pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Pääkirjoitus
Tilaajille

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­esi­tys lupaa Lapin väy­lil­le pelkkää niuk­kuut­ta, eikä tätä pidä hy­väk­syä

Pääkirjoitus // 9.9.2021

Jos Väylävirasto saisi päättää, Lappiin tulisi kuluvalla vuosikymmenellä vain rippeitä valtion tie- ja raiderahoista, joista valtaosa ohjattaisiin Helsingin, Tampereen ja Turun liikenneväylien parantamiseen.

Viraston luonnos 2022–2029 väyläinvestoinneiksi on lausuntokierroksella. Ohjelman pohjana on hallituksen keväällä hyväksymä liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12, missä linjataan ensimmäistä kertaa liikenneväylien suunnittelua ja parannustöitä kauas tulevaisuuteen eli 2032 saakka.