Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rautatiet
Viimeisin 24 tuntia
Kemin asemarakennus ja tavara-asema huudettiin nettihuutokaupassa 59 000 eurolla

Kemin ase­ma­ra­ken­nus ja ta­va­ra-ase­ma huu­det­tiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa 59 000 eurolla

07.12.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijoen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – harvinaiset valokuvat kertovat urakasta, johon tarvittiin niin saksalaista insinööriä kuin höyrähtänyttä "piispaa"

Ke­mi­joen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – har­vi­nai­set va­lo­ku­vat ker­to­vat ura­kas­ta, johon tar­vit­tiin niin sak­sa­lais­ta in­si­nöö­riä kuin höy­räh­tä­nyt­tä "piis­paa"

21.10.2023 05:00 6
Tilaajille
Raumonjoen ratasilta kohta valmis sähkölle

Rau­mon­joen ra­ta­sil­ta kohta valmis säh­köl­le

07.09.2023 05:37
Junaliikenne jatkuu Seinäjoella keskeytyksen jälkeen – häiriön vuoksi junaliikenteelle on odotettavissa myöhästymisiä koko illan ajan

Ju­na­lii­ken­ne jatkuu Sei­nä­joel­la kes­key­tyk­sen jälkeen – häiriön vuoksi ju­na­lii­ken­teel­le on odo­tet­ta­vis­sa myö­häs­ty­mi­siä koko illan ajan

07.08.2023 21:11
Tilaajille
Sähkörata ulottuu pian Ruotsiin asti – ratatyöt Laurilan ja Tornion välillä etenevät suunnitellusti

Säh­kö­ra­ta ulottuu pian Ruot­siin asti – ra­ta­työt Lau­ri­lan ja Tornion välillä ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

07.08.2023 19:30 9
Tilaajille
Rovaniemen juna-asemalla taksit noutavat vain yhdestä paikasta – Senaatin asema-alueet oy aikoo tulevaisuudessa ensiksi kehittää ja lopulta myydä Rovaniemen rautatieaseman

Ro­va­nie­men ju­na-ase­mal­la taksit nou­ta­vat vain yhdestä pai­kas­ta – Se­naa­tin ase­ma-alueet oy aikoo tu­le­vai­suu­des­sa ensiksi ke­hit­tää ja lopulta myydä Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­man

05.07.2023 15:23
Tilaajille
Oulun sunnuntaiyön rataonnettomuudesta aloitetaan tutkinta – Armeijan kalustoa kuljettanut juna raahasi mukaan tarttunutta ratakiskoa asuinalueen läpi

Oulun sun­nun­taiyön ra­taon­net­to­muu­des­ta aloi­te­taan tut­kin­ta – Ar­mei­jan ka­lus­toa kul­jet­ta­nut juna raahasi mukaan tart­tu­nut­ta ra­ta­kis­koa asui­na­lueen läpi

25.05.2023 16:35
Tilaajille
Yli sata vuotta sitten Muurolan asemalle ilmestyi nainen, joka oli päättänyt tehdä lopun miesten ylivallasta rautateillä

Yli sata vuotta sitten Muu­ro­lan ase­mal­le il­mes­tyi nainen, joka oli päät­tä­nyt tehdä lopun miesten yli­val­las­ta rau­ta­teil­lä

13.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Eurooppalainen raideleveys maksaisi yhtä paljon kuin uudet hävittäjät – nyt on aikalisän paikka
Pääkirjoitus

Eu­roop­pa­lai­nen rai­de­le­veys mak­sai­si yhtä paljon kuin uudet hä­vit­tä­jät – nyt on ai­ka­li­sän paikka

16.04.2023 15:00 3
VR:n toimitusjohtaja joutuu pohtimaan junien mainetta, talousahdinkoa ja raideleveyden eurooppalaistamista – Elisa Markulalle kallein on "se tyhjä paikka"

