Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Ravintolat
Rovaniemen asemaravintola etsii uutta omistajaa – Yrittäjän mukaan syynä ei ole korona, vaan mielessä poltteleva liikeidea

Ro­va­nie­men ase­ma­ra­vin­to­la etsii uutta omis­ta­jaa – Y­rit­tä­jän mukaan syynä ei ole korona, vaan mie­les­sä polt­te­le­va lii­ke­idea

12.10.2021 15:33 1
Päivikki Palosaari avaa Kemiin uuden ravintolan – "Kaikki odottavat, että rajat aukeaisivat"

Päi­vik­ki Pa­lo­saa­ri avaa Kemiin uuden ra­vin­to­lan – "Kaikki odot­ta­vat, että rajat au­keai­si­vat"

01.10.2021 17:32 5
Tilaajille
Makasiini tyhjäksi ja ravintola tilalle Simossa – "Haluan, että ihmiset lähtevät liikkeelle ja tapaavat toisiaan mukavissa merkeissä"

Ma­ka­sii­ni tyh­jäk­si ja ra­vin­to­la tilalle Simossa – "Ha­luan, että ihmiset läh­te­vät liik­keel­le ja ta­paa­vat toi­siaan mu­ka­vis­sa mer­keis­sä"

15.09.2021 15:28
Rovaniemeläinen kahvila-konditoria Choco Deli sai arvostetut paistinkääntäjien kilvet

Ro­va­nie­me­läi­nen kah­vi­la-kon­di­to­ria Choco Deli sai ar­vos­te­tut pais­tin­kään­tä­jien kilvet

12.09.2021 13:55 2
Tilaajille
Lapissa ei pureta koronarajoituksia,  koska niitä ei ole – Ainoa maakunta ilman ravintolarajoituksia

Lapissa ei pureta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, koska niitä ei ole – Ainoa maa­kun­ta ilman ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia

08.09.2021 14:16 1
Tilaajille
Pitkään odotettu ja huhuttu uutinen varmistui – Tornio saa oman McDonaldsin ensi kesänä

Pitkään odo­tet­tu ja huhuttu uutinen var­mis­tui – Tornio saa oman McDo­nald­sin ensi kesänä

07.09.2021 10:35 5
Tilaajille
Ravintoloiden rajoitukset lievenevät Rovaniemellä – asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei erillisiä rajoituksia

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – asia­kas­mää­rään tai an­nis­ke­lu- ja au­ki­olo­ai­koi­hin ei eril­li­siä ra­joi­tuk­sia

05.09.2021 16:12
”Kyllä Simoon yksi karaokepaikka kuuluu” - Aila Vengasahon väliaikaisratkaisu venyi kahdeksan vuoden mittaiseksi

”Kyllä Simoon yksi ka­rao­ke­paik­ka kuuluu” - Aila Ven­ga­sa­hon vä­li­ai­kais­rat­kai­su venyi kah­dek­san vuoden mit­tai­sek­si

01.09.2021 10:52
Päivi sulkee Kammarinsa Sodankylässä ja toivoo paikalle uutta ravintoloitsijaa: ”Olisipa tässä paikka pysähtyä jatkossakin”

Päivi sulkee Kam­ma­rin­sa So­dan­ky­läs­sä ja toivoo pai­kal­le uutta ra­vin­to­loit­si­jaa: ”O­li­si­pa tässä paikka py­säh­tyä jat­kos­sa­kin”

30.08.2021 09:21 1
Tilaajille
Rovaniemen positiivisimmaksi kaupunkikeskustateoksi äänestettiin ravintola Pub Old Lättis

Ro­va­nie­men po­si­tii­vi­sim­mak­si kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si ää­nes­tet­tiin ra­vin­to­la Pub Old Lättis

18.08.2021 12:00 1
Posiolta lemmenjuomaa helsinkiläiseen ravintolaan – Posiolainen yritys on tehnyt alkoholittomia vaihtoehtoja viineille kohta 20 vuotta

