Ravintolat
Sirly Ylläsjärvi kilpailee toista kertaa Masterchef-kilpailussa – "Tiesin, etten tule pääsemään helpolla"

Sirly Yl­läs­jär­vi kil­pai­lee toista kertaa Mas­terc­hef-kil­pai­lus­sa – "Tie­sin, etten tule pää­se­mään hel­pol­la"

30.08.2020 16:03 0
Tilaajille
Korona iski armotta Lapin yökerhoihin altistumisten jälkeen – asiakkaiden kaikkoaminen romahdutti tulot

Korona iski armotta Lapin yö­ker­hoi­hin al­tis­tu­mis­ten jälkeen – asiak­kai­den kaik­koa­mi­nen ro­mah­dut­ti tulot

28.08.2020 19:02 6
Tilaajille
Näin pakolaisesta tuli yksi Rovaniemen suurimpia ravintoloitsijoita: Kami Abdehin elämään on mahtunut sortoa, pelkoa ja raunioita, mutta 20 vuotta sitten hän teki lupauksen, joka kantaa yhä

Näin pa­ko­lai­ses­ta tuli yksi Ro­va­nie­men suu­rim­pia ra­vin­to­loit­si­joi­ta: Kami Abdehin elämään on mah­tu­nut sortoa, pelkoa ja rau­nioi­ta, mutta 20 vuotta sitten hän teki lu­pauk­sen, joka kantaa yhä

22.08.2020 06:30 8
Tilaajille
Rovaniemeläisravintola helpottaa hillakuumeen aiheuttamaa ämpäripulaa

Ro­va­nie­me­läis­ra­vin­to­la hel­pot­taa hil­la­kuu­meen ai­heut­ta­maa äm­pä­ri­pu­laa

04.08.2020 09:54 1
Tilaajille
Kemiin avattiin elokuvasali, jossa saa nautiskella alkoholijuomia – osa näytöksistä on ainoastaan täysi-ikäisille

Kemiin avat­tiin elo­ku­va­sa­li, jossa saa nau­tis­kel­la al­ko­ho­li­juo­mia – osa näy­tök­sis­tä on ai­noas­taan täy­si-ikäi­sil­le

24.07.2020 17:52 0
Tilaajille
Toimittajalta: Istu pöytään tai korona tulee – ovatko baarien koronarajoitukset nippeliehtoja vai oikeaa kriisinhallintaa?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Istu pöytään tai korona tulee – ovatko baarien ko­ro­na­ra­joi­tuk­set nip­pe­li­eh­to­ja vai oikeaa krii­sin­hal­lin­taa?

07.07.2020 15:01 0
Noutopöydät palasivat ravintoloihin ja yökerhot availevat oviaan – "Ainakaan vielä ei ole niin paljon letkajenkkaa vedetty, että se olisi pitänyt katkaista"

Nou­to­pöy­dät pa­la­si­vat ra­vin­to­loi­hin ja yö­ker­hot avai­le­vat oviaan – "Ai­na­kaan vielä ei ole niin paljon let­ka­jenk­kaa ve­det­ty, että se olisi pitänyt kat­kais­ta"

07.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Tuplasti enemmän kuin Senaatintorin suurterassilla – Rovaniemen kävelykadulla yli tuhat terassipaikkaa

Tup­las­ti enemmän kuin Se­naa­tin­to­rin suur­te­ras­sil­la – Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­la yli tuhat te­ras­si­paik­kaa

26.06.2020 20:36 0
Tilaajille
Pisto toiminut 60 vuotta samalla konseptilla – ovet avautuvat koronatauon jälkeen, mutta juhla siirtyy loppuvuoteen

Pisto toi­mi­nut 60 vuotta samalla kon­sep­til­la – ovet avau­tu­vat ko­ro­na­tauon jäl­keen, mutta juhla siirtyy lop­pu­vuo­teen

26.06.2020 15:57 0
Ravintoloitsijan voittajafiilis – Aukeavat ravintolat ovat helpotus niin yrittäjälle kuin asiakkaallekin

