Kouluruokailu

Ro­va­nie­men kou­lu­lai­sil­la spe­siaa­li pää­siäis­ruo­ka: Joh­to­kun­nan kanaa ja jälk­kä­rik­si mämmiä – eri­koi­nen ruo­ka­la­ji juontaa juu­ren­sa joh­to­kun­nan vie­rai­lus­ta

29.03.2021 09:28 1

Mak­su­ton­ta aa­mu­pa­laa ko­keil­laan Ro­va­nie­men kou­luis­sa – Kokeilu alkaa kevään aikana osassa pe­rus­kou­luis­ta

23.03.2021 14:53 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­ruo­kai­lu ei on­nis­tu­nut

12.05.2020 13:59
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­ruo­ka on jo­kai­sen kou­lu­lai­sen pe­ru­soi­keus, josta ei voi tinkiä poik­keus­ai­ka­na­kaan

19.04.2020 19:56
Tilaajille

Kou­lu­ruo­kai­lu jär­jes­te­tään poik­keus­olois­sa kir­ja­vas­ti – Yksi kunta pos­tit­ti os­to­se­te­lit, joilla ei kui­ten­kaan saa ostaa tiet­ty­jä tuot­tei­ta

09.04.2020 19:00
Tilaajille

Myös Ke­mi­jär­vi alkaa jakaa lou­nas­pa­ket­te­ja op­pi­lail­le ja lu­kio­lai­sil­le

04.04.2020 13:21

So­dan­ky­län kunta aloit­taa kou­lu­ruoan ja­ka­mi­sen, "mikäli perhe katsoo sen vält­tä­mät­tö­mäk­si"

31.03.2020 11:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­ruo­ka on jär­jes­tet­tä­vä

31.03.2020 05:05
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen uusi linjaus ei tuonut ryn­täys­tä kou­luil­le: Lapin kun­nis­sa lä­hi­ope­tuk­seen palasi maa­nan­tai­na vain jokunen oppilas

24.03.2020 06:30
Tilaajille