Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

teiden kunnossapito
Viimeisin 24 tuntia
Leudoimmiksi muuttuneet talvet lisäävät painetta tienhoitoon – ”Liukkaudentorjunta varsinkin alemmalla tieverkolla on haasteellisempaa”

Leu­doim­mik­si muut­tu­neet talvet li­sää­vät pai­net­ta tien­hoi­toon – ”Liuk­kau­den­tor­jun­ta var­sin­kin alem­mal­la tie­ver­kol­la on haas­teel­li­sem­paa”

28.02.2024 16:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Auraamattomista teistä tuli viikonloppuna paljon palautetta Lapin ely-keskukselle – Destian työmaapäällikkö: "Kaikki kalusto oli liikkeellä"

Au­raa­mat­to­mis­ta teistä tuli vii­kon­lop­pu­na paljon pa­lau­tet­ta Lapin ely-kes­kuk­sel­le – Destian työ­maa­pääl­lik­kö: "Kaikki kalusto oli liik­keel­lä"

16.10.2023 16:10 61
Tilaajille

Destia va­lit­tiin maan­tei­den kun­nos­sa­pi­don vas­taa­vak­si Tun­tu­ri-La­pin alueel­la

29.09.2023 15:40 5
Tilaajille
SKAL kartoitti teiden talvihoitoa – liikenneyrittäjät: talvihoito ei ole pääteilläkään riittävän hyvällä tasolla

SKAL kar­toit­ti teiden tal­vi­hoi­toa – lii­ken­ney­rit­tä­jät: tal­vi­hoi­to ei ole pää­teil­lä­kään riit­tä­vän hyvällä tasolla

09.06.2023 16:43 2
Tilaajille
Lapissa päällystetään teitä vähemmän kuin vuosiin – pisimmät työmaat Kittilässä ja Käsivarren tiellä

Lapissa pääl­lys­te­tään teitä vä­hem­män kuin vuosiin – pi­sim­mät työmaat Kit­ti­läs­sä ja Kä­si­var­ren tiellä

15.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Loskan ja liukkaan vuorottelu työllistää nyt katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – "Näillä keleillä hiekkaa hupenee äkkiä tuhat tai kaksi tuhatta tonnia "

Loskan ja liuk­kaan vuo­rot­te­lu työl­lis­tää nyt katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – "Näillä ke­leil­lä hiekkaa hupenee äkkiä tuhat tai kaksi tuhatta tonnia "

13.01.2023 20:28 10
Tilaajille
Muoniolaisen Reponiementien asukkaat joutuivat odottamaan lumiauraa päivien ajan: "Ei näin pahoja ongelmia ole ennen ollut"  – elyn mukaan kyse on sopimusrikkomuksesta

Muo­nio­lai­sen Re­po­nie­men­tien asuk­kaat jou­tui­vat odot­ta­maan lu­mi­au­raa päivien ajan: "Ei näin pahoja on­gel­mia ole ennen ollut" – elyn mukaan kyse on so­pi­mus­rik­ko­muk­ses­ta

02.01.2023 19:30 38
Tilaajille
Ounasrinteen pyörätiet huonossa kunnossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­rin­teen pyö­rä­tiet huo­nos­sa kun­nos­sa

23.11.2022 05:01
Tilaajille
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 16
Tilaajille
Joukko autoilun ammattilaisia haluaisi kunnostaa soratien itse Kolarissa – ely-keskus ei anna lupaa turvallisuuden ja vastuun vuoksi

Joukko au­toi­lun am­mat­ti­lai­sia ha­luai­si kun­nos­taa so­ra­tien itse Ko­la­ris­sa – ely-kes­kus ei anna lupaa tur­val­li­suu­den ja vastuun vuoksi

13.05.2022 07:00 18
Tilaajille
Auto rikkoutui tiemonttuun – Kittilän kunta maksaa korjauksen

Auto rik­kou­tui tie­mont­tuun – Kit­ti­län kunta maksaa kor­jauk­sen

05.05.2022 12:41 3
Tilaajille
Yksityisteistä tehdyt valitukset hylättiin

Yk­si­tyis­teis­tä tehdyt va­li­tuk­set hy­lät­tiin

20.12.2021 20:46 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kym­me­nen pis­tet­tä

30.07.2021 09:48
Tilaajille
Rovaniemi kiusaa asukkaitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi kiusaa asuk­kai­taan

29.07.2021 21:32 5
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta ei löytänyt sopua yksityisteiden kunnossapitoavustuksista

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta ei löy­tä­nyt sopua yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tuk­sis­ta

02.07.2021 20:38 8
Tilaajille
"Surkea tie estää maitotilallista tienaamasta elantoaan" – Valio ilmotti sallalaiselle maatilayrittäjälle,  ettei maitoa haeta ennen kuin soratie perille on kunnostettu

"Surkea tie estää mai­to­ti­lal­lis­ta tie­naa­mas­ta elan­toaan" – Valio ilmotti sal­la­lai­sel­le maa­ti­lay­rit­tä­jäl­le, ettei maitoa haeta ennen kuin soratie perille on kun­nos­tet­tu

22.05.2021 09:22 22
Tilaajille
Rovaniemi päätti laajentaa yksityisteiden kunnossapidon myös kesähuoltoon – Muutos maksaa arviolta puoli miljoonaa euroa vuodessa

Ro­va­nie­mi päätti laa­jen­taa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don myös ke­sä­huol­toon – Muutos maksaa ar­viol­ta puoli mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

28.04.2021 19:05 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olenko etu­oi­keu­tet­tu mels­kaa­ja?

10.03.2021 07:00 3
Tilaajille

Yk­si­tyis­tie­kiis­ta tulee kohta lau­ta­kun­taan

03.03.2021 22:14
Tilaajille
Suolan käyttö Lapin teillä on kasvanut – Syynä on ilmastonmuutos, joka tekee syksyistä lauhoja ja epävakaita

Suolan käyttö Lapin teillä on kas­va­nut – Syynä on il­mas­ton­muu­tos, joka tekee syk­syis­tä lauhoja ja epä­va­kai­ta

16.11.2020 06:00
Tilaajille