Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Ravintolat
”Tornio on nyt iso kaupunki” – Tornion McDonald’s avasi ovensa asiakkaille, apukäsiä saatiin etelän ravintoloista

”Tornio on nyt iso kau­pun­ki” – Tornion McDo­nald’s avasi ovensa asiak­kail­le, apu­kä­siä saatiin etelän ra­vin­to­lois­ta

31.08.2022 09:30
McDonald's avaa maanantaina Torniossa – kellon ympäri auki oleva ravintola toivoo asiakasvirtoja myös vilkkaan päätien liikenteestä

McDo­nald's avaa maa­nan­tai­na Tor­nios­sa – kellon ympäri auki oleva ra­vin­to­la toivoo asia­kas­vir­to­ja myös vilk­kaan päätien lii­ken­tees­tä

27.08.2022 18:00 13
Tilaajille
Lappilaisslähtöinen Jari-Jukka Kallunki otti ja hitsasi itselleen jenkkityylisen savustimen –  Nyt hän isännöi Salossa Suomen parhaaksi äänestettyä burgeriravintolaa

Lap­pi­laiss­läh­töi­nen Ja­ri-Juk­ka Kal­lun­ki otti ja hitsasi it­sel­leen jenk­ki­tyy­li­sen sa­vus­ti­men –  Nyt hän isännöi Salossa Suomen par­haak­si ää­nes­tet­tyä bur­ge­ri­ra­vin­to­laa

24.08.2022 10:43
Tilaajille
Elintarvikeyritykset saaneet huonoja arvosanoja hygieniaongelmista, vanhentuneiden tuotteiden varastoimisesta sekä puutteellisista pakkausmerkinnöistä

Elin­tar­vi­ke­yri­tyk­set saaneet huonoja ar­vo­sa­no­ja hy­gie­niaon­gel­mis­ta, van­hen­tu­nei­den tuot­tei­den va­ras­toi­mi­ses­ta sekä puut­teel­li­sis­ta pak­kaus­mer­kin­nöis­tä

21.08.2022 19:30
Tilaajille
Ravintola Nabo lopettaa Rovaniemellä alle kolmen vuoden jälkeen – yrittäjä pitää työntekijät ja suunnittelee uutta ravintolaa

Ra­vin­to­la Nabo lo­pet­taa Ro­va­nie­mel­lä alle kolmen vuoden jälkeen – yrit­tä­jä pitää työn­te­ki­jät ja suun­nit­te­lee uutta ra­vin­to­laa

29.07.2022 06:30 11
Tilaajille
Salsatunnit ja koiraystävällisyys vetävät väkeä terasseille viileämmilläkin keleillä – koronakesän tuhat terassipaikkaa säilynyt Rovaniemen keskustassa

Sal­sa­tun­nit ja koi­ra­ys­tä­väl­li­syys vetävät väkeä te­ras­seil­le vii­leäm­mil­lä­kin ke­leil­lä – ko­ro­na­ke­sän tuhat te­ras­si­paik­kaa säi­ly­nyt Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

18.07.2022 19:30 1
Tilaajille
Kammarin Päivistä tuli pirtin Päivi – Päivi Kallatsa väsyi ruoanlaittoon, sulki ravintolansa Sodankylän keskustassa ja ryhtyi majatalon emännäksi

Kam­ma­rin Päi­vis­tä tuli pirtin Päivi – Päivi Kal­lat­sa väsyi ruoan­lait­toon, sulki ra­vin­to­lan­sa So­dan­ky­län kes­kus­tas­sa ja ryhtyi ma­ja­ta­lon emän­näk­si

17.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Asiakkaat ovat palanneet ravintoloihin - Kemiläisen Karaokepub Ramonan uusi terassi on vetänyt hyvin väkeä

Asiak­kaat ovat pa­lan­neet ra­vin­to­loi­hin - Ke­mi­läi­sen Ka­rao­ke­pub Ramonan uusi terassi on vetänyt hyvin väkeä

15.07.2022 09:10
Muutokset taloyhtiön hallituksessa kertovat: RoPSin Bingotalon ostivat yökerho Half moonin yrittäjäveljekset

Muu­tok­set ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­ses­sa ker­to­vat: RoPSin Bin­go­ta­lon ostivat yökerho Half moonin yrit­tä­jä­vel­jek­set

10.07.2022 19:00 7
Tilaajille
Liian moni ravintola jättää veroja maksamatta – ravintoloissa pitäisi ottaa käyttöön työntekijäkohtainen veronumero
Pääkirjoitus

Liian moni ra­vin­to­la jättää veroja mak­sa­mat­ta – ra­vin­to­lois­sa pitäisi ottaa käyt­töön työn­te­ki­jä­koh­tai­nen ve­ro­nu­me­ro

