Opiskelu
Viimeisin 4 tuntia
Soila Lemmetty, 29, ajatteli koko ikänsä, ettei ole lukuihmisiä – Sitten hän väitteli tohtoriksi: Todistusvalinta ei todellakaan ole ainoa tie korkeakouluun

Soila Lem­met­ty, 29, ajat­te­li koko ikänsä, ettei ole lu­ku­ih­mi­siä – Sitten hän väit­te­li toh­to­rik­si: To­dis­tus­va­lin­ta ei to­del­la­kaan ole ainoa tie kor­kea­kou­luun

08:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Päiväkirja: Huhuilua pensaikosta
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Hu­hui­lua pen­sai­kos­ta

21.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Kevään yhteishaun hakijoille lähtenyt virheellisiä hyväksymisilmoituksia – OPH:n virhe koskee 450 hakijaa, mukana myös Lapin yliopiston ja AMK:n hakijoita

Kevään yh­teis­haun ha­ki­joil­le läh­te­nyt vir­heel­li­siä hy­väk­sy­mis­il­moi­tuk­sia – OPH:n virhe koskee 450 ha­ki­jaa, mukana myös Lapin yli­opis­ton ja AMK:n ha­ki­joi­ta

18.09.2020 12:34 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:25 0
Päiväkirja: Kesäloma koronasta päättyi kun koulut alkoivat
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­lo­ma ko­ro­nas­ta päättyi kun koulut al­koi­vat

07.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lapin yliopistossa on valmistunut tutkintoja jopa enemmän kuin ennen koronaa – juhlalliset avajaiset järjestetään poikkeuksellisella tavalla, kulkue jää pitämättä

Lapin yli­opis­tos­sa on val­mis­tu­nut tut­kin­to­ja jopa enemmän kuin ennen koronaa – juh­lal­li­set ava­jai­set jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la, kulkue jää pi­tä­mät­tä

07.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkoi tänään – Lapin AMK:lta on haussa yli 200 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku alkoi tänään – Lapin AMK:lta on haussa yli 200 opis­ke­lu­paik­kaa

02.09.2020 16:59 0
Tilaajille
17-vuotiaan opiskelijan Nella Sundelinin kotimatka kestää 7–11 tuntia –  "Sen nopeampaa ei pääse kuin lentämällä"

17-vuo­tiaan opis­ke­li­jan Nella Sun­de­li­nin ko­ti­mat­ka kestää 7–11 tuntia – "Sen no­peam­paa ei pääse kuin len­tä­mäl­lä"

01.09.2020 21:00 0
Tilaajille
Unkariin päivää ennen rajojen sulkeutumista – rovaniemeläinen Riikka, 25, lähti vaihtoon suunniteltua aiemmin: "Ei minua tällä hetkellä pelota mikään, odotan uusia kokemuksia ja uutta arkea"

Un­ka­riin päivää ennen rajojen sul­keu­tu­mis­ta – ro­va­nie­me­läi­nen Riikka, 25, lähti vaih­toon suun­ni­tel­tua aiem­min: "Ei minua tällä het­kel­lä pelota mikään, odotan uusia ko­ke­muk­sia ja uutta arkea"

31.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Lauantaivieras: Ylioppilasjuhlien merkitys nuorelle
Kolumni Osmo Huhtala

Lauan­tai­vie­ras: Yli­op­pi­las­juh­lien mer­ki­tys nuo­rel­le

28.08.2020 15:09 0
Päiväkirja: Aika vain valuu, ja opiskelijana edessä odottaa ajanhallinnan suurin koetus
Kolumni Vappu Jaakkola

Päi­vä­kir­ja: Aika vain valuu, ja opis­ke­li­ja­na edessä odottaa ajan­hal­lin­nan suurin koetus

28.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lauantaivieras: Oppivelvollisuuden pidennys ei riitä ratkaisuksi
Kolumni Tapio Lindfors

Lauan­tai­vie­ras: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­nys ei riitä rat­kai­suk­si

26.08.2020 14:28 0
Lapin kuntien toisen asteen opiskelijat voivat hakea opintoapurahaa syyskuun aikana

Lapin kuntien toisen asteen opis­ke­li­jat voivat hakea opin­to­apu­ra­haa syys­kuun aikana

26.08.2020 14:09 0
Tilaajille
Siivousta ja pienryhmiä  –Lapin korkeakoulujen uudet oppilaat aloittavat lukuvuoden pienemmissä ryhmissä, mutta etäopetukseen siirtyminen on mahdollista jos koronatilanne pahenee

Sii­vous­ta ja pien­ryh­miä –Lapin kor­kea­kou­lu­jen uudet op­pi­laat aloit­ta­vat lu­ku­vuo­den pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä, mutta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen on mah­dol­lis­ta jos ko­ro­na­ti­lan­ne pahenee

23.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Veera Välitalon vaihto vahvistui viime tipassa – Korona-aika on aiheuttanut päänvaivaa opiskelijavaihtoihin

Veera Vä­li­ta­lon vaihto vah­vis­tui viime tipassa – Ko­ro­na-ai­ka on ai­heut­ta­nut pään­vai­vaa opis­ke­li­ja­vaih­toi­hin

21.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen seurantaa lievennetään kertaluonteisesti poikkeustilanteen vuoksi

Kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den opin­to­jen edis­ty­mi­sen seu­ran­taa lie­ven­ne­tään ker­ta­luon­tei­ses­ti poik­keus­ti­lan­teen vuoksi

20.08.2020 21:40 0
Tilaajille
Lapin yliopisto ottaa kasvomaskit käyttöön – Lähiopetusta järjestetään uusille opiskelijoille, jatkaville lähiopetusta annetaan vain, jos se on välttämätöntä

Lapin yli­opis­to ottaa kas­vo­mas­kit käyt­töön – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään uusille opis­ke­li­joil­le, jat­ka­vil­le lä­hi­ope­tus­ta an­ne­taan vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

19.08.2020 15:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­tuk­sen taso pitää turvata myös ko­ro­na­krii­sin aikana

17.08.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Natalia Pulakka

Lu­ki­jal­ta: Rajat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä ilman rajojen ylit­tä­mis­tä

14.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteisen lohkoketju -koulutushankkeen

Lapin, Oulun ja Vaasan yli­opis­tot sekä Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­tei­sen loh­ko­ket­ju -kou­lu­tus­hank­keen

13.08.2020 18:43 1
Tilaajille