VR:n toi­mi­tus­joh­ta­ja joutuu poh­ti­maan junien mai­net­ta, ta­lou­sah­din­koa ja rai­de­le­vey­den eu­roop­pa­lais­ta­mis­ta – Elisa Mar­ku­lal­le kallein on "se tyhjä paikka"

01.04.2023 18:30 2
Tilaajille
Kemin asemasali siistiytyi ja on taas avoinna matkustajille - ilkivalta ei pelkästään Kemin ongelma

Kemin ase­ma­sa­li siis­tiy­tyi ja on taas avoinna mat­kus­ta­jil­le - il­ki­val­ta ei pel­käs­tään Kemin ongelma

08.03.2023 16:02
Tunturirata toteutuu aikaisintaan ensi vuosikymmenellä – uusi yhteys hyödyttäisi etenkin kaivoksia ja metsäteollisuutta, mutta lisäisi myös huoltovarmuutta

Tun­tu­ri­ra­ta to­teu­tuu ai­kai­sin­taan ensi vuo­si­kym­me­nel­lä – uusi yhteys hyö­dyt­täi­si etenkin kai­vok­sia ja met­sä­teol­li­suut­ta, mutta lisäisi myös huol­to­var­muut­ta

07.02.2023 16:03 15
Tilaajille
"Läheltä piti -tilanteita kyllä on liikaa", sanoo veturinkuljettaja – alkuviikosta moottorikelkka jäi jumiin tasoristeykseen ja tuhoutui törmäyksessä junan kanssa

"Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta kyllä on lii­kaa", sanoo ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja – al­ku­vii­kos­ta moot­to­ri­kelk­ka jäi jumiin ta­so­ris­teyk­seen ja tu­hou­tui tör­mäyk­ses­sä junan kanssa

06.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teel­le Haa­pa­ran­nal­le

05.11.2022 05:00
Tilaajille
Ruotsin valtion rahtiyhtiö lopettaa konttijunat Haaparannalle – "Huono uutinen huoltovarmuudelle"

Ruotsin valtion rah­tiyh­tiö lo­pet­taa kont­ti­ju­nat Haa­pa­ran­nal­le – "Huono uutinen huol­to­var­muu­del­le"

21.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Lapissa aletaan selvittää uutta ratayhteyttä – Sodankylä–Kittilä–Ylläs-rata palvelisi matkailua sekä kaivos- ja metsäteollisuutta

Lapissa aletaan sel­vit­tää uutta ra­tayh­teyt­tä – ­So­dan­ky­lä–­Kit­ti­lä–Yl­läs-ra­ta pal­ve­li­si mat­kai­lua sekä kaivos- ja met­sä­teol­li­suut­ta

04.10.2022 11:55 26
Tilaajille
Laiturinäytöt toimivat taas – rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmän häiriö korjattu

Lai­tu­ri­näy­töt toi­mi­vat taas – rau­ta­tei­den mat­kus­ta­jain­for­maa­tio­jär­jes­tel­män häiriö kor­jat­tu

20.07.2022 19:35
Keminmaan uudelle yritysalueelle Rajakankaalle saadaan alikulku EU-rahoituksen avulla

Ke­min­maan uudelle yri­ty­sa­lueel­le Ra­ja­kan­kaal­le saadaan ali­kul­ku EU-ra­hoi­tuk­sen avulla

13.04.2022 16:12
Tilaajille
Haaparannan ja Narvikin välille tulee junayhteys – kyytiin 20 konttia ja toiveissa reitti auki Aasiaan

Haa­pa­ran­nan ja Nar­vi­kin välille tulee ju­nayh­teys – kyytiin 20 konttia ja toi­veis­sa reitti auki Aasiaan

10.12.2021 10:00 2
Tilaajille
Lappilaiset haluavat uuden rautatien, vaikka Jäämeren rata koki kovan kohtalon

Lap­pi­lai­set ha­lua­vat uuden rau­ta­tien, vaikka Jää­me­ren rata koki kovan koh­ta­lon

14.10.2021 19:47 56
Tilaajille