08.07.2022 20:00 2
Tilaajille
Lähes kaikissa tarkastetuissa ravintoloissa veronkiertoa, harmaa talous syönyt kymmenien miljoonien eurojen verotulot – valvontaa tehostetaan ensi vuonna

Lähes kai­kis­sa tar­kas­te­tuis­sa ra­vin­to­lois­sa ve­ron­kier­toa, harmaa talous syönyt kym­me­nien mil­joo­nien eurojen ve­ro­tu­lot – val­von­taa te­hos­te­taan ensi vuonna

05.07.2022 10:19 3
Tilaajille
"Olen odottanut tätä paikkaa 30 vuotta" – Rovaniemeläinen Harun Demirkan avasi haaveilemansa ravintolan: haluaa tehdä Suomen parasta kebabia

"Olen odot­ta­nut tätä paikkaa 30 vuotta" – Ro­va­nie­me­läi­nen Harun De­mir­kan avasi haa­vei­le­man­sa ra­vin­to­lan: haluaa tehdä Suomen parasta kebabia

04.07.2022 09:07 6
Tilaajille
McDonald´s suunnittelee uutta ravintolaa Rovaniemen Vierustielle – maanvuokrasopimus Porokulmassa päättyy

McDo­nald´s suun­nit­te­lee uutta ra­vin­to­laa Ro­va­nie­men Vie­rus­tiel­le – maan­vuok­ra­so­pi­mus Po­ro­kul­mas­sa päättyy

28.06.2022 11:59 15
Tilaajille
Liekki syttyy Kotisaaressa – Kemijoen historialliseen uittoyhdistyksen tukipaikkaan avautuu savuinen ravintola, johon pääsee vain vesitse

Liekki syttyy Ko­ti­saa­res­sa – Ke­mi­joen his­to­rial­li­seen uit­to­yh­dis­tyk­sen tu­ki­paik­kaan avautuu sa­vui­nen ra­vin­to­la, johon pääsee vain vesitse

01.06.2022 09:40 1
Tilaajille
60 000 tuntia tiskin takana – rovaniemeläinen Juha "Juice" Välimaa päätti pitkän työrupeaman ravintola Grandessa ja alkoi opiskella lähihoitajaksi

60 000 tuntia tiskin takana – ro­va­nie­me­läi­nen Juha "Juice" Välimaa päätti pitkän työ­ru­pea­man ra­vin­to­la Gran­des­sa ja alkoi opis­kel­la lä­hi­hoi­ta­jak­si

27.05.2022 15:38 2
Tilaajille
CafeBarKino ja Oluthuone Kukko löivät hynttyyt yhteen ja rakensivat kadulle yhteisen terassin – Terassille on mahdollista tilata ruokaa ravintola Morista

Ca­fe­Bar­Ki­no ja Olut­huo­ne Kukko löivät hynt­tyyt yhteen ja ra­ken­si­vat kadulle yh­tei­sen te­ras­sin – Te­ras­sil­le on mah­dol­lis­ta tilata ruokaa ra­vin­to­la Morista

25.05.2022 09:25 1
Kolme lappilaisravintolaa Suomen 50 parhaan joukossa – äänestyksessä arvostettiin osaamista ja kekseliäisyyttä

Kolme lap­pi­lais­ra­vin­to­laa Suomen 50 parhaan jou­kos­sa – ää­nes­tyk­ses­sä ar­vos­tet­tiin osaa­mis­ta ja kek­se­liäi­syyt­tä

19.05.2022 09:05 3
Tilaajille
Nitetrain, Maxims, Herttarouva, Vaskooli ja nyt Hook – Sporttiravintola avautuu monelle rovaniemeläiselle tuttuun liiketilaan

Ni­tet­rain, Maxims, Hert­ta­rou­va, Vas­koo­li ja nyt Hook – Sport­ti­ra­vin­to­la avautuu monelle ro­va­nie­me­läi­sel­le tuttuun lii­ke­ti­laan

17.05.2022 14:16 3
Tilaajille
Jouko Rajanen sanoi ensin ei, mutta innostui sitten: Rinteenkulmaan avautuu napolilaistyylinen pizzeria

Jouko Rajanen sanoi ensin ei, mutta in­nos­tui sitten: Rin­teen­kul­maan avautuu na­po­li­lais­tyy­li­nen piz­ze­ria

04.05.2022 07:00 2
Tilaajille
"Ennen sosiaalista mediaa jokainen ilta oli kuin suuri seikkailu" – Rovaniemi oli 2000-luvulla yökerhojen keidas, jossa tunnelmaa nostattivat esitanssijat ja elävä musiikki

"Ennen so­siaa­lis­ta mediaa jo­kai­nen ilta oli kuin suuri seik­kai­lu" – Ro­va­nie­mi oli 2000-lu­vul­la yö­ker­ho­jen keidas, jossa tun­nel­maa nos­tat­ti­vat esi­tans­si­jat ja elävä mu­siik­ki

30.04.2022 06:30 8
Tilaajille