Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lapin koulutuskeskus REDU
Lapin koulutuskeskus Redusta ja Lapin urheiluopistosta valmistui tanssijoita, lastenohjaajia ja ympäristönhoitajia – katso lista kaikista syksyllä valmistuneista

Lapin kou­lu­tus­kes­kus Redusta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta val­mis­tui tans­si­joi­ta, las­ten­oh­jaa­jia ja ym­pä­ris­tön­hoi­ta­jia – katso lista kai­kis­ta syk­syl­lä val­mis­tu­neis­ta

22.12.2023 20:45
Tilaajille
Matkailun kausityöntekijöille järjestetään nyt oppisopimuskoulutusta, jossa he oppivat oikeuksistaan – monilla on jo huonoja kokemuksia muista Euroopan maista

Mat­kai­lun kau­si­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään nyt op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta, jossa he oppivat oi­keuk­sis­taan – monilla on jo huonoja ko­ke­muk­sia muista Eu­roo­pan maista

23.11.2023 09:27 4
Tilaajille
Rovaniemen päättäjien tulee jo viedä eteenpäin uuden uimahallin suunnittelua, ettei siitä tule kuntavaalien kiistakapulaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tulee jo viedä eteen­päin uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lua, ettei siitä tule kun­ta­vaa­lien kiis­ta­ka­pu­laa

27.07.2023 05:00 19
Rovaniemeläinen Sari Hänninen, 59, valmistui amiksesta – alanvaihtotrendi näkyy Lapin ammattikouluissa, joissa yli puolet opiskelijoista on aikuisia

Ro­va­nie­me­läi­nen Sari Hän­ni­nen, 59, val­mis­tui amik­ses­ta – alan­vaih­tot­ren­di näkyy Lapin am­mat­ti­kou­luis­sa, joissa yli puolet opis­ke­li­jois­ta on ai­kui­sia

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Heikki Hannola valittiin Lapin urheiluopiston uudeksi rehtoriksi

Heikki Hannola va­lit­tiin Lapin ur­hei­lu­opis­ton uudeksi reh­to­rik­si

15.06.2023 14:47 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja­ruo­kai­lu jat­ku­nee

15.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laa­duk­kaan ruoan puo­les­ta

12.06.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ur­hei­lu­opis­to tar­vit­see oman ui­ma­hal­lin

03.06.2023 05:00 2
Lapin koulutuskeskus Redusta ja Lapin urheiluopistosta valmistuneet

Lapin kou­lu­tus­kes­kus Redusta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta val­mis­tu­neet

02.06.2023 08:00
Säästetään seinistä, ei opetuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­te­tään sei­nis­tä, ei ope­tuk­ses­ta

29.05.2023 04:05
Redulle, Luoville ja Lappialle menestystä ammattitaidon SM-kilpailusta

Re­dul­le, Luo­vil­le ja Lap­pial­le me­nes­tys­tä am­mat­ti­tai­don SM-kil­pai­lus­ta

12.05.2023 14:46
Tilaajille
Lapin koulutuskeskus REDUn opiskelija Sanni Siitonen voitti kultaa kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden parikilpailussa Pohjoismaiden mestaruuskisassa Norjassa

Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUn opis­ke­li­ja Sanni Sii­to­nen voitti kultaa kokki- ja tar­joi­li­ja­opis­ke­li­joi­den pa­ri­kil­pai­lus­sa Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­ki­sas­sa Nor­jas­sa

26.04.2023 19:02 3
Tilaajille
Rovaniemelle voi syntyä tulevaisuudessa yli tuhannen oppilaan suurlukio – toinen vaihtoehto on rakentaa Ounasvaaran lukiolle uudet tilat

Ro­va­nie­mel­le voi syntyä tu­le­vai­suu­des­sa yli tu­han­nen op­pi­laan suur­lu­kio – toinen vaih­toeh­to on ra­ken­taa Ou­nas­vaa­ran lu­kiol­le uudet tilat

24.04.2023 19:30 3
Tilaajille
Robottisolu tulostaa vaikka komposiittiveneen – Redun uusi 3D-tulostin voisi olla iso apu lappilaisyritysten tuotekehitystyössä

Ro­bot­ti­so­lu tu­los­taa vaikka kom­po­siit­ti­ve­neen – Redun uusi 3D-tu­los­tin voisi olla iso apu lap­pi­lais­yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tys­työs­sä

07.04.2023 05:01
Tilaajille
Redun ensisijaisten hakijoiden määrä yhteishaussa kasvoi – eniten kiinnostivat sähköasentajan, perustason ensihoitajan ja putkiasentajan koulutukset

Redun en­si­si­jais­ten ha­ki­joi­den määrä yh­teis­haus­sa kasvoi – eniten kiin­nos­ti­vat säh­köa­sen­ta­jan, pe­rus­ta­son en­si­hoi­ta­jan ja put­ki­asen­ta­jan kou­lu­tuk­set

29.03.2023 09:45
Tilaajille
"Koulupäivän ohessa suoritettava kurssi madaltaa kynnystä osallistua" – 37 Redun opiskelijaa osallistui metsästäjätutkintoon valmentavalle kurssille

"Kou­lu­päi­vän ohessa suo­ri­tet­ta­va kurssi ma­dal­taa kyn­nys­tä osal­lis­tua" – 37 Redun opis­ke­li­jaa osal­lis­tui met­säs­tä­jä­tut­kin­toon val­men­ta­val­le kurs­sil­le

28.03.2023 17:08 3
Tilaajille
ArcticSkills-ammattitaitokisa tuo pohjoismaiden nuoret osaajat Rovaniemelle – REDUn Ante Magga ja Nelli Heikkilä valmistautuvat kisaan luottavaisin mielin
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Arc­ticS­kills-am­mat­ti­tai­to­ki­sa tuo poh­jois­mai­den nuoret osaajat Ro­va­nie­mel­le – REDUn Ante Magga ja Nelli Heik­ki­lä val­mis­tau­tu­vat kisaan luot­ta­vai­sin mielin

08.03.2023 06:00
Mille tässä alkaisi? Kevään yhteishaussa tuhannet nuoret tekevät taas isoja päätöksiä tulevaisuudestaan – kävimme kyselemässä, miten oma opiskeluala on löytynyt

Mille tässä al­kai­si? Kevään yh­teis­haus­sa tu­han­net nuoret tekevät taas isoja pää­tök­siä tu­le­vai­suu­des­taan – kävimme ky­se­le­mäs­sä, miten oma opis­ke­lu­ala on löy­ty­nyt

13.02.2023 20:30 1
Tilaajille
Saa olla metsässä ja ihan yksin – metsäalan koulutukset ovat suosittuja, mutta yksinäinen työ ja kovat vaatimukset ajavat ammattilaisia muualle

Saa olla met­säs­sä ja ihan yksin – met­säa­lan kou­lu­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja, mutta yk­si­näi­nen työ ja kovat vaa­ti­muk­set ajavat am­mat­ti­lai­sia muualle

20.01.2023 19:30
Tilaajille
Miltä kuulostaisi syötävä logo tai suklaatuloste jälkiruoassa? Sellaisia saa aikaan 3D-ruokatulostin, jota opiskelijat testaavat Rovaniemellä

Miltä kuu­los­tai­si syötävä logo tai suk­laa­tu­los­te jäl­ki­ruoas­sa? Sel­lai­sia saa aikaan 3D-ruo­ka­tu­los­tin, jota opis­ke­li­jat tes­taa­vat Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2022 17:01
Tilaajille