kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lapin urheiluopisto
Rovaniemellä lauantaina kaksi isoa urheilutapahtumaa – Ounasvaaralla on luvassa liikenneruuhkia koko päivän ajan

Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na kaksi isoa ur­hei­lu­ta­pah­tu­maa – Ou­nas­vaa­ral­la on luvassa lii­ken­ne­ruuh­kia koko päivän ajan

22.04.2022 09:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö mikään muutu?

13.10.2021 05:30
Tilaajille
Lapin urheiluopiston johtajajärjestely on kuntalain vastainen – virkatehtäviä on järjesteltävä uudelleen

Lapin ur­hei­lu­opis­ton joh­ta­ja­jär­jes­te­ly on kun­ta­lain vas­tai­nen – vir­ka­teh­tä­viä on jär­jes­tel­tä­vä uu­del­leen

20.08.2021 16:28 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka San­tas­por­tia ke­hit­tää?

02.07.2021 05:35 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko jää­ur­hei­lu vaa­ras­sa?

21.06.2021 05:35 1
Tilaajille
Mika Tuononen Santasport Lapin Urheiluopiston uudeksi rehtoriksi

Mika Tuo­no­nen San­tas­port Lapin Ur­hei­lu­opis­ton uudeksi reh­to­rik­si

16.06.2021 16:40
Tilaajille
Tutkimuksella uutta tietoa uinnin opettamiseen - Lapin Urheiluopiston tavoitteena on johtaa uinnin globaalia kehitystä

Tut­ki­muk­sel­la uutta tietoa uinnin opet­ta­mi­seen - Lapin Ur­hei­lu­opis­ton ta­voit­tee­na on johtaa uinnin glo­baa­lia ke­hi­tys­tä

28.04.2021 19:30
Tilaajille
Kampanja kannustaa nuorta jaksamaan ja pitämään liikkumisen kipinän yllä

Kam­pan­ja kan­nus­taa nuorta jak­sa­maan ja pi­tä­mään liik­ku­mi­sen kipinän yllä

20.04.2021 17:34
Tilaajille
Santasport-yhtiön pääoma hupeni miljoonatappioon – "Ei tässä olla kriisissä", vakuuttaa toimitusjohtaja

San­tas­port-yh­tiön pääoma hupeni mil­joo­na­tap­pioon – "Ei tässä olla krii­sis­sä", va­kuut­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja

09.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Santasportille etsitään jälleen uutta rehtoria

San­tas­por­til­le et­si­tään jälleen uutta reh­to­ria

06.04.2021 19:48 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pan­te­koa kun­ta­yh­ty­män tapaan

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenelle ui­ma­hal­lia suun­ni­tel­laan?

11.12.2020 05:15
Tilaajille
Rovaniemellä luvassa nyrkkeilyn SM-kisat marraskuussa – Ei ole ennen järjestetty Lapissa

Ro­va­nie­mel­lä luvassa nyrk­kei­lyn SM-ki­sat mar­ras­kuus­sa – Ei ole ennen jär­jes­tet­ty Lapissa

08.10.2020 09:20
Tomi Meriläinen Santasport Lapin Urheiluopiston rehtoriksi

Tomi Me­ri­läi­nen San­tas­port Lapin Ur­hei­lu­opis­ton reh­to­rik­si

26.08.2020 17:20
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Urheiluopisto aloittavat urheiluliiketoiminnan koulutuksen syksyllä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Ur­hei­lu­opis­to aloit­ta­vat ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen syk­syl­lä

05.08.2020 13:35
Tilaajille
Seuratyössä jaksamiseen tarjotaan tukea uuden hankkeen avulla – kuormittavat pätkätyöt ovat ongelma

Seu­ra­työs­sä jak­sa­mi­seen tar­jo­taan tukea uuden hank­keen avulla – kuor­mit­ta­vat pät­kä­työt ovat ongelma

09.06.2020 14:00
Tilaajille
Santasportin uusi johtaja Mika Kulmala ei pelkää edessä odottavaa savottaa – "Kiinnostuin tästä paikasta heti"

San­tas­por­tin uusi johtaja Mika Kulmala ei pelkää edessä odot­ta­vaa sa­vot­taa – "Kiin­nos­tuin tästä pai­kas­ta heti"

07.06.2020 18:40
Tilaajille
Onnea ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille! – Lista Rovaniemellä valmistuneista

Onnea yli­op­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

27.05.2020 16:12
Onnea ammattiin valmistuneille! – Lapin koulutuskeskus REDUsta ja Lapin urheiluopistosta kevätkaudella 2020 valmistuneet

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUsta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta ke­vät­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 14:40
Tilaajille
Keskiviikkona 90 vuotta täyttävä Lapin urheiluopiston ensimmäinen rehtori Allan Pietilä: ”Pahimmillaan velkaa oli 30 miljoonaa. Siellä se kuitenkin yhä tönöttää Ounasvaaran rinteessä”

Kes­ki­viik­ko­na 90 vuotta täyt­tä­vä Lapin ur­hei­lu­opis­ton en­sim­mäi­nen rehtori Allan Pie­ti­lä: ”Pa­him­mil­laan velkaa oli 30 mil­joo­naa. Siellä se kui­ten­kin yhä tö­nöt­tää Ou­nas­vaa­ran rin­tees­sä”

25.05.2020 19:24 3
Tilaajille