Oppivelvollisuuden pidentäminen
Nyt on politiikan supertiistai – sote-esitys eduskuntaan, sivistysvaliokunnalta mietintö oppivelvollisuuden pidentämisestä ja ulkoministeri Haaviston kohtalo voi selvitä

Nyt on po­li­tii­kan su­per­tiis­tai – so­te-esi­tys edus­kun­taan, si­vis­tys­va­lio­kun­nal­ta mie­tin­tö op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­ses­tä ja ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton kohtalo voi selvitä

08.12.2020 10:24
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Eri­ar­voi­suus koulun uu­dis­tu­mi­sen esteenä

09.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oppi kaatuu ojaan

05.11.2020 05:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Tasa-arvoinen koulutus on tae paremmasta tulevaisuudesta
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­tus on tae pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta

03.11.2020 14:49
OAJ ja Kuntaliitto pitävät oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitusta liian pienenä – Myös kireä aikataulu huolestuttaa

OAJ ja Kun­ta­liit­to pitävät op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tus­ta liian pienenä – Myös kireä ai­ka­tau­lu huo­les­tut­taa

15.10.2020 17:06
Oppivelvollisuusikä nousemassa 18 vuoteen jo nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla – ”Hyvä, jos kirjoista ei tarvitse maksaa”, sanovat nuoret Rovaniemellä

Op­pi­vel­vol­li­suus­ikä nou­se­mas­sa 18 vuoteen jo ny­kyi­sil­lä yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­la – ”Hyvä, jos kir­jois­ta ei tar­vit­se mak­saa”, sanovat nuoret Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2020 13:15
Lapissa toivotaan selkeyttä oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitukseen – ja aikaa uudistuksen valmisteluun

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24
Tilaajille
Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden laajentamisen hintalappu karkeasti alimitoitettu – uhkana ryhmäkokojen kasvu ja säästöt oppimisen tuessa

Si­vis­tys­työ­nan­ta­jat: Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen hin­ta­lap­pu kar­keas­ti ali­mi­toi­tet­tu – uhkana ryh­mä­ko­ko­jen kasvu ja säästöt op­pi­mi­sen tuessa

08.06.2020 18:34