Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

ratahankkeet
Tunneli Tallinnaan nytkähti eteenpäin Suomen ja Viron kesken – Pohjoinen reitti Tornion kautta maksaisi murto-osan Tallinnan-tunneliin verrattuna

Tunneli Tal­lin­naan nyt­käh­ti eteen­päin Suomen ja Viron kesken – Poh­joi­nen reitti Tornion kautta mak­sai­si mur­to-osan Tal­lin­nan-tun­ne­liin ver­rat­tu­na

08.05.2021 18:23 2
Tilaajille
”Ei pitäs katella vain peräpeiliin” - Lappilaiset toimijat kyseenalaistavat Väyläviraston hankearvioinnin.

”Ei pitäs katella vain pe­rä­pei­liin” - Lap­pi­lai­set toi­mi­jat ky­seen­alais­ta­vat Väy­lä­vi­ras­ton han­kear­vioin­nin.

21.04.2020 20:51
Tilaajille
Vihreää valoa Suomi-radalle ja Turun tunnin radalle – talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa etenemistä

Vihreää valoa Suo­mi-ra­dal­le ja Turun tunnin radalle – ta­lous­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa ete­ne­mis­tä

03.03.2020 14:48
Suomi hakee EU:lta tukea viidelle ratahankkeelle – päätökset luvassa ensi kesänä

Suomi hakee EU:lta tukea vii­del­le ra­ta­hank­keel­le – pää­tök­set luvassa ensi kesänä

20.02.2020 21:12
Ratahankkeet etenevät niin hitaasti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin halpaa rahoitusta saatavilla", sanoo eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Ra­ta­hank­keet ete­ne­vät niin hi­taas­ti, että aika ajaa pian niiden ohitse. "Kos­kaan ai­kai­sem­min ei ole ollut näin halpaa ra­hoi­tus­ta saa­ta­vil­la", sanoo elä­ke­yh­tiö Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murto

30.12.2019 15:00
Tilaajille