Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Oppipoika
Oppipojan tontille aletaan rakentaa lähikuukausina – ensimmäisenä nousee seitsenkerroksinen talo Korkalonkadun varteen

Op­pi­po­jan ton­til­le aletaan ra­ken­taa lä­hi­kuu­kau­si­na – en­sim­mäi­se­nä nousee seit­sen­ker­rok­si­nen talo Kor­ka­lon­ka­dun varteen

20.04.2023 14:43 6
Tilaajille
Rovaniemen Oppipojan tontin kaavamääräyksiin lisätään tilaa puille – tontin kerrosluku kasvaa kuten naapuritonteillakin

Ro­va­nie­men Op­pi­po­jan tontin kaa­va­mää­räyk­siin li­sä­tään tilaa puille – tontin ker­ros­lu­ku kasvaa kuten naa­pu­ri­ton­teil­la­kin

24.05.2022 18:36 2
Tilaajille
Rovaniemen Kymppikorttelin keskeneräinen työmaa käynnistyi uudelleen – vastapäiselle Oppipojan tontille tulossa muun muassa sata palveluasuntoa ikäihmisille

Ro­va­nie­men Kymp­pi­kort­te­lin kes­ken­eräi­nen työmaa käyn­nis­tyi uu­del­leen – vas­ta­päi­sel­le Op­pi­po­jan ton­til­le tulossa muun muassa sata pal­ve­lu­asun­toa ikä­ih­mi­sil­le

10.12.2021 10:02
Tilaajille
Rovaniemi laittoi vireille Oppipojan tontin kaavamuutoksen – purkutyöt loppusuoralla

Ro­va­nie­mi laittoi vi­reil­le Op­pi­po­jan tontin kaa­va­muu­tok­sen – pur­ku­työt lop­pu­suo­ral­la

16.09.2021 10:48
Toimittajalta: Oppipojassa maistui gourmetin lisäksi elämä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Op­pi­po­jas­sa maistui gour­me­tin lisäksi elämä

18.08.2021 11:00
Kova tuuli vaikeutti pölyhaittojen hallintaa Oppipojan työmaalla Rovaniemellä viime viikolla

Kova tuuli vai­keut­ti pö­ly­hait­to­jen hal­lin­taa Op­pi­po­jan työ­maal­la Ro­va­nie­mel­lä viime vii­kol­la

15.06.2021 10:13
Tilaajille
Tutusta talosta ei tullutkaan Rovaniemen suurinta hotellia, vaan purkutyömaa – tästä kaikesta muistetaan Oppipoika, joka katoaa katukuvasta lähes 50 vuoden jälkeen

Tutusta talosta ei tul­lut­kaan Ro­va­nie­men suu­rin­ta ho­tel­lia, vaan pur­ku­työ­maa – tästä kai­kes­ta muis­te­taan Op­pi­poi­ka, joka katoaa ka­tu­ku­vas­ta lähes 50 vuoden jälkeen

12.06.2021 06:30 14
Tilaajille
Katso, miten robotti purkaa Oppipoikaa – Isosta rakennuksesta syntyy tienpohjaa ja lämpöä

Katso, miten robotti purkaa Op­pi­poi­kaa – Isosta ra­ken­nuk­ses­ta syntyy tien­poh­jaa ja lämpöä

25.03.2021 07:52 2
Tilaajille
Rakentaja haluaa Oppipojan tilalle jopa 8-kerroksisia taloja – kaupunki hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen

Ra­ken­ta­ja haluaa Op­pi­po­jan tilalle jopa 8-ker­rok­si­sia taloja – kau­pun­ki hy­väk­syi kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mis­so­pi­muk­sen

02.03.2021 20:05 6
Tilaajille
Redu haluaa pitää Oppipojastaan saamat miljoonat

Redu haluaa pitää Op­pi­po­jas­taan saamat mil­joo­nat

06.02.2021 10:46 3
Tilaajille
Oppipoika ei enää kesää näe – 50-vuotiaan rakennuksen purkaminen alkaa maaliskuussa

Op­pi­poi­ka ei enää kesää näe – 50-vuo­tiaan ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen alkaa maa­lis­kuus­sa

01.02.2021 09:34
Tilaajille

Kolme vuotta tyh­jil­lään seis­seen Op­pi­po­jan kiin­teis­tön pur­ka­mi­nen etenee nyt vauh­dil­la

22.01.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pan­te­koa kun­ta­yh­ty­män tapaan

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Redu tyytyväinen Oppipojan kauppahintaan – Santasport näkee kerrostalo-ostoksensa järkevänä vetona: "Siinä on aika pienet riskit"

Redu tyy­ty­väi­nen Op­pi­po­jan kaup­pa­hin­taan – San­tas­port näkee ker­ros­ta­lo-os­tok­sen­sa jär­ke­vä­nä vetona: "Siinä on aika pienet riskit"

29.12.2020 15:26 3
Tilaajille
Rakennusliike aikoo rakentaa Oppipojan tilalle uutta vaiheittain – hintalappu voi olla kymmeniä miljoonia euroja

Ra­ken­nus­lii­ke aikoo ra­ken­taa Op­pi­po­jan tilalle uutta vai­heit­tain – hin­ta­lap­pu voi olla kym­me­niä mil­joo­nia euroja

29.12.2020 13:14 8
Tilaajille
Yli kolme vuotta tyhjillään ollut Oppipoika on vihdoin myyty – Rovaniemeläinen rakennusliike aikoo purkaa rakennuksen

Yli kolme vuotta tyh­jil­lään ollut Op­pi­poi­ka on vihdoin myyty – Ro­va­nie­me­läi­nen ra­ken­nus­lii­ke aikoo purkaa ra­ken­nuk­sen

29.12.2020 11:21 4
Tilaajille
Oppipojan myyntisaaga jatkuu Rovaniemellä, koulutuskuntayhtymä hylkäsi tarjoukset – myyntiä jatketaan neuvottelumenettelyllä

Op­pi­po­jan myyn­ti­saa­ga jatkuu Ro­va­nie­mel­lä, kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä hylkäsi tar­jouk­set – myyntiä jat­ke­taan neu­vot­te­lu­me­net­te­lyl­lä

16.12.2019 18:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mil­joo­na­va­hin­ko Män­ty­vaa­ras­sa - va­hin­gos­sa­ko?

09.11.2019 05:00
Tilaajille
Oppipoikaa ei myyty vieläkään – koulutuskuntayhtymä aloittaa uudet myyntiponnistelut

Op­pi­poi­kaa ei myyty vie­lä­kään – kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa uudet myyn­ti­pon­nis­te­lut

03.10.2019 16:49