Hillastus
Hilla lennättää italialaisparin vuosittain Inariin – "Rakastan hillan makua, ja kermainen hillakakku on ehdoton suosikkini"

Hilla len­nät­tää ita­lia­lais­pa­rin vuo­sit­tain Inariin – "Ra­kas­tan hillan makua, ja ker­mai­nen hil­la­kak­ku on ehdoton suo­sik­ki­ni"

04.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläisravintola helpottaa hillakuumeen aiheuttamaa ämpäripulaa

Ro­va­nie­me­läis­ra­vin­to­la hel­pot­taa hil­la­kuu­meen ai­heut­ta­maa äm­pä­ri­pu­laa

04.08.2020 09:54 1
Tilaajille
Päiväkirja: Hillakuume vie minutkin
Kolumni Johanna Metsänheimo

Päi­vä­kir­ja: Hil­la­kuu­me vie mi­nut­kin

03.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Ämpärit loppuivat Ranualla, ja huhut hillakaupan pysähtymisestä lähtivät liikkeelle – näin kunta vastaa tiedotteessaan

Ämpärit lop­pui­vat Ra­nual­la, ja huhut hil­la­kau­pan py­säh­ty­mi­ses­tä läh­ti­vät liik­keel­le – näin kunta vastaa tie­dot­tees­saan

29.07.2020 18:03 0
Tilaajille
Jesse treenasi hillakautta varten pyöräilemällä kymmeniä kilometrejä ja tekemällä satoja punnerruksia päivässä – Kuusamossa hillahulluus uudella tasolla, sankoja kerätään täyteen yötä myöten

Jesse tree­na­si hil­la­kaut­ta varten pyö­räi­le­mäl­lä kym­me­niä ki­lo­met­re­jä ja te­ke­mäl­lä satoja pun­ner­ruk­sia päi­väs­sä – Kuu­sa­mos­sa hil­la­hul­luus uudella ta­sol­la, sankoja ke­rä­tään täyteen yötä myöten

29.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Aika poimia hikiluumarjat
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Aika poimia hi­ki­luu­mar­jat

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Huomioita hillamailta
Lukijalta Mielipide Ari Saukko, Tervola

Lu­ki­jal­ta: Huo­mioi­ta hil­la­mail­ta

22.07.2020 12:27 2
Pohjoisen hillasoille kadonnut jo kymmeniä ihmisiä, yksi edelleen kadoksissa Oulun alueella

Poh­joi­sen hil­la­soil­le ka­don­nut jo kym­me­niä ih­mi­siä, yksi edel­leen ka­dok­sis­sa Oulun alueel­la

21.07.2020 15:25 0
Tilaajille
Lukijalta: Menneen kesän hillatarina
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Menneen kesän hil­la­ta­ri­na

19.07.2020 17:01 0
Tilaajille
Poimijalle maksetaan hillasta nyt vähemmän kuin aiempina vuosina – Ranuan hillatorilla marjasta saa kympin kilolta

Poi­mi­jal­le mak­se­taan hil­las­ta nyt vä­hem­män kuin aiem­pi­na vuosina – Ranuan hil­la­to­ril­la mar­jas­ta saa kympin kilolta

13.07.2020 15:01 10
Tilaajille
Enää ei tarvitse kuin lähteä poimimaan – Sovellus näyttää hillasuot kartalla

Enää ei tar­vit­se kuin lähteä poi­mi­maan – So­vel­lus näyttää hil­la­suot kar­tal­la

07.07.2020 16:18 0
Tilaajille
Hilla kukkii Ranuan soilla poikkeuksellisen runsaana – kilohinnan odotetaan kipuavan ennätyksellisiin lukemiin

Hilla kukkii Ranuan soilla poik­keuk­sel­li­sen run­saa­na – ki­lo­hin­nan odo­te­taan ki­pua­van en­nä­tyk­sel­li­siin lu­ke­miin

17.06.2020 16:47 2