Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Uimarannat
Samaan aikaan kun myrsky riepotteli Etelä-Suomea, rovaniemeläisellä rannalla loikoiltiin lähes 30 asteen helteessä

Samaan aikaan kun myrsky rie­pot­te­li Ete­lä-Suo­mea, ro­va­nie­me­läi­sel­lä ran­nal­la loi­koil­tiin lähes 30 asteen hel­tees­sä

08.08.2023 20:16
Tilaajille
Uimakoulu pulahti Ounasjokeen – kun Vesihiisi on remontissa, uimaseura päätti käynnistää rantauimakoulut

Ui­ma­kou­lu pulahti Ou­nas­jo­keen – kun Ve­si­hii­si on re­mon­tis­sa, ui­ma­seu­ra päätti käyn­nis­tää ran­ta­ui­ma­kou­lut

30.06.2023 17:24 2
Tilaajille
Uimaveden laadun mittaus on alkanut Lapissa – tähän asti tarkistetuista puhtainta Muurolan rannalla

Ui­ma­ve­den laadun mittaus on alkanut Lapissa – tähän asti tar­kis­te­tuis­ta puh­tain­ta Muu­ro­lan ran­nal­la

29.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Ivalon uimarannalta on löydetty ruiskuja – rannan käyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen

Ivalon ui­ma­ran­nal­ta on löy­det­ty ruis­ku­ja – rannan käyt­tä­jiä ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen

22.06.2023 17:07
Tilaajille
Uimahyppypaikkaa ei pystytä järjestämään Rovaniemen kaupungin rannoilla turvallisesti

Ui­ma­hyp­py­paik­kaa ei pystytä jär­jes­tä­mään Ro­va­nie­men kau­pun­gin ran­noil­la tur­val­li­ses­ti

19.04.2023 15:02
Tilaajille
Turisteja on jo riesaksi asti – Norvajärvellä asuva Noora Ahola kyllästyi pihalleen tunkeviin matkailijoihin ja viritti kettingin pihatien poikki

Tu­ris­te­ja on jo rie­sak­si asti – Nor­va­jär­vel­lä asuva Noora Ahola kyl­läs­tyi pi­hal­leen tun­ke­viin mat­kai­li­joi­hin ja viritti ket­tin­gin pi­ha­tien poikki

29.12.2022 05:00 39
Tilaajille
Kemissä Takajärven uimarannalla on todettu sinilevää

Kemissä Ta­ka­jär­ven ui­ma­ran­nal­la on todettu si­ni­le­vää

22.07.2022 16:08
Tilaajille
Sinilevää ei ole enää Simon ja Kemin uimarannoilla

Si­ni­le­vää ei ole enää Simon ja Kemin ui­ma­ran­noil­la

06.07.2022 11:22
Olisiko Ounaspaviljongista kesäparatiisiksi – alueen kehittäminen vaatii Rovaniemen kaupungilta suunnittelua ja investointejakin
Kolumni

Olisiko Ou­nas­pa­vil­jon­gis­ta ke­sä­pa­ra­tii­sik­si – alueen ke­hit­tä­mi­nen vaatii Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta suun­nit­te­lua ja in­ves­toin­te­ja­kin

06.07.2022 10:49 4
Tilaajille
Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla ei enää sinilevää – rantojen tilannetta tarkkaillaan uimakauden loppuun saakka

Kemin Man­sik­ka­no­kan ja Simon Yks­kuu­sen ui­ma­ran­noil­la ei enää si­ni­le­vää – ran­to­jen ti­lan­net­ta tark­kail­laan ui­ma­kau­den loppuun saakka

04.07.2022 13:18
Tilaajille
Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla sinilevää

Kemin Man­sik­ka­no­kan ja Simon Yks­kuu­sen ui­ma­ran­noil­la si­ni­le­vää

01.07.2022 19:49
Tilaajille
Kyllä kelpaa polskutella: helle kiehauttaa Lapin uimavedet parissa päivässä ihannelukemiin

Kyllä kelpaa pols­ku­tel­la: helle kie­haut­taa Lapin ui­ma­ve­det parissa päi­väs­sä ihan­ne­lu­ke­miin

27.06.2022 16:19
Tilaajille
Virallinen uimakausi alkoi Lapissa lauantaina – yleisten uimarantojen kuntoa ja veden laatua valvotaan

Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

25.06.2022 17:31
Tilaajille
Pohjoisen Polut listasi 16 uimapaikkaa pohjoisesta – Tästä jutusta löydät kilometrikaupalla hienoa rantahiekkaa ja täysin autioita pulahduskohteita

Poh­joi­sen Polut listasi 16 ui­ma­paik­kaa poh­joi­ses­ta – Tästä jutusta löydät ki­lo­met­ri­kau­pal­la hienoa ran­ta­hiek­kaa ja täysin au­tioi­ta pu­lah­dus­koh­tei­ta

24.06.2022 08:20 5
Tilaajille
Lapissa hukkunut on usein veneilijä – Onnettomuustutkintakeskus tutki viime vuoden hukkumiskuolemia

Lapissa huk­ku­nut on usein ve­nei­li­jä – On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus tutki viime vuoden huk­ku­mis­kuo­le­mia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Ounaskosken uimarannalta löytyi autonrengas, partaterä ja lasipulloja – rovaniemeläisen sukellusseuran jäsenet puhdistavat rantoja talkoovoimin joka kevät

Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­ta löytyi au­ton­ren­gas, par­ta­te­rä ja la­si­pul­lo­ja – ro­va­nie­me­läi­sen su­kel­lus­seu­ran jäsenet puh­dis­ta­vat rantoja tal­koo­voi­min joka kevät

21.06.2022 18:00 2
Tilaajille
Meri-Lapin uimarannoilla vedenlaatu pysynyt hyvänä pitkistä helteistä huolimatta

Me­ri-La­pin ui­ma­ran­noil­la ve­den­laa­tu pysynyt hyvänä pit­kis­tä hel­teis­tä huo­li­mat­ta

21.07.2021 09:41
Kallijärven uimarannalla etsittiin veden varaan joutunutta ihmistä kolmen sukeltajan voimin – ketään ei löydetty

Kal­li­jär­ven ui­ma­ran­nal­la et­sit­tiin veden varaan jou­tu­nut­ta ihmistä kolmen su­kel­ta­jan voimin – ketään ei löy­det­ty

12.07.2021 22:33
Tilaajille
Perämerellä runsaasti sinilevää – syynä poikkeuksellisen korkeat pintalämpötilat

Pe­rä­me­rel­lä run­saas­ti si­ni­le­vää – syynä poik­keuk­sel­li­sen korkeat pin­ta­läm­pö­ti­lat

07.07.2021 19:57 1
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee nyt uimaan pyörätuolillakin – Alakorkalon esteetön uimaranta on Suomenkin mittakaavassa harvinainen

Ro­va­nie­mel­lä pääsee nyt uimaan pyö­rä­tuo­lil­la­kin – Ala­kor­ka­lon es­tee­tön ui­ma­ran­ta on Suo­men­kin mit­ta­kaa­vas­sa har­vi­nai­nen

06.07.2021 08:42 1