Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Katujen kunnossapito
Alltime voitti urakkakilpailun ja jatkaa katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – liittymien aurauksesta päätetään syksyllä

Alltime voitti urak­ka­kil­pai­lun ja jatkaa katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – liit­ty­mien au­rauk­ses­ta pää­te­tään syk­syl­lä

06.02.2024 17:25 79
Tilaajille
Rovaniemi selvittää, onko kaupungilla varaa myös liittymien auraukseen – liittymät sisältyvät optiona uuteen kunnossapitourakkaan

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää, onko kau­pun­gil­la varaa myös liit­ty­mien au­rauk­seen – liit­ty­mät si­säl­ty­vät optiona uuteen kun­nos­sa­pi­to­urak­kaan

26.11.2023 16:00 65
Tilaajille
Torniossa katujen talvikunnossapidosta vastannut pääurakoitsija vaihtuu

Tor­nios­sa katujen tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­tan­nut pää­ura­koit­si­ja vaihtuu

20.04.2023 09:00 8
Luminen talvi hillitsi hiekoitushiekan menekkiä – katujen puhdistaminen aloitetaan Lapissa pian, Kemissä koneet lähtevät liikkeelle jo tällä viikolla

Luminen talvi hil­lit­si hie­koi­tus­hie­kan me­nek­kiä – katujen puh­dis­ta­mi­nen aloi­te­taan Lapissa pian, Kemissä koneet läh­te­vät liik­keel­le jo tällä vii­kol­la

13.04.2023 11:08 5
Tilaajille
Lumiauraaja rikkoi Rovaniemen taidemuseon lasivitriinin viikonloppuna – Voodoo-tytölle ei käynyt kuinkaan

Lu­mi­au­raa­ja rikkoi Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon la­si­vit­rii­nin vii­kon­lop­pu­na – Voo­doo-ty­töl­le ei käynyt kuin­kaan

02.02.2023 15:10 12
Tilaajille
Kommentti: Jyväskylä laittoi toimeksi, mutta Rovaniemellä on vain puhuttu – ikäihmisten liittymät aurattaisiin vesiliukumäen hinnalla
Kolumni

Kom­ment­ti: Jy­väs­ky­lä laittoi toi­mek­si, mutta Ro­va­nie­mel­lä on vain puhuttu – ikä­ih­mis­ten liit­ty­mät au­rat­tai­siin ve­si­liu­ku­mäen hin­nal­la

03.12.2022 10:00 13
Tilaajille
Auraako Rovaniemi jatkossa lumet myös tonttien liittymistä? Kaupunginhallitus esittää, että liittymien puhdistus sisältyy tulevaan urakkasopimukseen

Auraako Ro­va­nie­mi jat­kos­sa lumet myös tont­tien liit­ty­mis­tä? Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että liit­ty­mien puh­dis­tus si­säl­tyy tu­le­vaan urak­ka­so­pi­muk­seen

03.12.2022 10:00 66
Tilaajille
Katujen hiekoitus on käynnistynyt Rovaniemellä – hiekkaa kuluu talvisin keskimäärin 6 000–8 000 tonnia

Katujen hie­koi­tus on käyn­nis­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä – hiekkaa kuluu tal­vi­sin kes­ki­mää­rin 6 000–8 000 tonnia

20.10.2022 12:35 5
Tilaajille
Hyötyliikuntaa roska kerrallaan – rovaniemeläinen Janne Posio on poiminut satoja maskeja tien varresta

Hyö­ty­lii­kun­taa roska ker­ral­laan – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Posio on poi­mi­nut satoja maskeja tien var­res­ta

19.05.2022 12:32 1
Tilaajille
"Urakoitsijan kannalta surkea talvi" –Hiekoista täyttyneitä katuja harjataan jo Meri-Lapissa, Rovaniemelläkin aloitetaan tällä viikolla

"U­ra­koit­si­jan kan­nal­ta surkea talvi" –Hie­kois­ta täyt­ty­nei­tä katuja har­ja­taan jo Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä­kin aloi­te­taan tällä vii­kol­la

22.04.2020 06:30
Tilaajille
Kadut muuttuivat vesiväyliksi ja luistinradoiksi: katso videolta, miten Rovaniemen Valtakadusta tuli vesiväylä

Kadut muut­tui­vat ve­si­väy­lik­si ja luis­tin­ra­doik­si: katso vi­deol­ta, miten Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dus­ta tuli ve­si­väy­lä

09.03.2020 12:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kalliit jal­ka­käy­tä­vät

06.03.2020 07:50
Tilaajille
Kolumni: Katujen kunnostus on ihmisoikeus- ja ilmastokysymys
Kolumni

Ko­lum­ni: Katujen kun­nos­tus on ih­mis­oi­keus- ja il­mas­to­ky­sy­mys

04.03.2020 06:00
Tilaajille
Lumenauraaja saa haukut kaksi kertaa työvuorossa – Yleensä tunteet kuumenevat omakotiasujilla aurausvallien takia

Lu­men­au­raa­ja saa haukut kaksi kertaa työ­vuo­ros­sa – Yleensä tunteet kuu­me­ne­vat oma­ko­ti­asu­jil­la au­raus­val­lien takia

23.02.2020 15:00
Tilaajille
Lapin talvi haastaa katujen kunnossapidon tosissaan: etelässä liukastellaan kaljamakeleissä, pohjoisessa taistellaan valtavan lumimäärän kanssa

Lapin talvi haastaa katujen kun­nos­sa­pi­don to­sis­saan: ete­läs­sä liu­kas­tel­laan kal­ja­ma­ke­leis­sä, poh­joi­ses­sa tais­tel­laan val­ta­van lu­mi­mää­rän kanssa

08.01.2020 15:55
Tilaajille