Ra­vin­to­loit­si­jan voit­ta­ja­fii­lis – Au­kea­vat ra­vin­to­lat ovat hel­po­tus niin yrit­tä­jäl­le kuin asiak­kaal­le­kin

10.06.2020 09:36 0
Terassikausi korkattiin Rovaniemellä paahtavassa helteessä – tänä kesänä monet terassit laajenevat, koska sisällä asiakaspaikkoja on tarjolla aiempaa vähemmän

Te­ras­si­kau­si kor­kat­tiin Ro­va­nie­mel­lä paah­ta­vas­sa hel­tees­sä – tänä kesänä monet te­ras­sit laa­je­ne­vat, koska sisällä asia­kas­paik­ko­ja on tar­jol­la aiempaa vä­hem­män

02.06.2020 15:00 0
Ravintolat avasivat jälleen ovensa – historiallista päivää vietettiin Helsingissä koleassa säässä samalla, kun muu Suomi paistatteli auringossa

Ra­vin­to­lat ava­si­vat jälleen ovensa – his­to­rial­lis­ta päivää vie­tet­tiin Hel­sin­gis­sä ko­leas­sa säässä sa­mal­la, kun muu Suomi pais­tat­te­li au­rin­gos­sa

01.06.2020 18:17 0
Nämä asiat muuttuvat, kun hotelleja avataan vähitellen kesän kuluessa – "Asiakkaita ei olisi saanut liikkeelle ilman ravintoloiden avaamista"

Nämä asiat muut­tu­vat, kun ho­tel­le­ja avataan vä­hi­tel­len kesän ku­lues­sa – "A­siak­kai­ta ei olisi saanut liik­keel­le ilman ra­vin­to­loi­den avaa­mis­ta"

01.06.2020 16:56 0
Analyysi: Keskustan sopii toivoa, että baareissa käyttäydytään siivosti – Mitä pitää tapahtua, jotta koronarajoituksia lievennettäisiin alueittain?

Ana­lyy­si: Kes­kus­tan sopii toivoa, että baa­reis­sa käyt­täy­dy­tään sii­vos­ti – Mitä pitää ta­pah­tua, jotta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­täi­siin alueit­tain?

01.06.2020 06:00 0
Lapin kuntajohtajat toivottavat matkailijat taas tervetulleiksi Lappiin

Lapin kun­ta­joh­ta­jat toi­vot­ta­vat mat­kai­li­jat taas ter­ve­tul­leik­si Lappiin

31.05.2020 17:38 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suomi avautuu askel ker­ral­laan

31.05.2020 15:26 0
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Arki alkaa pa­lau­tua kohti nor­maa­lim­paa, mutta va­ro­vai­suu­teen on yhä aihetta

31.05.2020 13:24 0
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen ravintoloiden rajoituksista – ravintolat aukeavat maanantaina supistetuin aukioloajoin

Edus­kun­ta hy­väk­syi la­ki­muu­tok­sen ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sis­ta – ra­vin­to­lat au­kea­vat maa­nan­tai­na su­pis­te­tuin au­ki­olo­ajoin

29.05.2020 13:26 0
Väljyys on teemasana, kun Rovaniemen ravintolat avaavat maanantaina – Uutuusravintola Hanki kunnioittaa Korean koronalinjaa ja jatkaa vain noutoruoalla

Väljyys on tee­ma­sa­na, kun Ro­va­nie­men ra­vin­to­lat avaavat maa­nan­tai­na – Uu­tuus­ra­vin­to­la Hanki kun­nioit­taa Korean ko­ro­na­lin­jaa ja jatkaa vain nou­to­ruoal­la

28.05.2020 11:53 0
Superterassi Lordinaukiolle, hotellin terassi jalkakäytävälle – Lapissa pohditaan nyt uusia kesäratkaisuja ravintoloille

Su­per­te­ras­si Lor­di­nau­kiol­le, ho­tel­lin terassi jal­ka­käy­tä­väl­le – Lapissa poh­di­taan nyt uusia ke­sä­rat­kai­su­ja ra­vin­to­loil­le

26.05.2020 18:30 0
Tilaajille