Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Suomen hallitus
Kuukausi
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei saa keskeyttää, jos sen hyödyt ovat haittoja pienemmät
Pääkirjoitus

Lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa ei saa kes­keyt­tää, jos sen hyödyt ovat hait­to­ja pie­nem­mät

11.01.2022 05:00
Tilaajille
Aikuisten edun nimissä ei pitäisi tarpeettomasti vaarantaa lasten ja nuorten etua
Pääkirjoitus

Ai­kuis­ten edun nimissä ei pitäisi tar­peet­to­mas­ti vaa­ran­taa lasten ja nuorten etua

09.01.2022 17:00 13
Tilaajille
Suomettumisesta somettumiseen
Kolumni

Suo­met­tu­mi­ses­ta so­met­tu­mi­seen

02.01.2022 16:46 1
Tilaajille
STM: Lasten edun oltava ensisijalla korona-aikana – vaikutukset voivat näkyä vasta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna

STM: Lasten edun oltava en­si­si­jal­la ko­ro­na-ai­ka­na – ­vai­ku­tuk­set voivat näkyä vasta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä tar­kas­tel­tu­na

30.12.2021 12:45
Ulkomaiset rekat verolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­mai­set rekat verolle

27.12.2021 09:04 9
Tilaajille
Uudet koronarajoitukset iskevät kipeästi Lapin matkailuun, ravintoloihin ja raja-alueen asukkaisiin
Pääkirjoitus

Uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät ki­peäs­ti Lapin mat­kai­luun, ra­vin­to­loi­hin ja ra­ja-alueen asuk­kai­siin

23.12.2021 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirje jou­lu­pu­kil­le

23.12.2021 06:08 4
Tilaajille
Koronapassin piti vapauttaa rokotetut rokottamattomien panttivankeudesta, mutta vankeus näyttää jatkuvan
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­sin piti va­paut­taa ro­ko­te­tut ro­kot­ta­mat­to­mien pant­ti­van­keu­des­ta, mutta vankeus näyttää jat­ku­van

20.12.2021 19:30 8
Tilaajille
Vanhemmat
Omikron on jo maassa, eikä sitä voi pysäyttää uusilla rajamuodollisuuksilla
Pääkirjoitus

Omikron on jo maassa, eikä sitä voi py­säyt­tää uusilla ra­ja­muo­dol­li­suuk­sil­la

18.12.2021 06:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­asia­na Na­to-ko­ne?

18.12.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus kaa­det­ta­va heti

16.12.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärä hä­vit­tä­jä­pää­tös

14.12.2021 22:24 13
Tilaajille
Pääministerin harkinnan pettäminen keskellä pahenevaa pandemiaa on moka, jota ei voi ohittaa olankohautuksella
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­rin har­kin­nan pet­tä­mi­nen kes­kel­lä pa­he­ne­vaa pan­de­miaa on moka, jota ei voi ohittaa olan­ko­hau­tuk­sel­la

08.12.2021 05:00 44
Tilaajille
Hallituksella edessään vaikeita päätöksiä, mutta huomion vie toistuvasti pääministerin henkilö

Hal­li­tuk­sel­la edes­sään vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta huomion vie tois­tu­vas­ti pää­mi­nis­te­rin henkilö

06.12.2021 17:29 34
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tietää rajoituksia, jotka on kohdistettava etupäässä rokottamattomiin
Pääkirjoitus

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tietää ra­joi­tuk­sia, jotka on koh­dis­tet­ta­va etu­pääs­sä ro­kot­ta­mat­to­miin

02.12.2021 05:30
Tilaajille
Lampaiden tilalle leijonia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lam­pai­den tilalle lei­jo­nia

01.12.2021 05:45 6
Tilaajille
Malmien Lapissa ei nyrpistellä kaivoksille silloinkaan, kun ne sijoittuvat Natura-alueelle
Pääkirjoitus

Malmien Lapissa ei nyr­pis­tel­lä kai­vok­sil­le sil­loin­kaan, kun ne si­joit­tu­vat Na­tu­ra-alueel­le

01.12.2021 04:29 13
Tilaajille
Koronapassin käyttöä on laajennettava niin, että kaikki rajoitukset voidaan kohdistaa rokottamattomiin
Pääkirjoitus

Ko­ronapas­sin käyttöä on laa­jen­net­ta­va niin, että kaikki ra­joi­tuk­set voidaan koh­dis­taa ro­kot­ta­mat­to­miin

26.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Hallitus väistää taas vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus väistää taas vas­tuu­ta

26.11.2021 05:45 5
Tilaajille
Keskusta uhkaa kaataa taas hallituksen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pelkästä uhkauksesta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta uhkaa kaataa taas hal­li­tuk­sen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pel­käs­tä uh­kauk­ses­ta

22.11.2021 21:34 20
Tilaajille