Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Hiihtoladut
Rovaniemen kaupungin ylläpitämien hiihtolatujen tekeminen on aloitettu

Ro­va­nie­men kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mien hiih­to­la­tu­jen te­ke­mi­nen on aloi­tet­tu

15.12.2022 17:53 8
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tuomo Varttila, 80, talkoilee latuja ja jäätietä tunteja laskematta – "Paavalniemi on pussinperä, josta en ikinä muuta pois"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Vart­ti­la, 80, tal­koi­lee latuja ja jää­tie­tä tunteja las­ke­mat­ta – "Paa­val­nie­mi on pus­sin­pe­rä, josta en ikinä muuta pois"

15.12.2022 10:11 7
Tilaajille
Rovaniemen ladut kaipaavat vielä lisälunta – kaupunki selvittää, onko latujen kuntolaatikoille enää käyttöä

Ro­va­nie­men ladut kai­paa­vat vielä li­sä­lun­ta – kau­pun­ki sel­vit­tää, onko latujen kun­to­laa­ti­koil­le enää käyttöä

13.12.2022 15:21 5
Tilaajille
Latuvalitukset nurin Kemijärvellä – kaupunki käyttää vuodessa 105 000 euroa pelkästään latujen hoitoon

La­tu­va­li­tuk­set nurin Ke­mi­jär­vel­lä – kau­pun­ki käyttää vuo­des­sa 105 000 euroa pel­käs­tään latujen hoitoon

18.11.2022 20:33
Tilaajille
Kemijärvi aikoo jättää osan Suomutunturin laduista kunnostamatta – mökkiläiset polkaisivat pystyyn adressin, joka vastustaa kaupungin päätöstä

Ke­mi­jär­vi aikoo jättää osan Suo­mu­tun­tu­rin la­duis­ta kun­nos­ta­mat­ta – mök­ki­läi­set pol­kai­si­vat pystyyn ad­res­sin, joka vas­tus­taa kau­pun­gin pää­tös­tä

03.10.2022 20:00 12
Tilaajille
Pääsiäisenä on vielä hyvä mahdollisuus hiihtää – Rovaniemen laduista suurimman osan huolto päättyy perjantaina

Pää­siäi­se­nä on vielä hyvä mah­dol­li­suus hiihtää – Ro­va­nie­men la­duis­ta suu­rim­man osan huolto päättyy per­jan­tai­na

14.04.2022 11:35 3
Tilaajille
"Eihän muillekaan urheilun suorituspaikoille tulla väärillä välineillä" – kävelijöiden pilaamat ladut harmittavat, mutta laturaivoa ei Lapin laduilla koeta

"Eihän muil­le­kaan ur­hei­lun suo­ri­tus­pai­koil­le tulla vää­ril­lä vä­li­neil­lä" – kä­ve­li­jöi­den pi­laa­mat ladut har­mit­ta­vat, mutta la­tu­rai­voa ei Lapin la­duil­la koeta

07.03.2022 10:49 8
Tilaajille
Lukijan kysymys: Miksei viikonloppuna vedetty aurinkolatuja Kemissä?

Lukijan ky­sy­mys: Miksei vii­kon­lop­pu­na vedetty au­rin­ko­la­tu­ja Ke­mis­sä?

23.02.2022 11:31
Posion kunta lopettaa Riisitunturilta Tolvaan johtavan ladun ylläpidon vähäisten käyttäjämäärien ja korkeiden kustannusten vuoksi

Posion kunta lo­pet­taa Rii­si­tun­tu­ril­ta Tolvaan joh­ta­van ladun yl­lä­pi­don vä­häis­ten käyt­tä­jä­mää­rien ja kor­kei­den kus­tan­nus­ten vuoksi

18.02.2022 12:05
Tilaajille
Päiväkirja: Jäälatu ei ole vain nynnyille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jäälatu ei ole vain nyn­nyil­le

11.02.2022 05:30
Tilaajille
Laduilla kävelevät turistit herättävät keskustelua – opasteisiin kaivataan korjauksia

La­duil­la kä­ve­le­vät tu­ris­tit he­rät­tä­vät kes­kus­te­lua – opas­tei­siin kai­va­taan kor­jauk­sia

30.01.2022 11:10 18
Tilaajille
Vastaa kyselyymme: Kismittävätkö laduilla kävelijät, puuttuvatko yhteiset pelisäännöt lempiladuillasi tai oletko kohdannut laturaivoa?

Vastaa ky­se­lyym­me: Kis­mit­tä­vät­kö la­duil­la kä­ve­li­jät, puut­tu­vat­ko yh­tei­set pe­li­sään­nöt lem­pi­la­duil­la­si tai oletko koh­dan­nut la­tu­rai­voa?

30.01.2022 10:33 17
Risto Petäjäniemi on tehnyt ladun Saarenkylään jo kymmenenä talvena – nyt hän kaipaa talkooapua

Risto Pe­tä­jä­nie­mi on tehnyt ladun Saa­ren­ky­lään jo kym­me­ne­nä talvena – nyt hän kaipaa tal­koo­apua

28.12.2021 12:38 6
Tilaajille
"Teemme tätä omaksi ja muiden iloksi" – Naapurukset Kari Neulaniemi ja Mikko Palojärvi avasivat Rovaniemen Harjulammelle luistelureitin ja hiihtoladun

"Teemme tätä omaksi ja muiden iloksi" – Naa­pu­ruk­set Kari Neu­la­nie­mi ja Mikko Pa­lo­jär­vi ava­si­vat Ro­va­nie­men Har­ju­lam­mel­le luis­te­lu­rei­tin ja hiih­to­la­dun

27.12.2021 15:05 4
Tilaajille
Rovaniemen hiihtokausi avattiin luonnonlumella – Oukulle vedettiin latu maanantaina, vaikka sade voi sulattaa sen pian

Ro­va­nie­men hiih­to­kau­si avat­tiin luon­non­lu­mel­la – Oukulle ve­det­tiin latu maa­nan­tai­na, vaikka sade voi su­lat­taa sen pian

26.10.2021 14:56
Hiihtokelit jatkuvat Lapissa ainakin ensi viikon – Loppuviikosta luvassa lämpöaalto

Hiih­to­ke­lit jat­ku­vat Lapissa ainakin ensi viikon – Lop­pu­vii­kos­ta luvassa läm­pö­aal­to

11.04.2021 18:33
Tilaajille
Toimittajalta: Antti Tuiskusta keulakuva rovaniemeläiselle laturiemulle? – Hymyillään, kun hiihdetään!
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Antti Tuis­kus­ta keu­la­ku­va ro­va­nie­me­läi­sel­le la­tu­rie­mul­le? – Hy­myil­lään, kun hiih­de­tään!

10.03.2021 08:25 1
Sulaa ja heikkoa – Kemijoen jäälle ei kannata nyt kiirehtiä

Sulaa ja heikkoa – Ke­mi­joen jäälle ei kannata nyt kii­reh­tiä

19.01.2021 15:29 2
Latu on vedetty kelkalla Isorakalle ja Sierijärvelle, latukoneelle lumi ei vielä riitä

Latu on vedetty kel­kal­la Iso­ra­kal­le ja Sie­ri­jär­vel­le, la­tu­ko­neel­le lumi ei vielä riitä

04.12.2020 13:16
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 19:17
Tilaajille