Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lapin urheiluopisto
Rovaniemeläisen lentopallon nykypäivä ja historia lyövät kentällä kättä – Lapin urheiluopistolla vietetään kolmen ottelun Superlauantai

Ro­va­nie­me­läi­sen len­to­pal­lon ny­ky­päi­vä ja his­to­ria lyövät ken­täl­lä kättä – Lapin ur­hei­lu­opis­tol­la vie­te­tään kolmen ottelun Su­per­lauan­tai

23.02.2024 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hartiat eivät kan­nat­ta­neet

22.01.2024 17:00
Lapin koulutuskeskus Redusta ja Lapin urheiluopistosta valmistui tanssijoita, lastenohjaajia ja ympäristönhoitajia – katso lista kaikista syksyllä valmistuneista

Lapin kou­lu­tus­kes­kus Redusta ja Lapin ur­hei­lu­opis­tos­ta val­mis­tui tans­si­joi­ta, las­ten­oh­jaa­jia ja ym­pä­ris­tön­hoi­ta­jia – katso lista kai­kis­ta syk­syl­lä val­mis­tu­neis­ta

22.12.2023 20:45
Tilaajille
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: Lapin urheiluopiston henkilöstö vähenee seitsemällä henkilötyövuodella

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Lapin ur­hei­lu­opis­ton hen­ki­lös­tö vähenee seit­se­mäl­lä hen­ki­lö­työ­vuo­del­la

29.11.2023 15:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Len­to­pal­lon kat­so­mi­nen kävi kal­liik­si

27.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­ki­jas­ta tuli ottaja

19.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­lin­is­ku ur­hei­lu­opis­tol­le

28.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ur­hei­lu­opis­to tar­vit­see oman ui­ma­hal­lin

03.06.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­daan­ko pysyvä ja pystyvä reh­to­ri?

06.05.2023 07:00 2
Rovaniemelle voi syntyä tulevaisuudessa yli tuhannen oppilaan suurlukio – toinen vaihtoehto on rakentaa Ounasvaaran lukiolle uudet tilat

Ro­va­nie­mel­le voi syntyä tu­le­vai­suu­des­sa yli tu­han­nen op­pi­laan suur­lu­kio – toinen vaih­to­eh­to on ra­ken­taa Ou­nas­vaa­ran lu­kiol­le uudet tilat

24.04.2023 19:30 3
Tilaajille
"Liigapaikan merkitys on meille käsittämättömän iso" – Arctic Volley ei saavuttanut tavoitteitaan, mutta katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen

"Lii­ga­pai­kan mer­ki­tys on meille kä­sit­tä­mät­tö­män iso" – Arctic Volley ei saa­vut­ta­nut ta­voit­tei­taan, mutta katsoo luot­ta­vai­ses­ti tu­le­vai­suu­teen

06.04.2023 07:00
Tilaajille
Kulma: Perungan Poikien kausi oli pettymys ja tulevaisuus on vakavasti uhattuna
Kolumni

Kulma: Pe­run­gan Poikien kausi oli pet­ty­mys ja tu­le­vai­suus on va­ka­vas­ti uhat­tu­na

15.03.2023 15:42 1
Kulma: Lentopalloviihdettä liian harvalukuiselle yleisölle
Kolumni

Kulma: Len­to­pal­lo­viih­det­tä liian har­va­lu­kui­sel­le ylei­söl­le

13.01.2023 12:34
Tilaajille
Arjen liikkumattomuus kuormittaa kansantaloutta miljardeilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen liik­ku­mat­to­muus kuor­mit­taa kan­san­ta­lout­ta mil­jar­deil­la

29.11.2022 05:01 1
Tilaajille
"Seuralla on komeat perinteet" – Perungan poikien uusi valmentaja Guntis Atars aikoo palauttaa taistelun ja voittamisen kulttuurin opistolle

"Seu­ral­la on komeat pe­rin­teet" – ­Pe­run­gan poikien uusi val­men­ta­ja Guntis Atars aikoo pa­laut­taa tais­te­lun ja voit­ta­mi­sen kult­tuu­rin opis­tol­le

28.09.2022 16:00
Tilaajille
"Naisten peleissä pallo elää miesten lentopalloa enemmän" – Arctic Volley hakee kärkisijoja

"Nais­ten pe­leis­sä pallo elää miesten len­to­pal­loa enem­män" – Arctic Volley hakee kär­ki­si­jo­ja

28.09.2022 16:00
Tilaajille
Rovaniemellä lauantaina kaksi isoa urheilutapahtumaa – Ounasvaaralla on luvassa liikenneruuhkia koko päivän ajan

Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na kaksi isoa ur­hei­lu­ta­pah­tu­maa – Ou­nas­vaa­ral­la on luvassa lii­ken­ne­ruuh­kia koko päivän ajan

22.04.2022 09:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö mikään muutu?

13.10.2021 05:30
Tilaajille
Lapin urheiluopiston johtajajärjestely on kuntalain vastainen – virkatehtäviä on järjesteltävä uudelleen

Lapin ur­hei­lu­opis­ton joh­ta­ja­jär­jes­te­ly on kun­ta­lain vas­tai­nen – vir­ka­teh­tä­viä on jär­jes­tel­tä­vä uu­del­leen

20.08.2021 16:28 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka San­tas­por­tia ke­hit­tää?

02.07.2021 05:35 1
Tilaajille