Luosto
Porotilan kevät katkesi koronaan – ensin syntyi virtuaalinen tilakierros ja pian avautuu lounaskahvila Luostolla

Po­ro­ti­lan kevät katkesi ko­ro­naan – ensin syntyi vir­tuaa­li­nen ti­la­kier­ros ja pian avautuu lou­nas­kah­vi­la Luos­tol­la

22.11.2020 17:00 1
Tilaajille
Korona siirtää klassisen musiikin tapahtumaa – Luosto soi! -etkot siirtyvät helmikuuhun

Korona siirtää klas­si­sen mu­sii­kin ta­pah­tu­maa – Luosto soi! -etkot siir­ty­vät hel­mi­kuu­hun

09.11.2020 15:03
Tilaajille
Iso osa Lapin hiihtokeskuksista sulkee hissinsä jo huomisesta alkaen, Ruka ja Pyhä seuraavat perässä tiistaina – "Lappiin suuntaavien autojonojen myötä tilanne on muuttunut"

Iso osa Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­ta sulkee his­sin­sä jo huo­mi­ses­ta alkaen, Ruka ja Pyhä seu­raa­vat perässä tiis­tai­na – "Lap­piin suun­taa­vien au­to­jo­no­jen myötä tilanne on muut­tu­nut"

22.03.2020 12:13
Tilaajille
”Kannamme kortemme kekoon” – Lapin hiihtokeskukset päättivät yhdessä, että rinteet suljetaan niin nopeasti kuin mahdollista, käytännössä tähän menee viikko

”Kan­nam­me kor­tem­me kekoon” – Lapin hiih­to­kes­kuk­set päät­ti­vät yh­des­sä, että rinteet sul­je­taan niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta, käy­tän­nös­sä tähän menee viikko

20.03.2020 18:28
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etuajassa

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etu­ajas­sa

20.03.2020 06:30
Tilaajille
Luoston yrittäjät ja Sodankylän kunta tarjoavat kuntalaisille ilmaisen tutustumispäivän alueen aktiviteetteihin ja palveluihin – päivän aikana luvassa pororeki- ja koiravaljakkoajelua, laskettelua ja kylpylähuveja

Luoston yrit­tä­jät ja So­dan­ky­län kunta tar­joa­vat kun­ta­lai­sil­le il­mai­sen tu­tus­tu­mis­päi­vän alueen ak­ti­vi­teet­tei­hin ja pal­ve­lui­hin – päivän aikana luvassa po­ro­re­ki- ja koi­ra­val­jak­koa­je­lua, las­ket­te­lua ja kyl­py­lä­hu­ve­ja

23.01.2020 08:30
Tilaajille
Luostolla soi uusi festivaali jo ensi kesänä – uusi festivaali on saanut paljon yritystukia, mutta rahaa tarvitaan vielä lisää

Luos­tol­la soi uusi fes­ti­vaa­li jo ensi kesänä – uusi fes­ti­vaa­li on saanut paljon yri­tys­tu­kia, mutta rahaa tar­vi­taan vielä lisää

18.10.2019 11:05
Tilaajille