Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Heikot jäät
Hiihtäjän jäljet kulkivat jälleen sulan päältä Rovaniemellä – "Yksi jälki jäällä erehdyttää muita seuraamaan "

Hiih­tä­jän jäljet kul­ki­vat jälleen sulan päältä Ro­va­nie­mel­lä – "Yksi jälki jäällä ereh­dyt­tää muita seu­raa­maan "

30.11.2023 20:31 4
Rovaniemen Airbnb-majoittajien toivotaan ohjeistavan matkailijoita joen vaaroista

Ro­va­nie­men Airbnb-ma­joit­ta­jien toi­vo­taan oh­jeis­ta­van mat­kai­li­joi­ta joen vaa­rois­ta

28.11.2023 14:13 4
Kun synkkä avanto pysäytti joelta kuuluneen haukun
Kolumni

Kun synkkä avanto py­säyt­ti joelta kuu­lu­neen haukun

31.10.2023 05:30 5
Kelkkailija ajoi sulaan Kemijärvellä – kuljetettiin helikopterilla sairaalaan

Kelk­kai­li­ja ajoi sulaan Ke­mi­jär­vel­lä – kul­je­tet­tiin he­li­kop­te­ril­la sai­raa­laan

02.05.2023 10:38 3
Tilaajille
Jäällä voi keväällä liikkua vain, jos tietää, missä ja miten – kalastustubettaja Sopulina tunnettu Juho Lehtola kertoo, mitä paikkoja keväällä kannattaa välttää

Jäällä voi ke­vääl­lä liikkua vain, jos tietää, missä ja miten – ka­las­tus­tu­bet­ta­ja So­pu­li­na tun­net­tu Juho Lehtola kertoo, mitä paik­ko­ja ke­vääl­lä kan­nat­taa välttää

15.04.2023 11:10
Tilaajille
Lapissa mittaushistorian heikoimmat jäät – Kemijoki oy:n rakentamisvelvoitejääteistä kaksi jäi aukaisematta kokonaan, virtavedet täysin arvaamattomia

Lapissa mit­taus­his­to­rian hei­koim­mat jäät – Ke­mi­jo­ki oy:n ra­ken­ta­mis­vel­voi­te­jää­teis­tä kaksi jäi au­kai­se­mat­ta ko­ko­naan, vir­ta­ve­det täysin ar­vaa­mat­to­mia

12.04.2023 16:11 1
Tilaajille
Sivullinen ilmoitti sulaan päättyvistä hiihtojäljistä Rovaniemen Suutarinkorvan sillalla – pelastuslaitos ja poliisi kävivät tarkistamassa tilanteen

Si­vul­li­nen il­moit­ti sulaan päät­ty­vis­tä hiih­to­jäl­jis­tä Ro­va­nie­men Suu­ta­rin­kor­van sil­lal­la – pe­las­tus­lai­tos ja poliisi kävivät tar­kis­ta­mas­sa ti­lan­teen

02.04.2023 17:04
Tilaajille
Viikon kuva: Vaarallista leikkiä Kemijoen jäällä
Kolumni

Viikon kuva: Vaa­ral­lis­ta leikkiä Ke­mi­joen jäällä

10.03.2023 06:00 10
Sulan reunalle jätetty pulkka aiheutti mittavan pelastusoperaation Rovaniemellä – "Jos huomaat jäällä liikkuvia turisteja, saa huutaa"

Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

27.01.2023 18:36
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Hyytävä kuva heikoilla jäillä seikkailleesta – Lapin poliisilaitos tutki avantoon tippuneen jälkiä dronella

Hyytävä kuva hei­koil­la jäillä seik­kail­lees­ta – Lapin po­lii­si­lai­tos tutki avan­toon tip­pu­neen jälkiä dro­nel­la

26.01.2023 09:27 1
Veteen vajonnut moottorikelkka Iissä aiheutti hälytyksen – kuljettaja oli päässyt pois omin avuin

Veteen va­jon­nut moot­to­ri­kelk­ka Iissä ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen – kul­jet­ta­ja oli päässyt pois omin avuin

20.01.2023 19:23
Kemijoen jäälle uskaltautuneet aiheuttivat sydämentykytyksiä Rovaniemen keskustassa

Ke­mi­joen jäälle us­kal­tau­tu­neet ai­heut­ti­vat sy­dä­men­ty­ky­tyk­siä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

19.01.2023 18:18 2
Tilaajille
Jäät voivat olla tänä talvena arvaamattomia – sähköenergian tarve voi aiheuttaa säännöstellyissä vesistöissä tavanomaisesta poikkeavia juoksutuksia

Jäät voivat olla tänä talvena ar­vaa­mat­to­mia – säh­kö­ener­gian tarve voi ai­heut­taa sään­nös­tel­lyis­sä ve­sis­töis­sä ta­van­omai­ses­ta poik­kea­via juok­su­tuk­sia

12.01.2023 18:48 1
Tilaajille
Suomessa hukkui viime vuonna reilusti vähemmän ihmisiä aiempiin vuosiin verrattuna

Suo­mes­sa hukkui viime vuonna rei­lus­ti vä­hem­män ihmisiä aiem­piin vuosiin ver­rat­tu­na

06.01.2023 09:36
Merivartiosto toivoo malttia ja järkeä Perämerellä liikkuville – Kemissä jouduttu jo pelastamaan ihminen jäistä ja Simossa lapsia hätistelty sulan reunalta pois

Me­ri­var­tios­to toivoo malttia ja järkeä Pe­rä­me­rel­lä liik­ku­vil­le – Kemissä jou­dut­tu jo pe­las­ta­maan ihminen jäistä ja Simossa lapsia hä­tis­tel­ty sulan reu­nal­ta pois

07.12.2022 15:36
Tilaajille
Vaaranpaikka: Ihmiset kulkevat heikoilla jäillä Rovaniemen keskustassa – sulkuaitoja asennetaan parhaillaan

Vaa­ran­paik­ka: Ihmiset kul­ke­vat hei­koil­la jäillä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – ­sul­kuai­to­ja asen­ne­taan par­hail­laan

30.11.2022 13:01 3
Tilaajille
Kolme henkilöä joutui veden varaan moottorikelkan ja ahkion pudottua jäihin Taivalkoskella

Kolme hen­ki­löä joutui veden varaan moot­to­ri­kel­kan ja ahkion pu­dot­tua jäihin Tai­val­kos­kel­la

03.04.2022 17:19
Tilaajille
Kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkojen onnettomuuksissa – pelastuspuvut ja naskalit käyttöön

Ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ko­jen on­net­to­muuk­sis­sa – pe­las­tus­pu­vut ja nas­ka­lit käyt­töön

14.03.2022 12:31 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki varoittaa jäällä liikkujia vaarallisesta sula-alueesta Salmijärven ja Kemijoen välisellä Salmenojalla

Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­roit­taa jäällä liik­ku­jia vaa­ral­li­ses­ta su­la-aluees­ta Sal­mi­jär­ven ja Ke­mi­joen vä­li­sel­lä Sal­men­ojal­la

10.03.2022 11:15 1
Tilaajille