Suomen hallitus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Kari Kivelä

Lu­ki­jal­ta: Lää­kä­rin­va­lan ja vir­ka­vas­tuun pau­lois­sa

09:40 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Rantanen

Lu­ki­jal­ta: Ama­töö­ri­mäi­siä mat­kai­lu­toi­mia

09:39 0
Tilaajille
Kuukausi
Rauha on vielä kaukana Lapin sote-rintamalta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Rauha on vielä kaukana Lapin so­te-rin­ta­mal­ta

23.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Hallitus pesee kätensä Lapin matkailusta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus pesee kätensä Lapin mat­kai­lus­ta

22.09.2020 17:30 3
Tilaajille
Lapin matkailu ei pelastu "tehdaskäynneillä", vaan pikaisilla päätöksillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin mat­kai­lu ei pelastu "teh­das­käyn­neil­lä", vaan pi­kai­sil­la pää­tök­sil­lä

22.09.2020 13:32 5
Tilaajille
"Tämä on katastrofi Lapille" – Kahden koronatestin vaatimus on matkailutoimijoiden mukaan liian kova

"Tämä on ka­tast­ro­fi La­pil­le" – Kahden ko­ro­na­tes­tin vaa­ti­mus on mat­kai­lu­toi­mi­joi­den mukaan liian kova

11.09.2020 16:58 9
Tilaajille
Lapin matkailuala vetoaa hallitukseen ryhmämatkailusääntöjen höllentämiseksi – "Tämä saattaa olla kuolinisku Lapin matkailulle"

Lapin mat­kai­lu­ala vetoaa hal­li­tuk­seen ryh­mä­mat­kai­lu­sään­tö­jen höl­len­tä­mi­sek­si – "Tämä saattaa olla kuo­lin­is­ku Lapin mat­kai­lul­le"

11.09.2020 13:31 7
Tilaajille
Suomen rajat avataan kolmessa vaiheessa, vartiointi länsirajalta poistuu lauantaina 19.9., marraskuussa käyttöön lopullinen kahden testin malli –  katso tallenne ja pääkohdat hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomen rajat avataan kol­mes­sa vai­hees­sa, var­tioin­ti län­si­ra­jal­ta poistuu lauan­tai­na 19.9., mar­ras­kuus­sa käyt­töön lo­pul­li­nen kahden testin malli – katso tal­len­ne ja pää­koh­dat hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.09.2020 10:45 1
Lukijalta Mielipide Marko Varajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus­kin osaa avata vel­ka­ha­no­ja

10.09.2020 04:50 0
Tilaajille
IS: Sanna Marin avaisi matkustamisen myös koronan riskimaista Suomeen – pääministeri uskoo lakimuutoksen ehtivän pelastamaan Lapin matkailun

IS: Sanna Marin avaisi mat­kus­ta­mi­sen myös koronan ris­ki­mais­ta Suomeen – pää­mi­nis­te­ri uskoo la­ki­muu­tok­sen ehtivän pe­las­ta­maan Lapin mat­kai­lun

08.09.2020 17:18 2
Tilaajille
HS:n tiedot: Matkustaja voisi vapautua karanteenisuosituksesta kahdella koronatestillä – Hallitus neuvottelee Lapin matkailun tilanteesta keskiviikkona

HS:n tiedot: Mat­kus­ta­ja voisi va­pau­tua ka­ran­tee­ni­suo­si­tuk­ses­ta kah­del­la ko­ro­na­tes­til­lä – Hal­li­tus neu­vot­te­lee Lapin mat­kai­lun ti­lan­tees­ta kes­ki­viik­ko­na

07.09.2020 22:10 2
Hallituksen hitaus uhkaa vesittää Lapin matkailun pääsesongin pelastamisyritykset
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen hitaus uhkaa ve­sit­tää Lapin mat­kai­lun pää­se­son­gin pe­las­ta­mis­yri­tyk­set

05.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ei har­ha­lau­kaus vaan na­pa­kymp­pi

05.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tommi Sauvolainen

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­put­ki säi­ly­tet­tä­vä

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko meillä varaa me­net­tää va­paaeh­tois­toi­min­ta?

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Petteri Orpon har­ha­lau­kaus

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Hallituksen neuvottelut rajapäätöksistä jatkuvat edelleen Säätytalolla – Ohi­sa­lon mukaan neuvotteluissa kes­kus­tel­laan myös siitä, kuinka Ruotsin rajalla ih­mis­ten elämää voi­tai­siin hel­pot­taa

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut ra­ja­pää­tök­sis­tä jat­ku­vat edel­leen Sää­ty­ta­lol­la – Ohi­sa­lon mukaan neu­vot­te­luis­sa kes­kus­tel­laan myös siitä, kuinka Ruotsin rajalla ih­mis­ten elämää voi­tai­siin hel­pot­taa

18.08.2020 14:36 0
Koronatesteihin pääsyn hitaus vaarantaa toisen aallon torjuntaa – päätökset on tehtävä sumussa

Ko­ro­na­tes­tei­hin pääsyn hitaus vaa­ran­taa toisen aallon tor­jun­taa – pää­tök­set on tehtävä sumussa

11.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Hallitus päätti lisätä Itävallan, Slovenian ja Sveitsin uudelleen matkustusrajoitusten piiriin – valvonta alkaa maanantaina

Hal­li­tus päätti lisätä Itä­val­lan, Slo­ve­nian ja Sveit­sin uu­del­leen mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten piiriin – val­von­ta alkaa maa­nan­tai­na

23.07.2020 14:58 0
Kivihiilestä ja turpeesta luopuminen lisää puun polttamista, mistä voi tulla uusi ongelma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ki­vi­hii­les­tä ja tur­pees­ta luo­pu­mi­nen lisää puun polt­ta­mis­ta, mistä voi tulla uusi ongelma

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille