Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Maantiet
Väyläviraston investointiesitys lupaa Lapin väylille pelkkää niukkuutta, eikä tätä pidä hyväksyä
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­esi­tys lupaa Lapin väy­lil­le pelkkää niuk­kuut­ta, eikä tätä pidä hy­väk­syä

08.09.2021 20:45 5
Tilaajille
Sallassa soratien varrelle on pystytetty varoituskylttejä – Tiedätkö soratien, joka on heikossa kunnossa? Lähetä meille kuva siitä

Sal­las­sa so­ra­tien var­rel­le on pys­ty­tet­ty va­roi­tus­kylt­te­jä – Tie­dät­kö so­ra­tien, joka on hei­kos­sa kun­nos­sa? Lähetä meille kuva siitä

19.05.2021 14:00 9
Tilaajille
Lapissa kilpailutettiin kaksi urakkaa uusin ehdoin – Ranuan alueella jatkaa Destia, Kemin urakka siirtyi Terranorille

Lapissa kil­pai­lu­tet­tiin kaksi urakkaa uusin ehdoin – Ranuan alueel­la jatkaa Destia, Kemin urakka siirtyi Ter­ra­no­ril­le

22.03.2021 15:02 3
Tilaajille
"Tieliikennettä uhkaa sivuosa, kun radat vievät rahat" – Liikenneprofessori pelkää, että väyläverkon miljardien korjausvelka pakastetaan

"Tie­lii­ken­net­tä uhkaa si­vuo­sa, kun radat vievät rahat" – Lii­ken­ne­pro­fes­so­ri pelkää, että väy­lä­ver­kon mil­jar­dien kor­jaus­vel­ka pa­kas­te­taan

30.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Torp­pa­rei­ta, onko heitä?

23.01.2021 18:21 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maantie ei ole kaa­to­paik­ka

12.06.2020 05:00
Tilaajille
Maanteitä päällystetään tuplasti enemmän kuin viime vuonna - Lapin teitä kunnostetaan 140 kilometrin matkalla

Maan­tei­tä pääl­lys­te­tään tup­las­ti enemmän kuin viime vuonna - Lapin teitä kun­nos­te­taan 140 ki­lo­met­rin mat­kal­la

17.04.2020 11:20
Tilaajille