Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lumenauraus
Aurausta hölmöläisten tyyliin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­raus­ta höl­mö­läis­ten tyyliin

08.02.2024 17:00 20
Alltime voitti urakkakilpailun ja jatkaa katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – liittymien aurauksesta päätetään syksyllä

Alltime voitti urak­ka­kil­pai­lun ja jatkaa katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – liit­ty­mien au­rauk­ses­ta pää­te­tään syk­syl­lä

06.02.2024 17:25 79
Tilaajille
Rovaniemi selvittää, onko kaupungilla varaa myös liittymien auraukseen – liittymät sisältyvät optiona uuteen kunnossapitourakkaan

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää, onko kau­pun­gil­la varaa myös liit­ty­mien au­rauk­seen – liit­ty­mät si­säl­ty­vät optiona uuteen kun­nos­sa­pi­to­urak­kaan

26.11.2023 16:00 65
Tilaajille
Rovaniemen entinen kunnossapitopäällikkö laiminlöi avin mukaan neuvontavelvoitettaan, kun ei vastannut kaupunkilaisen tiedusteluihin liittymän aurauksesta

Ro­va­nie­men entinen kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö lai­min­löi avin mukaan neu­von­ta­vel­voi­tet­taan, kun ei vas­tan­nut kau­pun­ki­lai­sen tie­dus­te­lui­hin liit­ty­män au­rauk­ses­ta

30.10.2023 16:40 23
Tilaajille
Lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta saa kotitalousvähennystä – Puolisot voivat saada vähennystä yhteensä jopa 4 500 euroa

Lu­men­au­rauk­ses­ta ja liuk­kau­den tor­jun­nas­ta saa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä – Puo­li­sot voivat saada vä­hen­nys­tä yh­teen­sä jopa 4 500 euroa

10.02.2021 14:06
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi säi­lyt­tää ny­kyi­sen avus­tus­käy­tän­nön yk­si­tyis­teil­le

04.05.2020 21:05
Tilaajille
Juttu Mönkijä-Jannesta herätti hyvää mieltä: Vierumäeltä lähetettiin auraushommissa tarpeellinen lisälaite

Juttu Mön­ki­jä-Jan­nes­ta herätti hyvää mieltä: Vie­ru­mäel­tä lä­he­tet­tiin au­raus­hom­mis­sa tar­peel­li­nen li­sä­lai­te

10.03.2020 14:26
Tilaajille
Janne Uusitalo on pitänyt Kemissä pyörätietä auki, kun vauvankärryt ja pyörätuolit juuttuvat nuoskaan

Janne Uu­si­ta­lo on pitänyt Kemissä pyö­rä­tie­tä auki, kun vau­van­kär­ryt ja pyö­rä­tuo­lit juut­tu­vat nuos­kaan

01.03.2020 12:00
Tilaajille
Lumenauraaja saa haukut kaksi kertaa työvuorossa – Yleensä tunteet kuumenevat omakotiasujilla aurausvallien takia

Lu­men­au­raa­ja saa haukut kaksi kertaa työ­vuo­ros­sa – Yleensä tunteet kuu­me­ne­vat oma­ko­ti­asu­jil­la au­raus­val­lien takia

23.02.2020 15:00
Tilaajille