Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Opiskelu
Opettaja Markku Perälä kehitti ylioppilaskokeisiin valmistavan sivuston, jota on klikattu jo miljoona kertaa

Opet­ta­ja Markku Perälä kehitti yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­ta­van si­vus­ton, jota on kli­kat­tu jo mil­joo­na kertaa

17.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemeltä huippua kohti
Mainos Ounasvaaran Hiihtoseura

Ro­va­nie­mel­tä huippua kohti

09.11.2023 06:00
Lastenohjaajakoulutuksessa korostuu rentous ja tekemisen meininki – ”Harva jää työttömäksi valmistuttuaan”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Las­ten­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ko­ros­tuu rentous ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki – ”Harva jää työt­tö­mäk­si val­mis­tut­tuaan”

11.10.2023 06:00
Lähes ilmaisena mainostetusta lainasta muodostui tuhansille opintovelallisille riippakivi – jopa korkojen maksu aiheuttaa ongelmia

Lähes il­mai­se­na mai­nos­te­tus­ta lai­nas­ta muo­dos­tui tu­han­sil­le opin­to­ve­lal­li­sil­le riip­pa­ki­vi – jopa kor­ko­jen maksu ai­heut­taa on­gel­mia

30.09.2023 14:46 11
Lapin ammattikorkeakouluun tuli syksyn yhteishaussa ennätysmäärä hakuja

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun tuli syksyn yh­teis­haus­sa en­nä­tys­mää­rä hakuja

15.09.2023 10:40
Tilaajille
Hallitus lakkauttaa aikuisopintotuen, koska se haittaa työntekoa – työministeri Arto Satonen haluaa koulunpenkille ne, joiden koulutus on jäänyt heikoksi

Hal­li­tus lak­kaut­taa ai­kui­so­pin­to­tuen, koska se haittaa työn­te­koa – työ­mi­nis­te­ri Arto Satonen haluaa kou­lun­pen­kil­le ne, joiden kou­lu­tus on jäänyt hei­kok­si

20.07.2023 18:30 15
Tilaajille
Ikuinen jossittelija ei kykene sitoutumaan alavalintaansa – ja parempi niin
Kolumni

Ikuinen jos­sit­te­li­ja ei kykene si­tou­tu­maan ala­va­lin­taan­sa – ja parempi niin

19.07.2023 05:00 9
Lapin yliopistoon valittiin 687 uutta opiskelijaa – hakijoita reilu 6300

Lapin yli­opis­toon va­lit­tiin 687 uutta opis­ke­li­jaa – ha­ki­joi­ta reilu 6300

06.07.2023 17:12
Tilaajille
Aikuisellakin on oikeus opiskeluun
Kolumni

Ai­kui­sel­la­kin on oikeus opis­ke­luun

06.07.2023 06:45 1
Saamen kielten opintojen kehittämiseen 75 000 euron rahoitus

Saamen kielten opin­to­jen ke­hit­tä­mi­seen 75 000 euron ra­hoi­tus

14.06.2023 15:56
Tilaajille
Käärijä lahjoitti yhdessä mummonsa kanssa 1000 euroa Posion peruskoulun ja lukion stipendirahastoihin – rehtori: "Tuntuu aivan huikean hienolta"

Käärijä lah­joit­ti yhdessä mum­mon­sa kanssa 1000 euroa Posion pe­rus­kou­lun ja lukion sti­pen­di­ra­has­toi­hin – reh­to­ri: "Tuntuu aivan huikean hie­nol­ta"

02.06.2023 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­den­lais­ta tukea opis­ke­luun

31.05.2023 05:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Oh­jaus­ta ja tukea nuo­ril­le sekä ai­kui­sil­le ni­vel­vai­hees­sa

26.05.2023 05:27
Nuori etsijä viihtyy Limingan taidekuplassa – rovaniemeläinen Iiris Ollanketo, 21, on asunut koko vuoden pienellä opistolla, joka on kuin oma maailmansa

Nuori etsijä viihtyy Li­min­gan tai­de­kup­las­sa – ­ro­va­nie­me­läi­nen Iiris Ol­lan­ke­to, 21, on asunut koko vuoden pie­nel­lä opis­tol­la, joka on kuin oma maail­man­sa

22.05.2023 17:30
Tilaajille
Miksi amiksia halutaan taas kurittaa säästämällä opiskeluvuosista, mutta lukiossa kolme vuotta sivistystä on ok?
Kolumni

Miksi amiksia ha­lu­taan taas ku­rit­taa sääs­tä­mäl­lä opis­ke­lu­vuo­sis­ta, mutta lu­kios­sa kolme vuotta si­vis­tys­tä on ok?

15.05.2023 06:00 12
Omaa alaa ei kannata valita pelkän tuotto-odotuksen perusteella
Kolumni

Omaa alaa ei kannata valita pelkän tuot­to-odo­tuk­sen pe­rus­teel­la

10.05.2023 06:00 3
Opintolainan ottamisessa kasvutahti hidastuu – Tulevaisuudesta huolestunutta opiskelijaa velka pelottaa: "Haluan pärjätä omillani ja itsenäisesti"

Opin­to­lai­nan ot­ta­mi­ses­sa kas­vu­tah­ti hi­das­tuu – Tu­le­vai­suu­des­ta huo­les­tu­nut­ta opis­ke­li­jaa velka pe­lot­taa: "Haluan pärjätä omil­la­ni ja it­se­näi­ses­ti"

04.05.2023 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuut­ta opin­toi­hin

20.04.2023 06:00
Saamelaiskulttuurin tuntemusta sote-alalla halutaan parantaa täydennyskoulutuksella

Saa­me­lais­kult­tuu­rin tun­te­mus­ta sote-alal­la ha­lu­taan pa­ran­taa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la

20.03.2023 12:08 1
Tilaajille
ArcticSkills-ammattitaitokisa tuo pohjoismaiden nuoret osaajat Rovaniemelle – REDUn Ante Magga ja Nelli Heikkilä valmistautuvat kisaan luottavaisin mielin
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Arc­ticS­kills-am­mat­ti­tai­to­ki­sa tuo poh­jois­mai­den nuoret osaajat Ro­va­nie­mel­le – REDUn Ante Magga ja Nelli Heik­ki­lä val­mis­tau­tu­vat kisaan luot­ta­vai­sin mielin

08.03.2023 06:00