Lapin urheiluopisto
Tomi Meriläinen Santasport Lapin Urheiluopiston rehtoriksi

Tomi Me­ri­läi­nen San­tas­port Lapin Ur­hei­luo­pis­ton reh­to­rik­si

26.08.2020 17:20 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Urheiluopisto aloittavat urheiluliiketoiminnan koulutuksen syksyllä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Ur­hei­luo­pis­to aloit­ta­vat ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen syk­syl­lä

05.08.2020 13:35 0
Tilaajille
Seuratyössä jaksamiseen tarjotaan tukea uuden hankkeen avulla – kuormittavat pätkätyöt ovat ongelma

Seu­ra­työs­sä jak­sa­mi­seen tar­jo­taan tukea uuden hank­keen avulla – kuor­mit­ta­vat pät­kä­työt ovat ongelma

09.06.2020 14:00 0
Tilaajille
Santasportin uusi johtaja Mika Kulmala ei pelkää edessä odottavaa savottaa – "Kiinnostuin tästä paikasta heti"

San­tas­por­tin uusi johtaja Mika Kulmala ei pelkää edessä odot­ta­vaa sa­vot­taa – "Kiin­nos­tuin tästä pai­kas­ta heti"

07.06.2020 18:40 0
Tilaajille
Onnea ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille! – Lista Rovaniemellä valmistuneista

Onnea yliop­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

27.05.2020 16:12 0
Onnea ammattiin valmistuneille! – Lapin koulutuskeskus REDUsta ja Lapin urheiluopistosta kevätkaudella 2020 valmistuneet

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le! – Lapin kou­lu­tus­kes­kus REDUsta ja Lapin ur­hei­luo­pis­tos­ta ke­vät­kau­del­la 2020 val­mis­tu­neet

26.05.2020 14:40 0
Tilaajille
Keskiviikkona 90 vuotta täyttävä Lapin urheiluopiston ensimmäinen rehtori Allan Pietilä: ”Pahimmillaan velkaa oli 30 miljoonaa. Siellä se kuitenkin yhä tönöttää Ounasvaaran rinteessä”

Kes­ki­viik­ko­na 90 vuotta täyt­tä­vä Lapin ur­hei­luo­pis­ton en­sim­mäi­nen rehtori Allan Pie­ti­lä: ”Pa­him­mil­laan velkaa oli 30 mil­joo­naa. Siellä se kui­ten­kin yhä tö­nöt­tää Ou­nas­vaa­ran rin­tees­sä”

25.05.2020 19:19 3
Tilaajille
Lapin Urheiluopisto avaa ovensa - vilkas kesä vaatii vastuullisuutta

Lapin Ur­hei­luo­pis­to avaa ovensa - vilkas kesä vaatii vas­tuul­li­suut­ta

14.05.2020 12:13 0
Tilaajille
Santasportin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Mika Kulmala

San­tas­por­tin uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mika Kulmala

30.04.2020 15:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun ren­gis­tä tuli isäntä

23.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Rovaniemen lasten Moniurheilukoulu kutsuu uusia harrastajia – Lapsen ei tarvitse sitoutua yhteen lajiin

Ro­va­nie­men lasten Mo­niur­hei­lu­kou­lu kutsuu uusia har­ras­ta­jia – Lapsen ei tar­vit­se si­tou­tua yhteen lajiin

16.01.2020 09:56 0
Lukijalta: Rovaniemen päättäjille ei voi antaa pisteitä uimahalliurakan pysäyttämisestä
Mielipide Tauno Hedemäki

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le ei voi antaa pis­tei­tä ui­ma­hal­liu­ra­kan py­säyt­tä­mi­ses­tä

09.01.2020 08:39 0
Lauantaivieras: Tavoitteena perustaa e-urheiluseura Rovaniemelle
Kolumni Niko Pimiä ja Miikka Lehto

Lauan­tai­vie­ras: Ta­voit­tee­na pe­rus­taa e-ur­hei­lu­seu­ra Ro­va­nie­mel­le

13.12.2019 10:39 0
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Velka on aina velkaa

13.12.2019 07:44 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toi­da vai jäädä pai­kal­leen?

11.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Perinteiset joulumyyjäiset viikonloppuna Lapin urheiluopistolla

Pe­rin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set vii­kon­lop­pu­na Lapin ur­hei­luo­pis­tol­la

03.12.2019 14:26 0
Lukijalta: Poliittisia täkyjä ja taivaallisia näkyjä
Lukijalta Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­sia täkyjä ja tai­vaal­li­sia näkyjä

27.11.2019 07:37 0
Tilaajille
Jalkapallon akatemiatoiminta nousee uudelle tasolle – Rovaniemi mukaan UEFA:n nuorten huippuakatemiaohjelmaan

Jal­ka­pal­lon aka­te­mia­toi­min­ta nousee uudelle tasolle – Ro­va­nie­mi mukaan UEFA:n nuorten huip­pua­ka­te­miaoh­jel­maan

07.11.2019 15:39 0
Tilaajille
Hiihtokausi alkaa Toramon säilölumilla

Hiih­to­kau­si alkaa Toramon säi­lö­lu­mil­la

23.10.2019 09:44 0