Rovaniemen talous
Rovaniemen ylijäämä kuusi miljoonaa euroa – tulossa rankkojakin talouden tasapainottamisen toimenpiteitä

Ro­va­nie­men yli­jää­mä kuusi mil­joo­naa euroa – tulossa rank­ko­ja­kin ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen toi­men­pi­tei­tä

07.12.2020 19:33
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin pitää lopettaa piiloverotus ja verovälttely
Kolumni Antti Kokkonen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin pitää lo­pet­taa pii­lo­ve­ro­tus ja ve­ro­vält­te­ly

21.11.2020 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petteri Pohja

Hä­mää­vän hyvä bud­jet­ti­so­pu

21.11.2020 05:35
Tilaajille
Gallup: "Parasta budjetissa on se, että se on tämän valtuuston viimeinen" – Näin valtuustoryhmien johto kommentoi Rovaniemen uutta budjettia

Gallup: "Pa­ras­ta bud­je­tis­sa on se, että se on tämän val­tuus­ton vii­mei­nen" – Näin val­tuus­to­ryh­mien johto kom­men­toi Ro­va­nie­men uutta bud­jet­tia

18.11.2020 12:20 4
Rovaniemi laati budjetin: Railon rakentaja remontoi vanhan aseman ja vanhusten asumispalveluja yksityistetään – Kiintiöpakolaisista äänestettiin neljä kertaa ja lopulta palattiin lähtöruutuun

Ro­va­nie­mi laati bud­je­tin: Railon ra­ken­ta­ja re­mon­toi vanhan aseman ja van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lu­ja yk­si­tyis­te­tään – Kiin­tiö­pa­ko­lai­sis­ta ää­nes­tet­tiin neljä kertaa ja lopulta pa­lat­tiin läh­tö­ruu­tuun

17.11.2020 15:11 1
Rovaniemen uusi uimahalli lähes haudattiin, Ruokasenkadun sillan rakentaminen epävarmaa

Ro­va­nie­men uusi ui­ma­hal­li lähes hau­dat­tiin, Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­nen epä­var­maa

16.11.2020 11:39 2
Tilaajille
Kaupunginhallitus kasvatti Rovaniemen menoja, mutta ei esitä verojen korotusta

Kau­pun­gin­hal­li­tus kas­vat­ti Ro­va­nie­men menoja, mutta ei esitä verojen ko­ro­tus­ta

04.11.2020 17:00
Tilaajille
Liisa Ansala kommentoi Rovaniemen Front Finance -sijoitusta: "Ei ymmärretty, että kyseessä on korkean riskin sijoitus"

Liisa Ansala kom­men­toi Ro­va­nie­men Front Finance -si­joi­tus­ta: "Ei ym­mär­ret­ty, että ky­sees­sä on korkean riskin si­joi­tus"

04.11.2020 16:01 15
Tilaajille
Rovaniemi sijoitti välillisesti kulutusluottoihin – Oliko sijoitusstrategian mukaista ja ymmärrettiinkö riski, kysyy Kuntaliiton asiantuntija

Ro­va­nie­mi si­joit­ti vä­lil­li­ses­ti ku­lu­tus­luot­toi­hin – Oliko si­joi­tus­stra­te­gian mu­kais­ta ja ym­mär­ret­tiin­kö riski, kysyy Kun­ta­lii­ton asian­tun­ti­ja

03.11.2020 18:42 5
Tilaajille
Korkean tuoton korkea riski kävi toteen – Rovaniemen kaupunginhallitus päätti sijoittaa kaksi miljoonaa Front Financen velkakirjoihin, ja nyt kaupunkia uhkaa 731 000 euron tappio

Korkean tuoton korkea riski kävi toteen – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti si­joit­taa kaksi mil­joo­naa Front Fi­nan­cen vel­ka­kir­joi­hin, ja nyt kau­pun­kia uhkaa 731 000 euron tappio

03.11.2020 16:04 4
Tilaajille
Riskisijoitus vei Rovaniemeltä yli 700 000 euroa – kaupunki on käynnistänyt selvityksen

Ris­ki­si­joi­tus vei Ro­va­nie­mel­tä yli 700 000 euroa – kau­pun­ki on käyn­nis­tä­nyt sel­vi­tyk­sen

03.11.2020 08:38 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ro­va­nie­men kallein mies

03.11.2020 06:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Portti

Pi­täi­si­kö ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­nen uu­dis­taa?

01.11.2020 11:26
Tilaajille
Pää pois pensaasta Rovaniemen päättäjät
Lukijalta Mielipide

Pää pois pen­saas­ta Ro­va­nie­men päät­tä­jät

31.10.2020 05:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pelkkä ve­ron­nos­to ei rat­kai­se on­gel­mia

27.10.2020 05:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Vas­tuul­li­suus vai it­sek­kyys?

24.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lapinrinteen päiväkoti yksityistetään, mutta Teerikallio säilyy – Syinä erityisryhmä ja liian korkea yksityistämisaste

La­pin­rin­teen päi­vä­ko­ti yk­si­tyis­te­tään, mutta Tee­ri­kal­lio säilyy – Syinä eri­tyis­ryh­mä ja liian korkea yk­si­tyis­tä­mis­as­te

08.10.2020 14:27
Lukijalta: Tuleeko isompia ryhmiä Ylikylään vai Sinettään?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tuleeko isompia ryhmiä Yli­ky­lään vai Si­net­tään?

01.10.2020 10:13
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Ta­lou­den suun­nit­te­le­mat­to­muus suurin syy?

28.09.2020 04:51
Tilaajille
Lukijalta: Vikajärven koulun lakkauttamiselle ei ole perusteita
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vi­ka­jär­ven koulun lak­kaut­ta­mi­sel­le ei ole pe­rus­tei­ta

23.09.2020 14:33