Rautatiet
Haaparannan rautatieasemalle suunnitellaan rautatiemuseota

Haa­pa­ran­nan rau­ta­tie­ase­mal­le suun­ni­tel­laan rau­ta­tie­mu­seo­ta

26.05.2020 18:51 1
Tilaajille
Junaraiteille kannetaan polkupyöriä, kiviä ja jopa sohvia – ilkivallan määrä on kasvanut keväällä myös Meri-Lapissa

Ju­na­rai­teil­le kan­ne­taan pol­ku­pyö­riä, kiviä ja jopa sohvia – il­ki­val­lan määrä on kas­va­nut ke­vääl­lä myös Me­ri-La­pis­sa

22.05.2020 11:52 0
Tilaajille
Vihreät haluaa sujuvan ratayhteyden Tornion kautta Ruotsiin – "Junalla illalla Oulusta ja yhdellä vaihdolla seuraavana aamuna Tukholmassa", kaavailee puheenjohtaja Maria Ohisalo

Vihreät haluaa sujuvan ra­ta­yh­tey­den Tornion kautta Ruot­siin – "Ju­nal­la illalla Oulusta ja yhdellä vaih­dol­la seu­raa­va­na aamuna Tuk­hol­mas­sa", kaa­vai­lee pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo

18.05.2020 06:00 2
Monsteri tuli Venäjältä ja pani raiteet kuntoon – Lumensyöjäveturista toivotaan apua lumisiin talviin

Mons­te­ri tuli Ve­nä­jäl­tä ja pani raiteet kuntoon – Lu­men­syö­jä­ve­tu­ris­ta toi­vo­taan apua lu­mi­siin talviin

20.02.2020 20:38 0
Tilaajille
Venäläinen lumensyöjäjuna tulee Suomen rautateille – Kokeilualueena on ensisijaisesti runsasluminen Kainuu

Ve­nä­läi­nen lu­men­syö­jä­ju­na tulee Suomen rau­ta­teil­le – Ko­kei­lu­aluee­na on en­si­si­jai­ses­ti run­sas­lu­mi­nen Kainuu

18.02.2020 17:13 0
Pohjoisen kauppakamarit: "Rautatieyhteyksien kehittäminen jätetty kesken"

Poh­joi­sen kaup­pa­ka­ma­rit: "Rau­ta­tieyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­nen jätetty kesken"

21.01.2020 09:56 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ruotsissa rakennetaan jo rataa, josta Suomessa vasta haaveillaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ruot­sis­sa ra­ken­ne­taan jo rataa, josta Suo­mes­sa vasta haa­veil­laan

19.01.2020 06:30 0
Tilaajille
Kuntien takauskeskuksen johtaja: "Työeläkeyhtiöt pitäisi saada investoimaan hankeyhtiöihin"

Kuntien ta­kaus­kes­kuk­sen joh­ta­ja: "Työe­lä­keyh­tiöt pitäisi saada in­ves­toi­maan han­keyh­tiöi­hin"

12.01.2020 10:41 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Aika on kypsä nopean radan rakentamiseen etelästä pohjoiseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika on kypsä nopean radan ra­ken­ta­mi­seen ete­läs­tä poh­joi­seen

10.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Kemin ratapihan joutomaat eloon, Rovaniemelle vihdoin matkakeskus? – Valtio jalostaa Lapin päärautatieasemat myyntikuntoon

Kemin ra­ta­pi­han jou­to­maat eloon, Ro­va­nie­mel­le vihdoin mat­ka­kes­kus? – Valtio ja­los­taa Lapin pää­rau­ta­tie­ase­mat myyn­ti­kun­toon

09.01.2020 18:12 0
Tilaajille
Ruotsi rakentaa uutta rautatietä Perämeren rannikon kaupunkeihin, joista junaliikenne loppui vuosikymmeniä sitten – "Olisihan se hienoa, että isä voisi tulla luokseni junalla Piteåsta", sanoo Annica Simonsson

Ruotsi ra­ken­taa uutta rau­ta­tie­tä Pe­rä­me­ren ran­ni­kon kau­pun­kei­hin, joista ju­na­lii­ken­ne loppui vuo­si­kym­me­niä sitten – "O­li­si­han se hienoa, että isä voisi tulla luok­se­ni junalla Pi­teås­ta", sanoo Annica Si­mons­son

24.12.2019 06:30 0
Tilaajille
LVM:n täyskäännös Tallinna-tunnelissa: Valtiolla ei ole ratasuunnittelua koskevaa toimintaa – Peter Vesterbacka uskoo silti suunnitelmaansa

LVM:n täys­kään­nös Tal­lin­na-tun­ne­lis­sa: Val­tiol­la ei ole ra­ta­suun­nit­te­lua kos­ke­vaa toi­min­taa – Peter Ves­ter­bac­ka uskoo silti suun­ni­tel­maan­sa

28.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Rautatieläiset menossa tukilakkoon Postin kiistassa, kohdistuu rautatieliikenteeseen – "Emme jätä Postin työntekijöitä yksin"

Rau­ta­tie­läi­set menossa tu­ki­lak­koon Postin kiis­tas­sa, koh­dis­tuu rau­ta­tie­lii­ken­tee­seen – "Emme jätä Postin työn­te­ki­jöi­tä yksin"

09.11.2019 12:55 0
Tilaajille
Virolainen Operail aloittaa rautatiekuljetukset Suomessa – liikennealueeksi tulee koko maa

Vi­ro­lai­nen Operail aloit­taa rau­ta­tie­kul­je­tuk­set Suo­mes­sa – lii­ken­ne­alueek­si tulee koko maa

16.10.2019 13:40 0
Satavuotias rautatiesilta odottaa sähköistä aikakautta – lättähattu kuljetti juhlan kunniaksi, ilta päättyi ilotulitukseen

Sa­ta­vuo­tias rau­ta­tie­sil­ta odottaa säh­köis­tä ai­ka­kaut­ta – lät­tä­hat­tu kul­jet­ti juhlan kun­niak­si, ilta päättyi ilo­tu­li­tuk­seen

09.10.2019 10:10 0
Venäläisillä rautatievaunuilla ajetaan puuta itärajan yli tehtaille Suomeen – Suomessa niillä ei saa kuitenkaan puuta kuljettaa

Ve­nä­läi­sil­lä rau­ta­tie­vau­nuil­la ajetaan puuta itä­ra­jan yli teh­tail­le Suomeen – Suo­mes­sa niillä ei saa kui­ten­kaan puuta kul­jet­taa

04.10.2019 06:00 0