Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kouluruokailu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja­ruo­kai­lu jat­ku­nee

15.06.2023 05:00
Tilaajille
Kolumni

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Tillilihaa, kumipottuja ja puolukkapuuroa – Lapin Kansan lukijoiden kouluruokamuistot kertovat ruokalistojen muutoksesta

Til­li­li­haa, ku­mi­pot­tu­ja ja puo­luk­ka­puu­roa – Lapin Kansan lu­ki­joi­den kou­lu­ruo­ka­muis­tot ker­to­vat ruo­ka­lis­to­jen muu­tok­ses­ta

07.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Rovaniemen nuorilla on erilaiset lautaset, mutta yhteinen huoli ruoan laadusta – viikon fakta: possunlihakeittoa pitäisi syödä kilo, jotta saisi 500 kilokaloria

Ro­va­nie­men nuo­ril­la on eri­lai­set lau­ta­set, mutta yh­tei­nen huoli ruoan laa­dus­ta – viikon fakta: pos­sun­li­ha­keit­toa pitäisi syödä kilo, jotta saisi 500 ki­lo­ka­lo­ria

17.02.2023 19:31 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ta­kaa syödä

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käyt­täy­dy­tään ruo­ka­las­sa

31.01.2023 08:27
Tilaajille
Kouluissa ylijäänyt ruoka päätyy usein biojätteeksi – hävikkiä voisi pienentää esimerkiksi ruoan eteenpäin myynnillä

Kou­luis­sa yli­jää­nyt ruoka päätyy usein bio­jät­teek­si – ­hä­vik­kiä voisi pie­nen­tää esi­mer­kik­si ruoan eteen­päin myyn­nil­lä

14.12.2022 18:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten kou­lu­ruo­ka saadaan pa­rem­mik­si?

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­jet­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Yksi kouluruoka-annos maksaa keskimäärin 2,82 euroa – yksistään Rovaniemellä ruokaa tehdään koululaisille tuhansia kiloja

Yksi kou­lu­ruo­ka-an­nos maksaa kes­ki­mää­rin 2,82 euroa – yk­sis­tään Ro­va­nie­mel­lä ruokaa tehdään kou­lu­lai­sil­le tu­han­sia kiloja

01.02.2022 06:30 4
Tilaajille
”Hyvä idea, mutta en söisi” – Rovaniemi aikoo kokeilla ilmaisen aamupalan tarjoamista peruskouluissa

”Hyvä idea, mutta en söisi” – Ro­va­nie­mi aikoo ko­keil­la il­mai­sen aa­mu­pa­lan tar­joa­mis­ta pe­rus­kou­luis­sa

27.08.2021 06:29 8
Tilaajille
Rovaniemen koululaisilla spesiaali pääsiäisruoka: Johtokunnan kanaa ja jälkkäriksi mämmiä – erikoinen ruokalaji juontaa juurensa johtokunnan vierailusta

Ro­va­nie­men kou­lu­lai­sil­la spe­siaa­li pää­siäis­ruo­ka: Joh­to­kun­nan kanaa ja jälk­kä­rik­si mämmiä – eri­koi­nen ruo­ka­la­ji juontaa juu­ren­sa joh­to­kun­nan vie­rai­lus­ta

29.03.2021 09:28 1
Maksutonta aamupalaa kokeillaan Rovaniemen kouluissa – Kokeilu alkaa kevään aikana osassa peruskouluista

Mak­su­ton­ta aa­mu­pa­laa ko­keil­laan Ro­va­nie­men kou­luis­sa – Kokeilu alkaa kevään aikana osassa pe­rus­kou­luis­ta

23.03.2021 14:53 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voi­nen kou­lu­ruo­kai­lu ei on­nis­tu­nut

12.05.2020 13:59
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kouluruoka on jokaisen koululaisen perusoikeus, josta ei voi tinkiä poikkeusaikanakaan
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­ruo­ka on jo­kai­sen kou­lu­lai­sen pe­ru­soi­keus, josta ei voi tinkiä poik­keus­ai­ka­na­kaan

19.04.2020 19:56
Tilaajille
Kouluruokailu järjestetään poikkeusoloissa kirjavasti – Yksi kunta postitti ostosetelit, joilla ei kuitenkaan saa ostaa tiettyjä tuotteita

Kou­lu­ruo­kai­lu jär­jes­te­tään poik­keus­olois­sa kir­ja­vas­ti – Yksi kunta pos­tit­ti os­to­se­te­lit, joilla ei kui­ten­kaan saa ostaa tiet­ty­jä tuot­tei­ta

09.04.2020 19:00
Tilaajille

Myös Ke­mi­jär­vi alkaa jakaa lou­nas­pa­ket­te­ja op­pi­lail­le ja lu­kio­lai­sil­le

04.04.2020 13:21
Sodankylän kunta aloittaa kouluruoan jakamisen, "mikäli perhe katsoo sen välttämättömäksi"

So­dan­ky­län kunta aloit­taa kou­lu­ruoan ja­ka­mi­sen, "mikäli perhe katsoo sen vält­tä­mät­tö­mäk­si"

31.03.2020 11:58
Tilaajille
Lukijalta: Kouluruoka on järjestettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­ruo­ka on jär­jes­tet­tä­vä

31.03.2020 05:05
Tilaajille
Hallituksen uusi linjaus ei tuonut ryntäystä kouluille: Lapin kunnissa lähiopetukseen palasi maanantaina vain jokunen oppilas

Hal­li­tuk­sen uusi linjaus ei tuonut ryn­täys­tä kou­luil­le: Lapin kun­nis­sa lä­hi­ope­tuk­seen palasi maa­nan­tai­na vain jokunen oppilas

24.03.2020 06:30
Tilaajille