Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Roskaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roskat pi­laa­vat luonnon

01.02.2023 05:00
Tilaajille

Kuka hylkäsi vanhat työ­kamp­peen­sa luon­toon? - lenk­kei­li­jä löysi muun muassa Stora Enson työasun Ajok­ses­ta.

01.12.2022 09:07 5
Rovaniemen Tavivaaran hautausmaan läheinen suo on täynnä hautakynttilöitä – tekijäksi paljastui hautausmaalla ennenkin häiriötä aiheuttanut taho

Ro­va­nie­men Ta­vi­vaa­ran hau­taus­maan lä­hei­nen suo on täynnä hau­ta­kynt­ti­löi­tä – te­ki­jäk­si pal­jas­tui hau­taus­maal­la en­nen­kin häi­riö­tä ai­heut­ta­nut taho

18.07.2022 18:00 11
Tilaajille
Ounaskosken uimarannalta löytyi autonrengas, partaterä ja lasipulloja – rovaniemeläisen sukellusseuran jäsenet puhdistavat rantoja talkoovoimin joka kevät

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­ta löytyi au­ton­ren­gas, par­ta­te­rä ja la­si­pul­lo­ja – ro­va­nie­me­läi­sen su­kel­lus­seu­ran jäsenet puh­dis­ta­vat rantoja tal­koo­voi­min joka kevät

21.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roskat ros­kiin, kiitos!

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Koululuokka osallistui siivoustalkoisiin Rovaniemen keskustassa, maan alle  kätkeytynyt kaatopaikka järkytti kaikki

Kou­lu­luok­ka osal­lis­tui sii­vous­tal­koi­siin Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, maan alle kät­key­ty­nyt kaa­to­paik­ka jär­kyt­ti kaikki

22.05.2022 13:50 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki kutsuu kuntalaiset ja järjestöt koko kaupungin siivous- ja kaunistustalkoisiin – paras kaunistusteko palkitaan kesän päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kutsuu kun­ta­lai­set ja jär­jes­töt koko kau­pun­gin sii­vous- ja kau­nis­tus­tal­koi­siin – paras kau­nis­tus­te­ko pal­ki­taan kesän päät­teek­si

16.05.2022 19:30 13
Tilaajille
Kommentti: Lähdin siivoamaan kaupunkiympäristöä, ja löytämissäni roskissa oli yllätyksiä
Kolumni

Kom­ment­ti: Lähdin sii­voa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­töä, ja löy­tä­mis­sä­ni ros­kis­sa oli yl­lä­tyk­siä

16.05.2022 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vis­ty­mä­tön­tä menoa met­säs­sä

07.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ih­mi­siin menee?

20.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Ros­kaa­mi­nen on rikos

01.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Eläimet vaa­ras­sa roskien takia

02.01.2022 10:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläimet vaa­ras­sa roskien takia

09.12.2021 05:30
Tilaajille
Metsään kipatut jätteet aiheuttavat kunnille jopa kymmenien tuhansien eurojen kulut vuosittain,  maksajaksi joutuvat myös yksityiset maanomistajat

Metsään kipatut jätteet ai­heut­ta­vat kun­nil­le jopa kym­me­nien tu­han­sien eurojen kulut vuo­sit­tain, mak­sa­jak­si jou­tu­vat myös yk­si­tyi­set maan­omis­ta­jat

10.10.2021 19:30 19
Tilaajille
Maskit torjuvat koronaa, mutta roskaavat luontoa – näin monta maskia suomalaisten arvioidaan kuluttaneen koronapandemian aikana

Maskit tor­ju­vat ko­ro­naa, mutta ros­kaa­vat luontoa – näin monta maskia suo­ma­lais­ten ar­vioi­daan ku­lut­ta­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana

07.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Tupakantumppi ei kuulu luontoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­pa­kan­tump­pi ei kuulu luon­toon

25.09.2021 05:15
Tilaajille
Barbietaloja ja vanhoja kalusteita kipattu metsään – kaatopaikkamaksuista pihistelevät järkyttävät piittamattomuudellaan

Bar­bie­ta­lo­ja ja vanhoja ka­lus­tei­ta kipattu metsään – kaa­to­paik­ka­mak­suis­ta pi­his­te­le­vät jär­kyt­tä­vät piit­ta­mat­to­muu­del­laan

23.09.2021 14:36 7
Tilaajille
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

17.08.2021 22:14 1
Tilaajille
Siivottavaa riittää – Kesä ja matkustaminen näkyvät täyteen ahdettuina roska-astioina kaupungeissa ja tienvarsilla

Sii­vot­ta­vaa riittää – Kesä ja mat­kus­ta­mi­nen näkyvät täyteen ah­det­tui­na ros­ka-as­tioi­na kau­pun­geis­sa ja tien­var­sil­la

28.07.2021 19:31 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten sinä vai­ku­tat il­mas­toon?

26.07.2021 07:00
Tilaajille