Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Helle
Heinäkuu oli harvinaisen helteinen myös Lapissa – Kuuminta oli Utsjoella, sateisinta Inarissa ja kylmintä Kilpisjärvellä

Hei­nä­kuu oli har­vi­nai­sen hel­tei­nen myös Lapissa – Kuu­min­ta oli Uts­joel­la, sa­tei­sin­ta Ina­ris­sa ja kyl­min­tä Kil­pis­jär­vel­lä

02.08.2021 14:36
Tilaajille
Päiväkirja: Vähitellen pääkin jäähtyy
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Vä­hi­tel­len pääkin jäähtyy

31.07.2021 07:30
Tilaajille
Valtaosa uusista asuinrakennuksista on suunniteltu mennen ajan kesiä varten – Rakennusteollisuuden asiantuntija: "Sisälämpötilan vaatimustaso uusiksi lähivuosina"

Val­ta­osa uusista asuin­ra­ken­nuk­sis­ta on suun­ni­tel­tu mennen ajan kesiä varten – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den asian­tun­ti­ja: "Si­sä­läm­pö­ti­lan vaa­ti­mus­ta­so uusiksi lä­hi­vuo­si­na"

28.07.2021 18:30
Tilaajille
Kuumuus voi aiheuttaa terveysriskin jo yhtenä päivänä – Osaan Lappia varoitus tukalasta helteestä keskiviikkona

Kuumuus voi ai­heut­taa ter­veys­ris­kin jo yhtenä päivänä – Osaan Lappia va­roi­tus tu­ka­las­ta hel­tees­tä kes­ki­viik­ko­na

24.07.2021 13:10 2
Tilaajille
Hirmuhelle palaa lähes koko Lappiin kolmeksi päiväksi – Uimavesien lämpötilat lähtevät jälleen nousuun

Hir­mu­hel­le palaa lähes koko Lappiin kol­mek­si päi­väk­si – Ui­ma­ve­sien läm­pö­ti­lat läh­te­vät jälleen nousuun

23.07.2021 11:57 2
Tilaajille
Hellejakso päättyy sunnuntaihin – Lapissa lämpötila putoaa jopa yli kymmenen astetta

Hel­le­jak­so päättyy sun­nun­tai­hin – Lapissa läm­pö­ti­la putoaa jopa yli kym­me­nen astetta

16.07.2021 10:03 2
Tilaajille
Helle on ruuhkauttanut sairaaloiden päivystyksiä Lapissa – "Jos vertaillaan tavalliseen päivittäiseen kuormitukseen, kiireisimpinä päivinä on ollut 10–30 prosenttia enemmän kävijöitä"

Helle on ruuh­kaut­ta­nut sai­raa­loi­den päi­vys­tyk­siä Lapissa – "Jos ver­tail­laan ta­val­li­seen päi­vit­täi­seen kuor­mi­tuk­seen, kii­rei­sim­pi­nä päivinä on ollut 10–30 pro­sent­tia enemmän kä­vi­jöi­tä"

15.07.2021 16:17 1
Tilaajille
Lukija kuvasi, kuinka janoinen orava löysi vesiastian Korkalovaarassa– eläimille kannattaa tarjota juomavettä

Lukija kuvasi, kuinka ja­noi­nen orava löysi ve­si­as­tian Kor­ka­lo­vaa­ras­sa– eläi­mil­le kan­nat­taa tarjota juo­ma­vet­tä

15.07.2021 10:25
Peräkkäisten hellepäivien ennätys rikkoutui – Kouvolassa 27 hellepäivää putkeen

Pe­räk­käis­ten hel­le­päi­vien ennätys rik­kou­tui – Kou­vo­las­sa 27 hel­le­päi­vää putkeen

14.07.2021 12:30
Helteellä lemmikit ja luonnoneläimet janoavat viilennystä – "Ideaalitilanne on se, että eläimet ovat sisällä ja asunnossa on ilmalämpöpumppu"

Hel­teel­lä lem­mi­kit ja luon­non­eläi­met ja­noa­vat vii­len­nys­tä – "I­deaa­li­ti­lan­ne on se, että eläimet ovat sisällä ja asun­nos­sa on il­ma­läm­pö­pump­pu"

13.07.2021 19:30
Tilaajille
Lapin kuumin aika toistaiseksi ohi – tiistaina vielä hellepäivä, sitten sää viilenee ja muuttuu epävakaiseksi

Lapin kuumin aika tois­tai­sek­si ohi – tiis­tai­na vielä hel­le­päi­vä, sitten sää vii­le­nee ja muuttuu epä­va­kai­sek­si

12.07.2021 21:18 6
Tilaajille
Päiväkirja: Kylmä vesi on kauhistus
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kylmä vesi on kau­his­tus

10.07.2021 07:00
Tilaajille
Ovatko Kanadan helteet mahdollisia Lapissa? – Ilmastonmuutoksesta seuraavat ääri-ilmiöt yleistyvät myös pohjoisessa

Ovatko Kanadan helteet mah­dol­li­sia La­pis­sa? – Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta seu­raa­vat ää­ri-il­miöt yleis­ty­vät myös poh­joi­ses­sa

10.07.2021 11:10 2
Tilaajille
Paarmatilanne vaikuttaa pahemmalta kuin se on – vaalea vaate on paras suoja

Paar­ma­ti­lan­ne vai­kut­taa pa­hem­mal­ta kuin se on – vaalea vaate on paras suoja

08.07.2021 19:30 4
Tilaajille
Helle-ennätykseen vielä matkaa Lapissa – Vuonna 2014 Lapissa mitattiin 29 hellepäivää

Hel­le-en­nä­tyk­seen vielä matkaa Lapissa – Vuonna 2014 Lapissa mi­tat­tiin 29 hel­le­päi­vää

07.07.2021 20:32
Tilaajille
Vaarallisen helteen varoitus jatkuu Lapissa ja laajenee Inariin ja Utsjoelle – Muualla maassa se jo väistyi

Vaa­ral­li­sen helteen va­roi­tus jatkuu Lapissa ja laa­je­nee Inariin ja Uts­joel­le – Muualla maassa se jo väistyi

06.07.2021 21:07
Miten olet selvinnyt paahtavasta kuumuudesta? Lähetä meille kesäinen hellekuva!

Miten olet sel­vin­nyt paah­ta­vas­ta kuu­muu­des­ta? Lähetä meille ke­säi­nen hel­le­ku­va!

06.07.2021 10:01
Tilaajille
Vaarallisen helteen varoitus kattaa puoli Lappia aina Sallaa myöten – Tässä ohjeet

Vaa­ral­li­sen helteen va­roi­tus kattaa puoli Lappia aina Sallaa myöten – Tässä ohjeet

05.07.2021 21:06
Kysyimme: Miten helle vaikuttaa toimintakykyyn ja miten se pitäisi huomioida työssä? – "Meillä ihmisillä on optimilämpötila, jossa toimimme parhaiten"

Ky­syim­me: Miten helle vai­kut­taa toi­min­ta­ky­kyyn ja miten se pitäisi huo­mioi­da työssä? – "Meillä ih­mi­sil­lä on op­ti­mi­läm­pö­ti­la, jossa toi­mim­me par­hai­ten"

05.07.2021 20:30
Tilaajille