kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Hiihtolomat
Vastaa kyselyyn: Miten vietätte talvilomaa, vaikuttaako perheen rahatilanne suunnitelmiin?

Vastaa ky­se­lyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko perheen ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

27.02.2024 10:23
Hiihtolomaturisti voi joutua keskelle sotilasmarssia – Naton suurharjoitus ruuhkauttaa Tunturi-Lapin tiet viikonloppuna

Hiih­to­lo­ma­tu­ris­ti voi joutua kes­kel­le so­ti­las­mars­sia – Naton suur­har­joi­tus ruuh­kaut­taa Tun­tu­ri-La­pin tiet vii­kon­lop­pu­na

27.02.2024 07:25 2
Tilaajille
Nato marssittaa Enontekiölle ensi viikolla jopa 8 000 sotilasta – kaupoissa raivataan tilaa ruuille, energiajuomille ja matkamuistoille

Nato mars­sit­taa Enon­te­kiöl­le ensi vii­kol­la jopa 8 000 so­ti­las­ta – kau­pois­sa rai­va­taan tilaa ruuil­le, ener­gia­juo­mil­le ja mat­ka­muis­toil­le

24.02.2024 15:38 9
Tilaajille
Tykkylumen takana väijyvä inflaatiopeikko ei ole säikäyttänyt hiihtolomalaisia Saariselällä

Tyk­ky­lu­men takana väijyvä inf­laa­tio­peik­ko ei ole säi­käyt­tä­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia Saa­ri­se­läl­lä

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Laskettelukausi näkyy lasten ja nuorten luunmurtumissa –  Ylilääkäri: Yleisin haaverin aiheuttaja on oma rinnekäytös

Las­ket­te­lu­kau­si näkyy lasten ja nuorten luun­mur­tu­mis­sa –  Y­li­lää­kä­ri: Yleisin haa­ve­rin ai­heut­ta­ja on oma rin­ne­käy­tös

07.03.2023 20:01
Tilaajille
Hiihtolomalaisia hellii kaunis ja kirpeä kevättalvinen pakkassää koko Lapissa – meteorologi: Aurinkolasit ja -rasvan voi ottaa jo esille

Hiih­to­lo­ma­lai­sia hellii kaunis ja kirpeä ke­vät­tal­vi­nen pak­kas­sää koko Lapissa – me­teo­ro­lo­gi: Au­rin­ko­la­sit ja -rasvan voi ottaa jo esille

05.03.2023 19:30
Tilaajille
Olisiko erämaakahvila hyvä kohde hiihtoretkelle? Listasimme lähes 70 pohjoisen latukahvilaa

Olisiko erä­maa­kah­vi­la hyvä kohde hiih­to­ret­kel­le? Lis­ta­sim­me lähes 70 poh­joi­sen la­tu­kah­vi­laa

06.03.2023 08:28 1
Tilaajille
Laskettelemaan vai Kotatievaan luistelemaan? Rovaniemeläisille koululaisille riittää hiihtolomaksi tekemistä

Las­ket­te­le­maan vai Ko­ta­tie­vaan luis­te­le­maan? Ro­va­nie­me­läi­sil­le kou­lu­lai­sil­le riittää hiih­to­lo­mak­si te­ke­mis­tä

03.03.2023 13:33
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoista löytyy satoja kilometrejä hoidettuja latuja – Laitoimme 27 latureittiä kartalle

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­ta löytyy satoja ki­lo­met­re­jä hoi­det­tu­ja latuja – Lai­toim­me 27 la­tu­reit­tiä kar­tal­le

03.03.2023 10:01 4
Tilaajille
Hiihtolomaviikolla tapahtuu eri puolilla Meri-Lappia – tästä jutusta löydät vinkit alueella järjestettäviin tapahtumiin

Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la ta­pah­tuu eri puo­lil­la Me­ri-Lap­pia – tästä jutusta löydät vinkit alueel­la jär­jes­tet­tä­viin ta­pah­tu­miin

