Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Roskaaminen
Kuukausi
Metsään kipatut jätteet aiheuttavat kunnille jopa kymmenien tuhansien eurojen kulut vuosittain,  maksajaksi joutuvat myös yksityiset maanomistajat

Metsään kipatut jätteet ai­heut­ta­vat kun­nil­le jopa kym­me­nien tu­han­sien eurojen kulut vuo­sit­tain, mak­sa­jak­si jou­tu­vat myös yk­si­tyi­set maan­omis­ta­jat

10.10.2021 19:30 18
Tilaajille
Maskit torjuvat koronaa, mutta roskaavat luontoa – näin monta maskia suomalaisten arvioidaan kuluttaneen koronapandemian aikana

Maskit tor­ju­vat ko­ro­naa, mutta ros­kaa­vat luontoa – näin monta maskia suo­ma­lais­ten ar­vioi­daan ku­lut­ta­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana

07.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Tupakantumppi ei kuulu luontoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­pa­kan­tump­pi ei kuulu luon­toon

25.09.2021 05:15
Tilaajille
Barbietaloja ja vanhoja kalusteita kipattu metsään – kaatopaikkamaksuista pihistelevät järkyttävät piittamattomuudellaan

Bar­bie­ta­lo­ja ja vanhoja ka­lus­tei­ta kipattu metsään – kaa­to­paik­ka­mak­suis­ta pi­his­te­le­vät jär­kyt­tä­vät piit­ta­mat­to­muu­del­laan

23.09.2021 14:36 7
Tilaajille
Vanhemmat
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

17.08.2021 22:14 1
Tilaajille
Siivottavaa riittää – Kesä ja matkustaminen näkyvät täyteen ahdettuina roska-astioina kaupungeissa ja tienvarsilla

Sii­vot­ta­vaa riittää – Kesä ja mat­kus­ta­mi­nen näkyvät täyteen ah­det­tui­na ros­ka-as­tioi­na kau­pun­geis­sa ja tien­var­sil­la

28.07.2021 19:31 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten sinä vai­ku­tat il­mas­toon?

26.07.2021 07:00
Tilaajille
Joku unohti housut ja hirvenpään
Kolumni

Joku unohti housut ja hir­ven­pään

28.06.2021 08:14 3
Tilaajille
Mitään ei heitetä hukkaan - 88-vuotias Kaarle Kari kerää roskat myös ojanpientareilta ja tekee niistä keksintöjä

Mitään ei heitetä hukkaan - 88-vuo­tias Kaarle Kari kerää roskat myös ojan­pien­ta­reil­ta ja tekee niistä kek­sin­tö­jä

24.06.2021 20:04 1
Metallisilppu tappoi lehmän tuskallisesti Keminmaassa – Maitotilalta vedotaan ihmisiin: "Lopettakaa roskaaminen"

Me­tal­li­silp­pu tappoi lehmän tus­kal­li­ses­ti Ke­min­maas­sa – Mai­to­ti­lal­ta ve­do­taan ih­mi­siin: "Lo­pet­ta­kaa ros­kaa­mi­nen"

29.05.2021 12:30 9
Tilaajille
Lapset keräävät roskia ja näyttävät mallia Rovaniemellä: "Jo yksi kerta parantaa mailmaa"

Lapset ke­rää­vät roskia ja näyt­tä­vät mallia Ro­va­nie­mel­lä: "Jo yksi kerta pa­ran­taa mail­maa"

26.04.2021 16:48 3
Ruotsin Lapissa halutaan eroon Kebnekaisen "kakkavanasta" – vaeltajia kehotetaan poimimaan omat pökäleensä pussiin

Ruotsin Lapissa ha­lu­taan eroon Keb­ne­kai­sen "kak­ka­va­nas­ta" – vael­ta­jia ke­ho­te­taan poi­mi­maan omat pö­kä­leen­sä pussiin

19.04.2021 19:55 5
Tilaajille
Päiväkirja: Käytetyn pahvimukin lumoava haju
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Käy­te­tyn pah­vi­mu­kin lumoava haju

10.11.2020 06:35 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen pysähdyspaikkojen ja metsien roskaaminen lisääntynyt koronan aikana selkeästi, kertoo ely-keskus – "Siellä ei ole pelkästään vessapaperia vaan kaikkea muutakin"

Poh­jois-Suo­men py­säh­dys­paik­ko­jen ja metsien ros­kaa­mi­nen li­sään­ty­nyt koronan aikana sel­keäs­ti, kertoo ely-kes­kus – "Siellä ei ole pel­käs­tään ves­sa­pa­pe­ria vaan kaikkea muu­ta­kin"

15.07.2020 11:59 1
Tilaajille
Luonnossa liikkumisen suosio kasvaa, poliisi muistuttaa jokamiehenoikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista – roskaamisesta voi saada satasen rikesakon

Luon­nos­sa liik­ku­mi­sen suosio kasvaa, poliisi muis­tut­taa jo­ka­mie­hen­oi­keuk­siin liit­ty­vis­tä vel­vol­li­suuk­sis­ta – ros­kaa­mi­ses­ta voi saada satasen ri­ke­sa­kon

14.07.2020 13:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sii­vo­taan ros­ki­tus­ta­pam­me

02.07.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maantie ei ole kaa­to­paik­ka

12.06.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lopeta ros­kaa­mi­nen heti

03.06.2020 08:43
Tilaajille
Joko vihdoin ruma rautakasa lähtee Kemijärventien varresta? – Rovaniemi uhkaa pelkosenniemeläistä yrittäjää 5 000 euron sakkolapulla

Joko vihdoin ruma rau­ta­ka­sa lähtee Ke­mi­jär­ven­tien var­res­ta? – Ro­va­nie­mi uhkaa pel­ko­sen­nie­me­läis­tä yrit­tä­jää 5 000 euron sak­ko­la­pul­la

21.05.2020 08:47
Tilaajille
Juomatölkit saattavat tappaa lehmän – "Tuollainen toiminta on vastuutonta"

Juo­ma­töl­kit saat­ta­vat tappaa lehmän – "Tuol­lai­nen toi­min­ta on vas­tuu­ton­ta"

13.05.2020 19:41
Tilaajille