Lapin koulutuskeskus REDU
Lapissa toivotaan selkeyttä oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitukseen – ja aikaa uudistuksen valmisteluun

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24 0
Tilaajille
Onnea ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille! – Lista Rovaniemellä valmistuneista

Onnea yli­op­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

27.05.2020 16:12 0
Onnea ammattiin valmistuneille! – Lapin koulutuskeskus REDUsta ja Lapin urheiluopistosta kevätkaudella 2020 valmistuneet

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUsta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta ke­vät­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 14:40 0
Tilaajille
Koronakeväänä ammattiin valmistuvalle ei välttämättä ole heti tarjolla oman alan töitä

Ko­ro­na­ke­vää­nä am­mat­tiin val­mis­tu­val­le ei vält­tä­mät­tä ole heti tar­jol­la oman alan töitä

05.05.2020 09:50 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun ren­gis­tä tuli isäntä

23.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Lapissa oppilaitokset hyppäävät etäopetukseen kovin eri lähtötasoilta – Opiskelijoiden valmistuminen voi viivästyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

Lapissa op­pi­lai­tok­set hyp­pää­vät etä­ope­tuk­seen kovin eri läh­tö­ta­soil­ta – Opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

16.03.2020 20:16 0
Tilaajille

Ro­va­nie­men kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä peruu kaikki ul­ko­maan­mat­kat koronan takia

12.03.2020 11:46 0
Tilaajille
REDUn kansainväliset liikkuvuudet peruutetaan kevään ajaksi

REDUn kan­sain­vä­li­set liik­ku­vuu­det pe­ruu­te­taan kevään ajaksi

12.03.2020 08:40 0
Tilaajille
Sakke Rantala jättää REDU:n puheenjohtajan tehtävät

Sakke Rantala jättää REDU:n pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät

26.01.2020 14:13 0
Tilaajille
Lapin koulutuskeskuksen opiskelijat kilpailevat ammattitaidon SM-kisoissa

Lapin kou­lu­tus­kes­kuk­sen opis­ke­li­jat kil­pai­le­vat am­mat­ti­tai­don SM-ki­sois­sa

23.01.2020 16:07 0
Tilaajille
Lukijalta: Digitutorit Lapin koulutuskeskus Redussa
Lukijalta Mielipide Jari Koivumaa, Jyrki Niskanen

Lu­ki­jal­ta: Di­gi­tu­to­rit Lapin kou­lu­tus­kes­kus Redussa

14.01.2020 04:30 0
Tilaajille
Koulutus- ja rekrytointimessuja vietetään Sodankylässä keskiviikkona –  messut ovat monen opiskelijan taidonnäyte

Kou­lu­tus- ja rek­ry­toin­ti­mes­su­ja vie­te­tään So­dan­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na – messut ovat monen opis­ke­li­jan tai­don­näy­te

26.11.2019 19:12 0
Tilaajille
Väärän koulun penkillä – Koulu-uupumus ja tyytymättömyys opintoihin saavat nuoret vaihtamaan toisen asteen koulujaan

Väärän koulun pen­kil­lä – Kou­lu-uu­pu­mus ja tyy­ty­mät­tö­myys opin­toi­hin saavat nuoret vaih­ta­maan toisen asteen kou­lu­jaan

11.10.2019 07:00 0
Kesä oli ja kesä meni
Kolumni Antti Korteniemi

Kesä oli ja kesä meni

11.10.2019 06:50 0
Lappilaiset nuoret lähtevät kuukaudeksi oppiin Thaimaahan – suurlähetystölle viedään lappilaisia tuliaisia

Lap­pi­lai­set nuoret läh­te­vät kuu­kau­dek­si oppiin Thai­maa­han – suur­lä­he­tys­töl­le viedään lap­pi­lai­sia tu­liai­sia

02.10.2019 22:31 0