Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen hallitus
Viikko
Ei etsitä syyllisiä, vaan turvataan palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei etsitä syyl­li­siä, vaan tur­va­taan pal­ve­lut

03.10.2023 06:03
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika nähdä Suomi uusin silmin

03.10.2023 06:02 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat luovat uskoa tu­le­vai­suu­teen

03.10.2023 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jotain rajaa ay-po­li­ti­koin­tiin

03.10.2023 06:00 1
Opiskelijoiden kouluvaltauksia ei pidä nähdä vain vasemmistoprovokaationa – tämän kaltainen suora toiminta lupaa hyvää, sillä se on yhteiskunnallisen aktiivisuuden merkki
Pääkirjoitus

Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­to­pro­vo­kaa­tio­na – tämän kal­tai­nen suora toi­min­ta lupaa hyvää, sillä se on yh­teis­kun­nal­li­sen ak­tii­vi­suu­den merkki

02.10.2023 21:03 43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kauk­set li­sää­vät lap­si­per­he­köy­hyyt­tä

02.10.2023 05:00
Hallitus murentaa sopimusyhteiskuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus mu­ren­taa so­pi­mus­yh­teis­kun­taa

29.09.2023 05:04 9
Kova laitettava kovaa vastaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kova lai­tet­ta­va kovaa vastaan

29.09.2023 05:02 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke tarjoaa vaih­to­eh­to­ja

28.09.2023 05:00 1
Hallituksen ja palkansaajajärjestöjen yhteenotto näyttää väistämättömältä, mutta on yhä vältettävissä – selkävoitosta on turha kummankaan haaveilla
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­jen yh­teen­ot­to näyttää väis­tä­mät­tö­mäl­tä, mutta on yhä väl­tet­tä­vis­sä – sel­kä­voi­tos­ta on turha kum­man­kaan haa­veil­la

27.09.2023 19:00 22
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos vas­tus­taa, vaih­to­eh­to suotava

26.09.2023 04:00 1
Oikeistohallitus ja vasemmistovetoinen ay-liike ovat ajautumassa valtataistoon, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia varsinkin palkansaajajärjestöille
Pääkirjoitus

Oi­keis­to­hal­li­tus ja va­sem­mis­to­ve­toi­nen ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa val­ta­tais­toon, jolla voi olla kauas­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia var­sin­kin pal­kan­saa­ja­jär­jes­töil­le

23.09.2023 06:00 41
Rahoituslain mukaan hyvinvointialueiden on katettava alijäämänsä 2026 mennessä alueliitoksen uhalla – se ei jätä vaihtoehtoa sopeutustoimille
Pääkirjoitus

Ra­hoi­tus­lain mukaan hy­vin­voin­ti­aluei­den on ka­tet­ta­va ali­jää­män­sä 2026 men­nes­sä alue­lii­tok­sen uhalla – se ei jätä vaih­to­eh­toa so­peu­tus­toi­mil­le

22.09.2023 06:00 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Löy­sil­lä lu­pauk­sil­la valtaan

22.09.2023 05:00 3
Orpon hallituksen ensimmäinen budjetti jatkaa valtion velkaantumista entiseen tahtiin – kirittävää jää paljon, eikä taantuma helpota urakkaa
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin – ki­rit­tä­vää jää paljon, eikä taan­tu­ma helpota urakkaa

20.09.2023 19:30 22
Onko kyseessä hallituksen jallitus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ky­sees­sä hal­li­tuk­sen jal­li­tus?

19.09.2023 07:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la varaa tähän?

15.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­mus petti jälleen lu­pauk­sen­sa

14.09.2023 17:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kal­la kohti luok­ka­ja­koa

14.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika puhua muus­ta­kin?

12.09.2023 05:00 4