Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Helle
Sääolojen häiritsemä Ruusuvuoren tenniskauden grand slam -avausottelu jatkuu Australiassa keskiviikkona – Venäjän ja Valko-Venäjän lippujen käyttö kiellettiin

Sää­olo­jen häi­rit­se­mä Ruu­su­vuo­ren ten­nis­kau­den grand slam -a­vaus­ot­te­lu jatkuu Aust­ra­lias­sa kes­ki­viik­ko­na – Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän lip­pu­jen käyttö kiel­let­tiin

17.01.2023 18:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän on ha­lut­ta­va vä­hem­män

19.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Euroopan toistuvat helleaallot ja muut sään ääri-ilmiöt ovat kiistaton osoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä – siksi fossiilisista polttoaineista luopumiseen on saatava vauhtia
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan tois­tu­vat hel­le­aal­lot ja muut sään ää­ri-il­miöt ovat kiis­ta­ton osoitus il­mas­ton­muu­tok­sen ete­ne­mi­ses­tä – siksi fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta luo­pu­mi­seen on saatava vauhtia

20.07.2022 20:00 2
Tilaajille
Ennätykselliset helteet ja maastopalot jatkuvat yhä Lounais-Euroopassa

En­nä­tyk­sel­li­set helteet ja maas­to­pa­lot jat­ku­vat yhä Lou­nais-Eu­roo­pas­sa

17.07.2022 11:18
Helteet hellittivät – tauolla ollut kalastuslupamyynti aukesi taas pohjoisen koskikohteille

Helteet hel­lit­ti­vät – tauolla ollut ka­las­tus­lu­pa­myyn­ti aukesi taas poh­joi­sen kos­ki­koh­teil­le

14.07.2022 19:02 1
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Täältä tullaan!

Viikon ke­sä­fo­to: Täältä tul­laan!

13.07.2022 14:16
Tilaajille
Kuuma auto muuttuu äkkiä surmanloukuksi – Koiria jää yhä autoihin helteellä, vaikka tilanne onkin parantunut

Kuuma auto muuttuu äkkiä sur­man­lou­kuk­si – Koiria jää yhä au­toi­hin hel­teel­lä, vaikka tilanne onkin pa­ran­tu­nut

09.07.2022 10:00 1
Tilaajille
Hellejaksot kuormittavat Lapin terveydenhuollon palveluita – "Jos viinan juonti loppuisi, meiltä voisi vähentää resursseja huomattavasti"

Hel­le­jak­sot kuor­mit­ta­vat Lapin ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta – "Jos viinan juonti lop­pui­si, meiltä voisi vä­hen­tää re­surs­se­ja huo­mat­ta­vas­ti"

08.07.2022 16:03 4
Tilaajille
Lämmin heinäkuu voi aiheuttaa uuden piikin punkkihavainnoissa – ilmoitettuja havaintoja jo yli 40 000

Lämmin hei­nä­kuu voi ai­heut­taa uuden piikin punk­ki­ha­vain­nois­sa – il­moi­tet­tu­ja ha­vain­to­ja jo yli 40 000

08.07.2022 08:26
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 2
Tilaajille
Helteet ja ukkoset hiipuvat, tiistaista alkaen sää muuttuu viileämmäksi ja pilvisemmäksi – maanantai on vielä komea kesäpäivä ainakin Länsi-Lapissa

Helteet ja ukkoset hii­pu­vat, tiis­tais­ta alkaen sää muuttuu vii­leäm­mäk­si ja pil­vi­sem­mäk­si – maa­nan­tai on vielä komea ke­sä­päi­vä ainakin Län­si-La­pis­sa

04.07.2022 05:30
Tilaajille
Älä jätä koiraa autoon helteellä edes lyhyeksi aikaa – "Turvallista aikaa on mahdoton sanoa"

Älä jätä koiraa autoon hel­teel­lä edes ly­hyek­si aikaa – "­Tur­val­lis­ta aikaa on mah­do­ton sanoa"

02.07.2022 12:26 3
Hurja helle jatkuu lauantaina koko maassa – Lapissa voi ukkostaa

Hurja helle jatkuu lauan­tai­na koko maassa – Lapissa voi uk­kos­taa

02.07.2022 12:12
Hellejaksot yllyttävät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pitkäksi aikaa"

Hel­le­jak­sot yl­lyt­tä­vät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pit­käk­si aikaa"

02.07.2022 10:00 3
Tilaajille
Kalastuslupien myöntäminen keskeytettiin kolmella Pohjois-Suomen kalastuskohteella helteiden kuumentamien vesien vuoksi

Ka­las­tus­lu­pien myön­tä­mi­nen kes­key­tet­tiin kol­mel­la Poh­jois-Suo­men ka­las­tus­koh­teel­la hel­tei­den kuu­men­ta­mien vesien vuoksi

01.07.2022 17:00 3
Tilaajille
Helle jatkuu Lapissa tukalana vielä muutaman päivän ajan – Lapin kaikkien aikojen kuumin päivä koettiin yli 100 vuotta sitten

Helle jatkuu Lapissa tu­ka­la­na vielä muu­ta­man päivän ajan – Lapin kaik­kien aikojen kuumin päivä koet­tiin yli 100 vuotta sitten

01.07.2022 10:14 1
Tilaajille
Helteet jatkuvat loppuviikon ajan, mutta sitten viilenee – sunnuntaina Lapin yli kulkee sade- ja ukkosrintama

Helteet jat­ku­vat lop­pu­vii­kon ajan, mutta sitten vii­le­nee – sun­nun­tai­na Lapin yli kulkee sade- ja uk­kos­rin­ta­ma

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Miten pidät itsesi ja asuntosi viileänä helteellä? – kerro vinkkisi Lapin Kansalle, teemme aiheesta juttua

Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

28.06.2022 09:12 2
Tilaajille
Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elokuvajuhlilla vieraillut Mathieu Amalric kirosi Pariisin 40 asteen helteet
Kolumni

Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elo­ku­va­juh­lil­la vie­rail­lut Mathieu Amalric kirosi Pa­rii­sin 40 asteen helteet

28.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Kyllä kelpaa polskutella: helle kiehauttaa Lapin uimavedet parissa päivässä ihannelukemiin

Kyllä kelpaa pols­ku­tel­la: helle kie­haut­taa Lapin ui­ma­ve­det parissa päi­väs­sä ihan­ne­lu­ke­miin

27.06.2022 16:19
Tilaajille