02.03.2023 18:00
Lakkokevään seuraava vitsaus saatetaan kokea raiteilla – pohjoisen hiihtolomaviikon junaliikennettä uhkaa farssi

Lak­ko­ke­vään seu­raa­va vitsaus saa­te­taan kokea rai­teil­la – poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon ju­na­lii­ken­net­tä uhkaa farssi

27.02.2023 18:39 10
Tilaajille
Hiihtolomasesongin yöjunamatkoja on varattu viime vuotta enemmän – suosituimmat päivät on myyty jo lähes loppuun

Hiih­to­lo­ma­se­son­gin yö­ju­na­mat­ko­ja on varattu viime vuotta enemmän – suo­si­tuim­mat päivät on myyty jo lähes loppuun

14.02.2023 10:29 3
Tilaajille
Mökin seinälle tai kotiin vietäväksi – Ars Nartae tuo pohjoista nykytaidetta keskelle Ylläksen hiihtolomasesonkia

Mökin sei­näl­le tai kotiin vie­tä­väk­si – Ars Nartae tuo poh­jois­ta ny­ky­tai­det­ta kes­kel­le Yl­läk­sen hiih­to­lo­ma­se­son­kia

13.03.2022 15:00
Tilaajille
Crowst selvitti: Hiihtoloma kasvattaa kotimaan matkailua –  Lappi, Kuusamo ja Saariselkä nousevat esiin suunniteltuina matkakohteina, kuin myös laskettelukeskukset Ruka, Tahko, Levi, Ylläs ja Iso-Syöte

Crowst sel­vit­ti: Hiih­to­lo­ma kas­vat­taa ko­ti­maan mat­kai­lua – Lappi, Kuusamo ja Saa­ri­sel­kä nou­se­vat esiin suun­ni­tel­tui­na mat­ka­koh­tei­na, kuin myös las­ket­te­lu­kes­kuk­set Ruka, Tahko, Levi, Ylläs ja Iso-Syö­te

07.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Korona pysyi kurissa hiihtolomilla – Ikäväkin puoli: mökeiltä jäljitetään koronan lisäksi karanteenien rikkojia

Korona pysyi kurissa hiih­to­lo­mil­la – Ikä­vä­kin puoli: mö­keil­tä jäl­ji­te­tään koronan lisäksi ka­ran­tee­nien rik­ko­jia

19.03.2021 20:15 4
Tilaajille
Lappilaisten hiihtoloma alkaa aurinkoisessa säässä – Lumisateita luvassa vasta perjantaina

Lap­pi­lais­ten hiih­to­lo­ma alkaa au­rin­koi­ses­sa säässä – Lu­mi­sa­tei­ta luvassa vasta per­jan­tai­na

07.03.2021 20:16 1
Tilaajille
Korona muokkaa hiihtolomaa monin tavoin – Ota nämä seikat huomioon lomakohteessa

Korona muokkaa hiih­to­lo­maa monin tavoin – Ota nämä seikat huo­mioon lo­ma­koh­tees­sa

05.03.2021 11:07 2
Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

02.03.2021 21:21 2
Tilaajille
Lappi päättää koronatoimista perjantaina – Näin Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ylilääkärit kommentoivat valtioneuvoston tiukentuneita linjauksia

Lappi päättää ko­ro­na­toi­mis­ta per­jan­tai­na – Näin Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rien yli­lää­kä­rit kom­men­toi­vat val­tio­neu­vos­ton tiu­ken­tu­nei­ta lin­jauk­sia

25.02.2021 18:15 17
Tilaajille
Seurasimme hiihtolomalaisten illanviettoa Levillä – maskisuositusta noudatettiin sisätiloissa

Seu­ra­sim­me hiih­to­lo­ma­lais­ten il­lan­viet­toa Levillä – mas­ki­suo­si­tus­ta nou­da­tet­tiin si­sä­ti­lois­sa

23.02.2021 12:13 7
Tilaajille