Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Helle
Alkuviikko on kesäisen lämmin, sitten puskee syksyiset säät koko Lappiin – meteorologi:  "Lapissa helteiden todennäköisyys alkaa olla jo erittäin pieni tässä kohta kesää"

Al­ku­viik­ko on ke­säi­sen lämmin, sitten puskee syk­syi­set säät koko Lappiin – me­teo­ro­lo­gi: "La­pis­sa hel­tei­den to­den­nä­köi­syys alkaa olla jo erit­täin pieni tässä kohta kesää"

13.08.2023 11:53 1
Tilaajille
Samaan aikaan kun myrsky riepotteli Etelä-Suomea, rovaniemeläisellä rannalla loikoiltiin lähes 30 asteen helteessä

Samaan aikaan kun myrsky rie­pot­te­li Ete­lä-Suo­mea, ro­va­nie­me­läi­sel­lä ran­nal­la loi­koil­tiin lähes 30 asteen hel­tees­sä

08.08.2023 20:16
Tilaajille
Maastopalojen sammutuslentokone syöksynyt maahan Kreikassa, lentäjät kuolivat

Maas­to­pa­lo­jen sam­mu­tus­len­to­ko­ne syök­sy­nyt maahan Krei­kas­sa, len­tä­jät kuo­li­vat

25.07.2023 19:21
Rodoksen maastopalojen takia tehty evakuointi on Kreikan historian suurin – ulkoministeriö kehottaa paikalla olevia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen

Ro­dok­sen maas­to­pa­lo­jen takia tehty eva­kuoin­ti on Kreikan his­to­rian suurin – ul­ko­mi­nis­te­riö ke­hot­taa pai­kal­la olevia suo­ma­lai­sia te­ke­mään mat­kus­tus­il­moi­tuk­sen

23.07.2023 16:58
Eteläinen Eurooppa kärvistelee kuumuudessa: Espanjassa yli 40 astetta ja "äärimmäisen" vaaran varoitus

Ete­läi­nen Eu­roop­pa kär­vis­te­lee kuu­muu­des­sa: Es­pan­jas­sa yli 40 astetta ja "ää­rim­mäi­sen" vaaran va­roi­tus

18.07.2023 12:57
Heinäkuun ensimmäiset helteet mitattiin Utsjoella – metsäpalovaroitukset laajenevat lähes koko Lappiin

Hei­nä­kuun en­sim­mäi­set helteet mi­tat­tiin Uts­joel­la – met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­set laa­je­ne­vat lähes koko Lappiin

10.07.2023 20:12
Puuvilla ja pellava tuntuvat helteellä ihanan viileiltä, mutta niissäkin on huonot puolensa – myös oikein valittu keinokuitu tekee "kesämekko-olon"

Puu­vil­la ja pellava tun­tu­vat hel­teel­lä ihanan vii­leil­tä, mutta niis­sä­kin on huonot puo­len­sa – myös oikein valittu kei­no­kui­tu tekee "ke­sä­mek­ko-olon"

19.06.2023 20:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hel­po­tus­ta ikä­ih­mi­sil­le hel­teel­lä

17.06.2023 05:00
Etelässä hätyytellään pian hellerajaa ja lämpö kohoaa myös Lapissa – lähetä meille sääkuvasi kevään etenemisestä

Ete­läs­sä hä­tyy­tel­lään pian hel­le­ra­jaa ja lämpö kohoaa myös Lapissa – lähetä meille sää­ku­va­si kevään ete­ne­mi­ses­tä

12.05.2023 12:16
Tilaajille
Sääolojen häiritsemä Ruusuvuoren tenniskauden grand slam -avausottelu jatkuu Australiassa keskiviikkona – Venäjän ja Valko-Venäjän lippujen käyttö kiellettiin

Sää­olo­jen häi­rit­se­mä Ruu­su­vuo­ren ten­nis­kau­den grand slam -a­vaus­ot­te­lu jatkuu Aust­ra­lias­sa kes­ki­viik­ko­na – Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän lip­pu­jen käyttö kiel­let­tiin

17.01.2023 18:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän on ha­lut­ta­va vä­hem­män

19.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Euroopan toistuvat helleaallot ja muut sään ääri-ilmiöt ovat kiistaton osoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä – siksi fossiilisista polttoaineista luopumiseen on saatava vauhtia
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan tois­tu­vat hel­le­aal­lot ja muut sään ää­ri-il­miöt ovat kiis­ta­ton osoitus il­mas­ton­muu­tok­sen ete­ne­mi­ses­tä – siksi fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta luo­pu­mi­seen on saatava vauhtia

20.07.2022 20:00 2
Tilaajille
Ennätykselliset helteet ja maastopalot jatkuvat yhä Lounais-Euroopassa

En­nä­tyk­sel­li­set helteet ja maas­to­pa­lot jat­ku­vat yhä Lou­nais-Eu­roo­pas­sa

17.07.2022 11:18
Helteet hellittivät – tauolla ollut kalastuslupamyynti aukesi taas pohjoisen koskikohteille

Helteet hel­lit­ti­vät – tauolla ollut ka­las­tus­lu­pa­myyn­ti aukesi taas poh­joi­sen kos­ki­koh­teil­le

14.07.2022 19:02 1
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Täältä tullaan!

Viikon ke­sä­fo­to: Täältä tul­laan!

13.07.2022 14:16
Tilaajille
Kuuma auto muuttuu äkkiä surmanloukuksi – Koiria jää yhä autoihin helteellä, vaikka tilanne onkin parantunut

Kuuma auto muuttuu äkkiä sur­man­lou­kuk­si – Koiria jää yhä au­toi­hin hel­teel­lä, vaikka tilanne onkin pa­ran­tu­nut

09.07.2022 10:00 1
Tilaajille
Hellejaksot kuormittavat Lapin terveydenhuollon palveluita – "Jos viinan juonti loppuisi, meiltä voisi vähentää resursseja huomattavasti"

Hel­le­jak­sot kuor­mit­ta­vat Lapin ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta – "Jos viinan juonti lop­pui­si, meiltä voisi vä­hen­tää re­surs­se­ja huo­mat­ta­vas­ti"

08.07.2022 16:03 4
Tilaajille
Lämmin heinäkuu voi aiheuttaa uuden piikin punkkihavainnoissa – ilmoitettuja havaintoja jo yli 40 000

Lämmin hei­nä­kuu voi ai­heut­taa uuden piikin punk­ki­ha­vain­nois­sa – il­moi­tet­tu­ja ha­vain­to­ja jo yli 40 000

08.07.2022 08:26
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 2
Tilaajille
Helteet ja ukkoset hiipuvat, tiistaista alkaen sää muuttuu viileämmäksi ja pilvisemmäksi – maanantai on vielä komea kesäpäivä ainakin Länsi-Lapissa

Helteet ja ukkoset hii­pu­vat, tiis­tais­ta alkaen sää muuttuu vii­leäm­mäk­si ja pil­vi­sem­mäk­si – maa­nan­tai on vielä komea ke­sä­päi­vä ainakin Län­si-La­pis­sa

04.07.2022 05:30
Tilaajille