Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Helle
Viimeisin tunti

Kuumuus voi ai­heut­taa ter­veys­ris­kin jo yhtenä päivänä – Osaan Lappia va­roi­tus tu­ka­las­ta hel­tees­tä kes­ki­viik­ko­na

13:10 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Hir­mu­hel­le palaa lähes koko Lappiin kol­mek­si päi­väk­si – Ui­ma­ve­sien läm­pö­ti­lat läh­te­vät jälleen nousuun

23.07.2021 11:57 2
Tilaajille

Hel­le­jak­so päättyy sun­nun­tai­hin – Lapissa läm­pö­ti­la putoaa jopa yli kym­me­nen astetta

16.07.2021 10:03 2
Tilaajille

Helle on ruuh­kaut­ta­nut sai­raa­loi­den päi­vys­tyk­siä Lapissa – "Jos ver­tail­laan ta­val­li­seen päi­vit­täi­seen kuor­mi­tuk­seen, kii­rei­sim­pi­nä päivinä on ollut 10–30 pro­sent­tia enemmän kä­vi­jöi­tä"

15.07.2021 16:17 1
Tilaajille

Lukija kuvasi, kuinka ja­noi­nen orava löysi ve­si­as­tian Kor­ka­lo­vaa­ras­sa– eläi­mil­le kan­nat­taa tarjota juo­ma­vet­tä

15.07.2021 10:25

Pe­räk­käis­ten hel­le­päi­vien ennätys rik­kou­tui – Kou­vo­las­sa 27 hel­le­päi­vää putkeen

14.07.2021 12:30

Hel­teel­lä lem­mi­kit ja luon­non­eläi­met ja­noa­vat vii­len­nys­tä – "I­deaa­li­ti­lan­ne on se, että eläimet ovat sisällä ja asun­nos­sa on il­ma­läm­pö­pump­pu"

13.07.2021 19:30
Tilaajille

Lapin kuumin aika tois­tai­sek­si ohi – tiis­tai­na vielä hel­le­päi­vä, sitten sää vii­le­nee ja muuttuu epä­va­kai­sek­si

12.07.2021 21:18 6
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kylmä vesi on kau­his­tus

10.07.2021 07:00
Tilaajille

Ovatko Kanadan helteet mah­dol­li­sia La­pis­sa? – Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta seu­raa­vat ää­ri-il­miöt yleis­ty­vät myös poh­joi­ses­sa

10.07.2021 11:10 2
Tilaajille

Paar­ma­ti­lan­ne vai­kut­taa pa­hem­mal­ta kuin se on – vaalea vaate on paras suoja

08.07.2021 19:30 4
Tilaajille

Hel­le-en­nä­tyk­seen vielä matkaa Lapissa – Vuonna 2014 Lapissa mi­tat­tiin 29 hel­le­päi­vää

07.07.2021 20:32
Tilaajille

Vaa­ral­li­sen helteen va­roi­tus jatkuu Lapissa ja laa­je­nee Inariin ja Uts­joel­le – Muualla maassa se jo väistyi

06.07.2021 21:07

Miten olet sel­vin­nyt paah­ta­vas­ta kuu­muu­des­ta? Lähetä meille ke­säi­nen hel­le­ku­va!

06.07.2021 10:01
Tilaajille

Vaa­ral­li­sen helteen va­roi­tus kattaa puoli Lappia aina Sallaa myöten – Tässä ohjeet

05.07.2021 21:06

Ky­syim­me: Miten helle vai­kut­taa toi­min­ta­ky­kyyn ja miten se pitäisi huo­mioi­da työssä? – "Meillä ih­mi­sil­lä on op­ti­mi­läm­pö­ti­la, jossa toi­mim­me par­hai­ten"

05.07.2021 20:30
Tilaajille

Läm­pö­ti­lat jälleen 30 asteen tun­tu­mas­sa – Lappiin luvassa tors­tai­na voi­mak­kai­ta sa­de­kuu­ro­ja ja ukkosta

05.07.2021 07:57

Tukala kuumuus vyöryy nyt Lappiin – 30 astetta luvassa Poh­jois-Lap­pia myöten, hel­le­va­roi­tus koko maa­kun­taan

02.07.2021 09:54
Tilaajille

Tois­ta­sa­taa ihmistä on kuollut Kanadan Van­cou­ve­ris­sa hir­mu­hel­tei­den jat­kaes­sa maan län­si­osien run­te­lua

30.06.2021 08:33