylien ravintoloista on päätynyt kuskaamaan asiakkaitaan itse –" Ei ulos voi ketään jättää", sanoo inarilainen ravintolayrittäjä

Kun taksia ei yöllä saa, osa pik­ku­ky­lien ra­vin­to­lois­ta on pää­ty­nyt kus­kaa­maan asiak­kai­taan itse –" Ei ulos voi ketään jät­tää", sanoo ina­ri­lai­nen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä

12.06.2023 05:00 13
Tilaajille
Salamajoittujan jäljet on siivottu – idylliseen Kotisaareen voi poiketa tänä kesänä myös kahville ja hampurilaiselle

Sa­la­ma­joit­tu­jan jäljet on sii­vot­tu – idyl­li­seen Ko­ti­saa­reen voi poiketa tänä kesänä myös kah­vil­le ja ham­pu­ri­lai­sel­le

09.06.2023 20:30 7
Tilaajille
Univormut ilmestyivät kaupunkikuvaan – iso sotaharjoitus on miljoonabisnestä Rovaniemen matkailulle

Uni­vor­mut il­mes­tyi­vät kau­pun­ki­ku­vaan – iso so­ta­har­joi­tus on mil­joo­na­bis­nes­tä Ro­va­nie­men mat­kai­lul­le

02.06.2023 16:16 15
Tilaajille
Miehen epäillään majailleen useiden viikkojen ajan luvatta Rovaniemen asumattomassa Kotisaaressa

Miehen epäil­lään ma­jail­leen useiden viik­ko­jen ajan luvatta Ro­va­nie­men asu­mat­to­mas­sa Ko­ti­saa­res­sa

27.05.2023 16:06 12
Tilaajille
Tiedätkö sinä, mitä Rovaniemellä pitää ehdottomasti syödä? Ei se mitään, en minäkään
Kolumni

Tie­dät­kö sinä, mitä Ro­va­nie­mel­lä pitää eh­dot­to­mas­ti syödä? Ei se mitään, en mi­nä­kään

05.05.2023 07:00 3
Tornion Länsirannalle avataan perjantaina uusi Kotipizza – 24-vuotiaalle Pinja Paasimaalle ravintola on jo kolmas oma yritys

Tornion Län­si­ran­nal­le avataan per­jan­tai­na uusi Ko­ti­piz­za – 24-vuo­tiaal­le Pinja Paa­si­maal­le ra­vin­to­la on jo kolmas oma yritys

27.04.2023 16:12
Oluthuone Kukko on ollut jo kolmekymmentä vuotta oluiden olohuoneena

Olut­huo­ne Kukko on ollut jo kol­me­kym­men­tä vuotta oluiden olo­huo­nee­na

20.04.2023 16:20 1