Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Roskaaminen
Ränsistyneen entisen Vesterlundin puutarhamyymälän tontti Rovaniemellä saa uuden elämän – "Ideoita otetaan vastaan"

Rän­sis­ty­neen entisen Ves­ter­lun­din puu­tar­ha­myy­mä­län tontti Ro­va­nie­mel­lä saa uuden elämän – "I­deoi­ta otetaan vas­taan"

19.09.2023 13:34 10
Tilaajille
"On käyty raa’asti kuorma-autolla kippaamassa roskia" – luontoon hylätyt roskat jäävät usein maanomistajan hoidettavaksi

"On käyty raa­’as­ti kuor­ma-au­tol­la kip­paa­mas­sa roskia" – ­luon­toon hylätyt roskat jäävät usein maan­omis­ta­jan hoi­det­ta­vak­si

03.09.2023 16:35 19
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

21.07.2023 12:18
Roskaton retkeily toimii vain, jos kaikki retkeilijät noudattavat periaatetta
Pääkirjoitus

Ros­ka­ton ret­kei­ly toimii vain, jos kaikki ret­kei­li­jät nou­dat­ta­vat pe­ri­aa­tet­ta

20.07.2023 17:49 1
Kalat uivat kaupunkien kaduille muistuttamaan, että roskat eivät kuulu katukaivoon – hulevesikaivojen kautta roskille aukeaa reitti vesistöihin

Kalat uivat kau­pun­kien ka­duil­le muis­tut­ta­maan, että roskat eivät kuulu ka­tu­kai­voon – hu­le­ve­si­kai­vo­jen kautta ros­kil­le aukeaa reitti ve­sis­töi­hin

14.07.2023 13:54
Tilaajille
Rovaniemen Mäntyvaaraan ilmestyi kasa käytettyä tekonurmea, jonka alkuperää kaupungin ympäristötarkastajat hämmästelevät

Ro­va­nie­men Män­ty­vaa­raan il­mes­tyi kasa käy­tet­tyä te­ko­nur­mea, jonka al­ku­pe­rää kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jat häm­mäs­te­le­vät

27.06.2023 17:30 13
Tilaajille
Ivalon uimarannalta on löydetty ruiskuja – rannan käyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen

Ivalon ui­ma­ran­nal­ta on löy­det­ty ruis­ku­ja – rannan käyt­tä­jiä ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen

22.06.2023 17:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi on suuri ros­ka­säi­liö

19.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Hetta-Pallaksen vaellusreitin viimeisetkin roska-astiat poistuivat – minkä kannat luontoon, sen kannat myös pois

Het­ta-Pal­lak­sen vael­lus­rei­tin vii­mei­set­kin ros­ka-as­tiat pois­tui­vat – minkä kannat luon­toon, sen kannat myös pois

03.04.2023 10:38 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roskat pi­laa­vat luonnon

01.02.2023 05:00
Tilaajille

Kuka hylkäsi vanhat työ­kamp­peen­sa luon­toon? - lenk­kei­li­jä löysi muun muassa Stora Enson työasun Ajok­ses­ta.

01.12.2022 09:07 5
Rovaniemen Tavivaaran hautausmaan läheinen suo on täynnä hautakynttilöitä – tekijäksi paljastui hautausmaalla ennenkin häiriötä aiheuttanut taho

Ro­va­nie­men Ta­vi­vaa­ran hau­taus­maan lä­hei­nen suo on täynnä hau­ta­kynt­ti­löi­tä – te­ki­jäk­si pal­jas­tui hau­taus­maal­la en­nen­kin häi­riö­tä ai­heut­ta­nut taho

18.07.2022 18:00 11
Tilaajille
Ounaskosken uimarannalta löytyi autonrengas, partaterä ja lasipulloja – rovaniemeläisen sukellusseuran jäsenet puhdistavat rantoja talkoovoimin joka kevät

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­ta löytyi au­ton­ren­gas, par­ta­te­rä ja la­si­pul­lo­ja – ro­va­nie­me­läi­sen su­kel­lus­seu­ran jäsenet puh­dis­ta­vat rantoja tal­koo­voi­min joka kevät

21.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roskat ros­kiin, kiitos!

16.06.2022 05:00
Tilaajille
Koululuokka osallistui siivoustalkoisiin Rovaniemen keskustassa, maan alle  kätkeytynyt kaatopaikka järkytti kaikki

Kou­lu­luok­ka osal­lis­tui sii­vous­tal­koi­siin Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, maan alle kät­key­ty­nyt kaa­to­paik­ka jär­kyt­ti kaikki

22.05.2022 13:50 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki kutsuu kuntalaiset ja järjestöt koko kaupungin siivous- ja kaunistustalkoisiin – paras kaunistusteko palkitaan kesän päätteeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kutsuu kun­ta­lai­set ja jär­jes­töt koko kau­pun­gin sii­vous- ja kau­nis­tus­tal­koi­siin – paras kau­nis­tus­te­ko pal­ki­taan kesän päät­teek­si

16.05.2022 19:30 13
Tilaajille
Kommentti: Lähdin siivoamaan kaupunkiympäristöä, ja löytämissäni roskissa oli yllätyksiä
Kolumni

Kom­ment­ti: Lähdin sii­voa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­töä, ja löy­tä­mis­sä­ni ros­kis­sa oli yl­lä­tyk­siä

16.05.2022 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vis­ty­mä­tön­tä menoa met­säs­sä

07.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ih­mi­siin menee?

20.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Ros­kaa­mi­nen on rikos

01.02.2022 05:00 1
Tilaajille