Po­siol­ta lem­men­juo­maa hel­sin­ki­läi­seen ra­vin­to­laan – Po­sio­lai­nen yritys on tehnyt al­ko­ho­lit­to­mia vaih­to­eh­to­ja vii­neil­le kohta 20 vuotta

15.08.2021 17:00 4
Tilaajille
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Hallitus päätti uusista ravintolarajoituksista – leviämisvaiheen alueilla anniskelu loppuu kello 22

Hal­li­tus päätti uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – le­viä­mis­vai­heen alueil­la an­nis­ke­lu loppuu kello 22

05.08.2021 16:06 2
Pikaruokalan myyjä pelasti räjähdysherkän lomahetken ja nosti samalla suuryrityksen mainetta enemmän kuin miljoonien mainoskampanjat
Kolumni

Pi­ka­ruo­ka­lan myyjä pelasti rä­jäh­dys­her­kän lo­ma­het­ken ja nosti samalla suur­yri­tyk­sen mai­net­ta enemmän kuin mil­joo­nien mai­nos­kam­pan­jat

26.07.2021 15:15 1
Rovaniemen Grande muuttaa uusiin tiloihin 13 vuoden jälkeen – vanha paikka Sampokeskuksen kellarissa haudataan lauantaina: "Tavallaan tulee ikävä ja tavallaan ei"

Ro­va­nie­men Grande muuttaa uusiin ti­loi­hin 13 vuoden jälkeen – vanha paikka Sam­po­kes­kuk­sen kel­la­ris­sa hau­da­taan lauan­tai­na: "Ta­val­laan tulee ikävä ja ta­val­laan ei"

16.07.2021 20:00 3
Tilaajille
Kemi sai ikonisen näköalakahvilansa takaisin – joko olet käynyt näissä muissa Lapin maisemaravintoloissa?

Kemi sai iko­ni­sen nä­kö­ala­kah­vi­lan­sa ta­kai­sin – joko olet käynyt näissä muissa Lapin mai­se­ma­ra­vin­to­lois­sa?

16.07.2021 17:00 2
Tilaajille
Työntekijäpula kurittaa Lapin ravintoloita – Pitkään jatkunut epävarmuus on ajanut henkilökuntaa vaihtamaan paikkakuntaa ja jopa alaa

Työn­te­ki­jä­pu­la ku­rit­taa Lapin ra­vin­to­loi­ta – Pitkään jat­ku­nut epä­var­muus on ajanut hen­ki­lö­kun­taa vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa ja jopa alaa

16.07.2021 06:30 7
Tilaajille
Talkooväen työ ei mennytkään hukkaan – Leton venesataman ravintolalle löytyi yrittäjä: "Fiilis on aivan mahtava!"

Tal­koo­väen työ ei men­nyt­kään hukkaan – Leton ve­ne­sa­ta­man ra­vin­to­lal­le löytyi yrit­tä­jä: "Fiilis on aivan mah­ta­va!"

14.07.2021 17:35 2
Tilaajille
Talkoovoimin rakennettu ravintola valmistui, yrittäjä perui päivää myöhemmin tulonsa – "Kyllähän se pahalta tuntui, mutta varmasti se ihan oikea syy oli"

Tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu ra­vin­to­la val­mis­tui, yrit­tä­jä perui päivää myö­hem­min tulonsa – "Kyl­lä­hän se pahalta tuntui, mutta var­mas­ti se ihan oikea syy oli"

06.07.2021 21:13 3
Tilaajille
Ravintoloiden rajoitukset poistuvat Lapissa huomisesta alkaen – asiakasmäärät ja aukioloajat vapautuvat

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Lapissa huo­mi­ses­ta alkaen – asia­kas­mää­rät ja au­ki­olo­ajat va­pau­tu­vat

23.06.2021 15:29 1
Tilaajille