Luosto

Lap­si­per­hei­den suosima lo­ma­kes­kus sai kuin saikin jat­ka­jan per­hees­tä – su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen myötä Per­he-Luos­tos­ta tuli hy­vin­voin­tiin kes­kit­ty­vä Karu Lodge: "Voin tarjota tätä hy­vä­no­lon­tun­net­ta muil­le­kin"

28.03.2021 20:44 2
Tilaajille

Luos­to­tun­tu­ril­la ta­pah­tui per­jan­tai­na lu­mi­vyö­ry rin­nea­lueen lä­hei­syy­des­sä – et­sin­nät lo­pe­tet­tu, ketään ei löy­det­ty vyö­rya­lueel­ta

26.02.2021 19:14
Tilaajille

Py­hä­tun­tu­ril­la ja Luos­tol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa ra­vin­to­lois­sa ja muissa si­sä­ti­lois­sa

16.02.2021 20:36

Lapin lu­mi­vyö­rya­lueil­la liikkuu nyt ta­val­lis­ta enemmän väkeä – Kaksi lu­mi­vyö­ry­pe­las­tus­teh­tä­vää vii­kos­sa on "e­rit­täin poik­keuk­sel­lis­ta", sanoo pe­las­tus­joh­ta­ja

08.02.2021 16:58 2
Tilaajille

Luos­tol­la jär­jes­tet­tiin lu­mi­vyö­ry­kurs­si vain viikko sitten – luon­non­rin­teil­lä liikkuu nyt paljon va­paa­las­ki­joi­ta

03.02.2021 19:08
Tilaajille

Kaksi las­ket­te­li­jaa hau­tau­tui tun­nik­si lu­mi­vyö­ryn alle Luos­tol­la – "On­nek­si toinen sai soi­tet­tua apua"

03.02.2021 16:10 2
Tilaajille

Po­ro­ti­lan kevät katkesi ko­ro­naan – ensin syntyi vir­tuaa­li­nen ti­la­kier­ros ja pian avautuu lou­nas­kah­vi­la Luos­tol­la

22.11.2020 18:27 1
Tilaajille

Korona siirtää klas­si­sen mu­sii­kin ta­pah­tu­maa – Luosto soi! -etkot siir­ty­vät hel­mi­kuu­hun

09.11.2020 15:03
Tilaajille

Iso osa Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­ta sulkee his­sin­sä jo huo­mi­ses­ta alkaen, Ruka ja Pyhä seu­raa­vat perässä tiis­tai­na – "Lap­piin suun­taa­vien au­to­jo­no­jen myötä tilanne on muut­tu­nut"

22.03.2020 19:26
Tilaajille

”Kan­nam­me kor­tem­me kekoon” – Lapin hiih­to­kes­kuk­set päät­ti­vät yh­des­sä, että rinteet sul­je­taan niin no­peas­ti kuin mah­dol­lis­ta, käy­tän­nös­sä tähän menee viikko

20.03.2020 18:28
Tilaajille

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan sesonki loppuu kolme viikkoa etua­jas­sa

20.03.2020 06:30
Tilaajille

Luoston yrit­tä­jät ja So­dan­ky­län kunta tar­joa­vat kun­ta­lai­sil­le il­mai­sen tu­tus­tu­mis­päi­vän alueen ak­ti­vi­teet­tei­hin ja pal­ve­lui­hin – päivän aikana luvassa po­ro­re­ki- ja koi­ra­val­jak­koa­je­lua, las­ket­te­lua ja kyl­py­lä­hu­ve­ja

23.01.2020 08:30
Tilaajille

Luos­tol­la soi uusi fes­ti­vaa­li jo ensi kesänä – uusi fes­ti­vaa­li on saanut paljon yri­tys­tu­kia, mutta rahaa tar­vi­taan vielä lisää

18.10.2019 11:05
Tilaajille