Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ravintolat
Kuukausi
Rovakadun ja Pekankadun kulmaan on avattu jälleen uusi ravintola – Sriprai Luksua kaipasi oikean thairuuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

Ro­va­ka­dun ja Pe­kan­ka­dun kulmaan on avattu jälleen uusi ra­vin­to­la – Sriprai Luksua kaipasi oikean thai­ruuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

18.01.2022 14:59 3
Tilaajille
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35 21
Tilaajille
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 14:19 1
"Surua ja murhetta tulee useaan perheeseen, jos henkilökuntaa joudutaan lomauttamaan" – hallitukselta odotetaan päätöksiä uusista ravintolarajoituksista

"Surua ja mur­het­ta tulee useaan per­hee­seen, jos hen­ki­lö­kun­taa jou­du­taan lo­maut­ta­maan" – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tök­siä uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta

11.01.2022 14:40 10
Tilaajille

Restel osti Classic Pizza Ra­vin­to­lat – ra­vin­to­lan toi­min­ta Levillä jatkuu ostajan mukaan en­ti­sel­lään

10.01.2022 11:22
Tilaajille
Vanhemmat
Kiristyneet ravintolarajoitukset tietävät monelle tulonmenetyksiä – anniskeluravintolat sulkevat oviaan ja lomauttavat henkilöstöä

Ki­ris­ty­neet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tie­tä­vät monelle tu­lon­me­ne­tyk­siä – an­nis­ke­lu­ra­vin­to­lat sul­ke­vat oviaan ja lo­maut­ta­vat hen­ki­lös­töä

27.12.2021 19:42 14
Tilaajille
Pannukakut tulevat Rovaniemelle – Uusi ravintola avautuu, kunhan keittiökoneet saapuvat

Pan­nu­ka­kut tulevat Ro­va­nie­mel­le – Uusi ra­vin­to­la avau­tuu, kunhan keit­tiö­ko­neet saa­pu­vat

27.12.2021 11:36 5
Tilaajille
Uudet koronarajoitukset iskevät kipeästi Lapin matkailuun, ravintoloihin ja raja-alueen asukkaisiin
Pääkirjoitus

Uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät ki­peäs­ti Lapin mat­kai­luun, ra­vin­to­loi­hin ja ra­ja-alueen asuk­kai­siin

23.12.2021 06:30 6
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloaikoihin kiristyksiä ja koronapassiin rajoituksia, lapsilla lähiopetus jatkuu

Ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­koi­hin ki­ris­tyk­siä ja ko­ronapas­siin ra­joi­tuk­sia, lap­sil­la lä­hi­ope­tus jatkuu

22.12.2021 08:07 1
Lapissa ravintolaan menevän pitää ottaa nyt henkkarit ja koronapassi mukaan – ravintolan työntekijällä ei tarvitse olla koronapassia, mutta asiakkaana hän sellaisen tarvitsee

Lapissa ra­vin­to­laan menevän pitää ottaa nyt henk­ka­rit ja ko­ronapas­si mukaan – ra­vin­to­lan työn­te­ki­jäl­lä ei tar­vit­se olla ko­ro­na­pas­sia, mutta asiak­kaa­na hän sel­lai­sen tar­vit­see

18.12.2021 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­vin­to­las­sa on val­von­ta, ko­ti­bi­leis­sä ei

18.12.2021 05:00
Tilaajille
Lapin toinen McDonald's Torniossa tarvitsee 60 työntekijää – ympäri vuorokauden auki olevan ravintolan tekeminen on tarkoitus aloittaa alkuvuonna

Lapin toinen McDo­nald's Tor­nios­sa tar­vit­see 60 työn­te­ki­jää – ympäri vuo­ro­kau­den auki olevan ra­vin­to­lan te­ke­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa al­ku­vuon­na

12.12.2021 19:30 3
Tilaajille
Ravintolarajoitukset tulevat voimaan Rovaniemellä – koronapassi vapauttaa rajoituksista: "Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se käyttöön"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan Ro­va­nie­mel­lä – ko­ronapas­si va­paut­taa ra­joi­tuk­sis­ta: "Ei ole muuta vaih­to­eh­toa kuin ottaa se käyt­töön"

03.12.2021 14:15 22
Tilaajille
Rovaniemellä tiukemmat ravintolarajoitukset viikonlopusta alkaen – koronapassilla rajoituksia ei tarvitse noudattaa

Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

03.12.2021 11:31 2
Etätyöt vaikuttivat ruokailijamääriin – thairuokaa tarjoava lounaspaikka laittaa lapun luukulle

Etätyöt vai­kut­ti­vat ruo­kai­li­ja­mää­riin – thai­ruo­kaa tar­joa­va lou­nas­paik­ka laittaa lapun luu­kul­le

29.11.2021 15:02
Korundin kahvilan suosio innosti Arktikum-palvelun uudistamaan myös Arktikumin ravintolan

Ko­run­din kah­vi­lan suosio innosti Ark­ti­kum-pal­ve­lun uu­dis­ta­maan myös Ark­ti­ku­min ra­vin­to­lan

29.11.2021 13:30
Tilaajille
Kiuru sote-ministeriryhmän päätöksestä: Anniskelua ravintoloissa rajoitetaan kello 17 lähtien, rajoituksen voi välttää koronapassia käyttämällä

Kiuru so­te-mi­nis­te­ri­ryh­män pää­tök­ses­tä: An­nis­ke­lua ra­vin­to­lois­sa ra­joi­te­taan kello 17 läh­tien, ra­joi­tuk­sen voi välttää ko­ronapas­sia käyt­tä­mäl­lä

25.11.2021 14:10 1
Koronapassin käyttöönotto poistaa rajoitukset – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otettiin ravitsemisliikkeiden rajoitukset käyttöön keskiviikkona 17. marraskuuta

Ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to poistaa ra­joi­tuk­set – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä otet­tiin ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set käyt­töön kes­ki­viik­ko­na 17. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 08:48 3
Maalauksellista ruokaa ja herkullista taidetta – Rakas-ravintolan uusi taidemenu aktivoi kaikki viisi aistia

Maa­lauk­sel­lis­ta ruokaa ja her­kul­lis­ta tai­det­ta – Ra­kas-ra­vin­to­lan uusi tai­de­me­nu aktivoi kaikki viisi aistia

12.11.2021 11:58 2
Tilaajille
Makumatka Italiaan – Ristorante Renna on viimeinen tulokas Kemin ravintolamaailmaan

Ma­ku­mat­ka Ita­liaan – Ris­to­ran­te Renna on vii­mei­nen tulokas Kemin ra­vin­to­la­maail­maan

10.11.2021 08:45