Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Kadonneen etsintä
Kemijärvellä kadonnut nainen löytyi
Lukijalta

Ke­mi­jär­vel­lä ka­don­nut nainen löytyi

02.12.2021 18:28
Vapepalaisten määrä on Lapissa huimassa kasvussa – "Hyvä mahdollisuus ihmisille, jotka haluavat auttaa"

Va­pe­pa­lais­ten määrä on Lapissa hui­mas­sa kas­vus­sa – "Hyvä mah­dol­li­suus ih­mi­sil­le, jotka ha­lua­vat auttaa"

15.11.2021 19:36
Tilaajille
Poliisilla keskiviikkona kaksi lapsen etsintää Rovaniemellä – virkavalta muistuttaa pelisääntöjen sopimisesta

Po­lii­sil­la kes­ki­viik­ko­na kaksi lapsen et­sin­tää Ro­va­nie­mel­lä – vir­ka­val­ta muis­tut­taa pe­li­sään­tö­jen so­pi­mi­ses­ta

16.09.2021 09:55
Tilaajille
Torniossa kadonnut muistisairas henkilö on löytynyt – Poliisi kiittää kansalaisia avusta

Tor­nios­sa ka­don­nut muis­ti­sai­ras henkilö on löy­ty­nyt – Poliisi kiittää kan­sa­lai­sia avusta

31.05.2021 18:08
Kemin merialueella etsitty retkiluistelija on löytynyt hyvävointisena

Kemin me­ri­alueel­la etsitty ret­ki­luis­te­li­ja on löy­ty­nyt hy­vä­voin­ti­se­na

05.01.2021 19:46
Tilaajille
Retkiluistelijaa etsitään mereltä Kemin lähistöllä – Ei saapunut sovittuun aikaan tapaamispaikalle

Ret­ki­luis­te­li­jaa et­si­tään mereltä Kemin lä­his­töl­lä – Ei saa­pu­nut so­vit­tuun aikaan ta­paa­mis­pai­kal­le

05.01.2021 21:50
Tilaajille
Hukkunut mies tunnistettu Torniossa kadonneeksi

Huk­ku­nut mies tun­nis­tet­tu Tor­nios­sa ka­don­neek­si

03.08.2020 11:14
Kadonnut marjastaja löytyi laajojen etsintöjen jälkeen väsyneenä ja janoisena Simossa, hillastajaa ei oltu nähty sitten viikonlopun

Ka­don­nut mar­jas­ta­ja löytyi laa­jo­jen et­sin­tö­jen jälkeen vä­sy­nee­nä ja ja­noi­se­na Si­mos­sa, hil­las­ta­jaa ei oltu nähty sitten vii­kon­lo­pun

31.07.2020 09:41 3
Tilaajille
Kadonneet marjastajat työllistävät poliisin lisäksi vapaaehtoista pelastuspalvelua – parhaimmillaan viisi etsintää puolentoista vuorokauden sisällä

Ka­don­neet mar­jas­ta­jat työl­lis­tä­vät po­lii­sin lisäksi va­paa­eh­tois­ta pe­las­tus­pal­ve­lua – par­haim­mil­laan viisi et­sin­tää puo­len­tois­ta vuo­ro­kau­den sisällä

21.07.2020 18:33
Tilaajille
Missä on torniolainen Juha Järvirova? – Valkoista keppiä käyttävä roteva mies on ollut jo yli viikon kateissa

Missä on tor­nio­lai­nen Juha Jär­vi­ro­va? – Val­kois­ta keppiä käyt­tä­vä roteva mies on ollut jo yli viikon ka­teis­sa

19.07.2020 13:50
Tilaajille

79-vuo­tias muis­ti­sai­ras nainen on ka­teis­sa Ter­vo­las­sa

14.07.2020 18:36
Tilaajille
Poliisi etsi kadonnutta naista maastosta Rovaniemellä – löytyi Ounasvaaralta kunnossa, mutta kylmettyneenä

Poliisi etsi ka­don­nut­ta naista maas­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – löytyi Ou­nas­vaa­ral­ta kun­nos­sa, mutta kyl­met­ty­nee­nä

28.03.2020 21:37
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ka­don­neek­si il­moi­tet­tu mies löytyi

12.12.2019 09:08

IL: Nel­jä­vuo­tias suo­ma­lais­tyt­tö on ka­don­nut Mek­si­kos­sa

08.12.2019 10:24
Rovaniemellä kadonnut Raimo Seppälä on löytynyt

Ro­va­nie­mel­lä ka­don­nut Raimo Seppälä on löy­ty­nyt

07.12.2019 15:20
Tilaajille

87-vuo­tias mar­jas­ta­ja eksyi Ra­nual­la – Po­lii­si­koi­ra löysi ka­don­neen puolen yön aikaan

25.09.2019 07:43
Tilaajille