Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole Lapissa aivan yksinkertaista, sillä rahaa menee muuhunkin kuin pedagogiseen työhön.

Opinto-ohjaaja Tapio Lindforsin mukaan noin 20 prosenttia ammatillista tutkintoa tekevistä tarvitsisi opiskelun tukitoimia.
Opinto-ohjaaja Tapio Lindforsin mukaan noin 20 prosenttia ammatillista tutkintoa tekevistä tarvitsisi opiskelun tukitoimia.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Rovaniemellä ja Torniossa epäillään, että hallituksen kaavailema rahoitus ei riitä koulupudokkuutta vähentävään uudistukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä oppivelvollisuuden nostamisesta 18 ikävuoteen. Uudistuksen on suunniteltu astuvan voimaan ensi syksyyn mennessä.