Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: Lapin urheiluopiston henkilöstö vähenee seitsemällä henkilötyövuodella

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Lapin ur­hei­lu­opis­ton hen­ki­lös­tö vähenee seit­se­mäl­lä hen­ki­lö­työ­vuo­del­la

29.11.2023 15:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­lin­is­ku ur­hei­lu­opis­tol­le

28.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­la mitään virkaa?

21.06.2023 05:00 1
Redu aikoo lopettaa oppilasasuntoloita maakunnassa – Kittilä ja Sodankylä vastustavat, vetoavat kuntien asuntopulaan

Redu aikoo lo­pet­taa op­pi­las­asun­to­loi­ta maa­kun­nas­sa – Kittilä ja So­dan­ky­lä vas­tus­ta­vat, ve­toa­vat kuntien asun­to­pu­laan

24.05.2023 18:27
Tilaajille
"Uuden uimahallin suunnittelu pitää aloittaa pikimmiten" – Rovaniemen päättäjät heräävät taas vauhdittamaan hallihanketta, joka oli välillä jäissä

"Uuden ui­ma­hal­lin suun­nit­te­lu pitää aloit­taa pi­kim­mi­ten" – Ro­va­nie­men päät­tä­jät he­rää­vät taas vauh­dit­ta­maan hal­li­han­ket­ta, joka oli välillä jäissä

27.04.2023 19:30 21
Tilaajille
Redu aikoo säästää laittamalla kiinteistöjään myyntiin – myyntilistalla on isoja kohteita etenkin Rovaniemeltä

Redu aikoo säästää lait­ta­mal­la kiin­teis­tö­jään myyn­tiin – myyn­ti­lis­tal­la on isoja koh­tei­ta etenkin Ro­va­nie­mel­tä

25.04.2023 19:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­te­taan vasta kun on pakko

15.02.2023 04:30
Tilaajille
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rehtoriksi haki 12 henkilöä

Ro­va­nie­men kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män reh­to­rik­si haki 12 hen­ki­löä

26.08.2022 16:26 6
Tilaajille
Mikko Hokkanen valittiin oppisopimuskoulutuksen vuoden työpaikkaohjaajaksi – Hokkanen itse opiskelee jo toista kertaa oppisopimuksella

Mikko Hok­ka­nen va­lit­tiin op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jak­si – Hok­ka­nen itse opis­ke­lee jo toista kertaa op­pi­so­pi­muk­sel­la

17.11.2021 10:55 1
Tilaajille
Vesa Haapala Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaksi

Vesa Haapala Ro­va­nie­men kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

15.10.2021 10:09
Tilaajille
Lapin urheiluopiston johtajajärjestely on kuntalain vastainen – virkatehtäviä on järjesteltävä uudelleen

Lapin ur­hei­lu­opis­ton joh­ta­ja­jär­jes­te­ly on kun­ta­lain vas­tai­nen – vir­ka­teh­tä­viä on jär­jes­tel­tä­vä uu­del­leen

20.08.2021 16:28 5
Tilaajille
Santasport-yhtiön pääoma hupeni miljoonatappioon – "Ei tässä olla kriisissä", vakuuttaa toimitusjohtaja

San­tas­port-yh­tiön pääoma hupeni mil­joo­na­tap­pioon – "Ei tässä olla krii­sis­sä", va­kuut­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja

09.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Santasportille etsitään jälleen uutta rehtoria

San­tas­por­til­le et­si­tään jälleen uutta reh­to­ria

06.04.2021 19:48 1
Tilaajille
Redu tyytyväinen Oppipojan kauppahintaan – Santasport näkee kerrostalo-ostoksensa järkevänä vetona: "Siinä on aika pienet riskit"

Redu tyy­ty­väi­nen Op­pi­po­jan kaup­pa­hin­taan – San­tas­port näkee ker­ros­ta­lo-os­tok­sen­sa jär­ke­vä­nä vetona: "Siinä on aika pienet riskit"

29.12.2020 15:26 3
Tilaajille
Yli kolme vuotta tyhjillään ollut Oppipoika on vihdoin myyty – Rovaniemeläinen rakennusliike aikoo purkaa rakennuksen

Yli kolme vuotta tyh­jil­lään ollut Op­pi­poi­ka on vihdoin myyty – Ro­va­nie­me­läi­nen ra­ken­nus­lii­ke aikoo purkaa ra­ken­nuk­sen

29.12.2020 11:21 4
Tilaajille
Santasportin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Mika Kulmala

San­tas­por­tin uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mika Kulmala

30.04.2020 15:32
Tilaajille
Santasportin yt-neuvottelut päättyivät: kahden johtajan sopimukset loppuvat, tilalle etsitään uusi –muita irtisanomisia ei välttämättä tule

San­tas­por­tin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: kahden joh­ta­jan so­pi­muk­set lop­pu­vat, tilalle et­si­tään uusi –muita ir­ti­sa­no­mi­sia ei vält­tä­mät­tä tule

16.01.2020 17:14
Tilaajille
Santasport aloittaa yhteistoimintaneuvottelut – tavoitteena selkeyttää tehtäviä, henkilöstövähennykset mahdollisia

San­tas­port aloit­taa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – ta­voit­tee­na sel­keyt­tää teh­tä­viä, hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set mah­dol­li­sia

27.11.2019 13:45
Tilaajille
Oppipoikaa ei myyty vieläkään – koulutuskuntayhtymä aloittaa uudet myyntiponnistelut

Op­pi­poi­kaa ei myyty vie­lä­kään – kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa uudet myyn­ti­pon­nis­te­lut

03.10.2019 16:49
Opintopolulle voi astua kepeästi aikuisenakin
Mainos Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Opin­to­po­lul­le voi astua ke­peäs­ti ai­kui­se­na­kin

05.04.2017 10:44