Lapin koulutuskeskus REDU

Lapin nuoret lois­ti­vat am­mat­ti­tai­to­kil­pai­lus­sa kah­del­la alalla: Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan voit­to­ja Reduun, LVI-puo­len mes­ta­rit Lap­pias­ta

20.05.2021 21:45 1
Tilaajille

18 opis­ke­li­jaa REDUsta ja Lap­pias­ta on päässyt Tai­ta­ja-ta­pah­tu­man fi­naa­lei­hin

19.05.2021 12:01
Tilaajille

Tai­ta­ja-kil­pai­lua voi seurata ver­kos­sa – Fi­naa­lis­sa kisaa kah­dek­san Redun opis­ke­li­jaa

12.05.2021 10:49
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Am­mat­ti­tai­to­kil­pai­luis­sa hiotaan ti­mant­te­ja

29.03.2021 06:00

Hiih­to­lo­ma menee stres­sa­tes­sa ja op­pi­lai­ta voi taas kadota – REDUn opet­ta­ja Johanna Riskilä ei toivo etä­opis­ke­lun jat­ku­van pää­tet­tyä pi­dem­pään: "Ei se ole silti sama asia, kuin että pää­si­sit te­ke­mään sen itse kou­lul­la"

27.02.2021 18:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pan­te­koa kun­ta­yh­ty­män tapaan

16.01.2021 05:10
Tilaajille

Työn­ha­ki­joi­ta kou­lu­te­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tien ot­ta­jik­si Lapin len­to­ase­mil­le – Kit­ti­län kokeilu osoit­tau­tui hyvin on­nis­tu­neek­si, näin testi otetaan

01.12.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ui­ma­hal­lin ra­hoit­ta­jak­si?

28.11.2020 10:10
Tilaajille

"Lin­jal­ta kuului kuor­saus­ta" – Korona haastoi am­ma­til­li­sen ope­tuk­sen ja osa lä­käh­tyi etäo­pis­ke­luun, mutta Lapissa va­hin­got saat­ta­vat jäädä pe­lät­tyä pie­nem­mäk­si

26.11.2020 19:30
Tilaajille

REDUn Po­ro­ka­dun toi­min­ta­yk­sik­kö siirtyy etä­työs­ken­te­lyyn ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tuk­sen vuoksi Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2020 19:52

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Ro­va­nie­mel­lä: Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUn tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan kaikki opis­ke­li­jat sekä toi­mi­ala­ko­kouk­seen osal­lis­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta ka­ran­tee­niin

07.10.2020 21:41 1
Tilaajille

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24
Tilaajille

Onnea yli­op­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

27.05.2020 16:12

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUsta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta ke­vät­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 14:40
Tilaajille

Ko­ro­na­ke­vää­nä am­mat­tiin val­mis­tu­val­le ei vält­tä­mät­tä ole heti tar­jol­la oman alan töitä

05.05.2020 10:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun ren­gis­tä tuli isäntä

23.04.2020 12:00
Tilaajille

Lapissa op­pi­lai­tok­set hyp­pää­vät etä­ope­tuk­seen kovin eri läh­tö­ta­soil­ta – Opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

16.03.2020 20:16
Tilaajille

Ro­va­nie­men kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä peruu kaikki ul­ko­maan­mat­kat koronan takia

12.03.2020 13:22
Tilaajille

REDUn kan­sain­vä­li­set liik­ku­vuu­det pe­ruu­te­taan kevään ajaksi

12.03.2020 08:40
Tilaajille

Sakke Rantala jättää REDU:n pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät

26.01.2020 14:13
Tilaajille