Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

RoPS
Kuukausi
Valtava kulttuurin muutos
Kolumni

Valtava kult­tuu­rin muutos

27.11.2023 22:30 4
Tilaajille
RoPS sai tahtonsa perille pitkässä kiistassa: Keskuskentän katsomon vuokratasosta tilataan puolueeton lausunto

RoPS sai tah­ton­sa perille pit­käs­sä kiis­tas­sa: Kes­kus­ken­tän kat­so­mon vuok­ra­ta­sos­ta ti­la­taan puo­luee­ton lau­sun­to

27.11.2023 19:57 20
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee RoPSin maksusopimusta ensi maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee RoPSin mak­su­so­pi­mus­ta ensi maa­nan­tai­na

22.11.2023 18:36 1
Tilaajille
RoPSin jättänyt Ville Ulanen FC Jazzin päävalmentajaksi

RoPSin jät­tä­nyt Ville Ulanen FC Jazzin pää­val­men­ta­jak­si

13.11.2023 09:38
Tilaajille
Vanhemmat
Jari Alamäestä RoPSin edustusjoukkueen uusi päävalmentaja

Jari Ala­mäes­tä RoPSin edus­tus­jouk­kueen uusi pää­val­men­ta­ja

27.10.2023 09:02 3
Tilaajille
Ville Ulanen jättää RoPS:n päävalmentajan tehtävän kiitollisin ja haikein mielin – uusi valmennusryhmä julki jo tällä viikolla

Ville Ulanen jättää RoPS:n pää­val­men­ta­jan teh­tä­vän kii­tol­li­sin ja haikein mielin – uusi val­men­nus­ryh­mä julki jo tällä vii­kol­la

24.10.2023 14:37 3
Tie jalkapallon huipulle aukeni uudestaan Rovaniemellä
Kolumni

Tie jal­ka­pal­lon hui­pul­le aukeni uu­des­taan Ro­va­nie­mel­lä

23.10.2023 22:00 7
Tilaajille
Rovaniemi oli lauantaina penkkiurheilijan paratiisi – yli 4 000 ihmistä seurasi kaupungin ykkösseuroja
Kolumni

Ro­va­nie­mi oli lauan­tai­na penk­ki­ur­hei­li­jan pa­ra­tii­si – yli 4 000 ihmistä seurasi kau­pun­gin yk­kös­seu­ro­ja

22.10.2023 19:00 5
Putkimies tuli ja ratkaisi RoPSin nousun Ykköseen – parin vuoden korpivaellus päättyi riehakkaisiin tunnelmiin

Put­ki­mies tuli ja rat­kai­si RoPSin nousun Yk­kö­seen – parin vuoden kor­pi­vael­lus päättyi rie­hak­kai­siin tun­nel­miin

21.10.2023 19:06 21
Tilaajille
Puheenjohtaja: "Sarjanousu RoPS-yhteisön yhteinen ihme"

Pu­heen­joh­ta­ja: "Sar­ja­nou­su RoPS-yh­tei­sön yh­tei­nen ihme"

21.10.2023 19:04 2
Tilaajille
Ulasen jatkosuunnitelmia raotetaan alkavalla viikolla

Ulasen jat­ko­suun­ni­tel­mia rao­te­taan al­ka­val­la vii­kol­la

21.10.2023 19:03 2
Tilaajille
Lapin Kansa live: RoPS nousi jalkapallon Ykköseen – katso tallenne

Lapin Kansa live: RoPS nousi jal­ka­pal­lon Yk­kö­seen – katso tal­len­ne

21.10.2023 16:50 16
Tilaajille
RoPS maalin etumatkalla kotihangille – Lemarien unelmaveto Lahden iltapäivän kohokohta: "Meitä ei pysäytä mikään"

RoPS maalin etu­mat­kal­la ko­ti­han­gil­le – Le­ma­rien unel­ma­ve­to Lahden il­ta­päi­vän ko­ho­koh­ta: "Meitä ei pysäytä mikään"

14.10.2023 17:01 4
Tilaajille
Tulevaisuus hämärän peitossa – Loukkaantumisista toipunut Vertti Hänninen toivoo terveyttä ja peliaikaa

Tu­le­vai­suus hämärän pei­tos­sa – Louk­kaan­tu­mi­sis­ta toi­pu­nut Vertti Hän­ni­nen toivoo ter­veyt­tä ja pe­li­ai­kaa

10.10.2023 19:30
Tilaajille
Mihin katosi RoPSilta reilu joukkueellinen pelaajia?

Mihin katosi RoP­Sil­ta reilu jouk­kueel­li­nen pe­laa­jia?

10.10.2023 19:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Surkeaa Ro­va­nie­mi

10.10.2023 03:18 2
RoPS aloittaa karsinnat Lahdessa – Ratkaiseva nousukarsintapeli Rovaniemellä 21. lokakuuta

RoPS aloit­taa kar­sin­nat Lah­des­sa – Rat­kai­se­va nou­su­kar­sin­ta­pe­li Ro­va­nie­mel­lä 21. lo­ka­kuu­ta

09.10.2023 13:35 2
Tilaajille
Näin Rovaniemen kaupunki vastaa jäisen Keskuskentän lämmitysongelmaan: "Emme harrasta mitään kiusantekoa"

Näin Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa jäisen Kes­kus­ken­tän läm­mi­ty­son­gel­maan: "Emme har­ras­ta mitään kiu­san­te­koa"

09.10.2023 13:01 15
Tilaajille
RoPS kiitti kolapartioita huippuesityksellä – Ykkösen karsintojen vastustaja arvotaan maanantaina, vaihtoehdot Lahden Reipas tai FC Atlantis

RoPS kiitti ko­la­par­tioi­ta huip­pu­esi­tyk­sel­lä – Ykkösen kar­sin­to­jen vas­tus­ta­ja ar­vo­taan maa­nan­tai­na, vaih­to­eh­dot Lahden Reipas tai FC At­lan­tis

08.10.2023 20:30 8
Tilaajille
RoPSin ottelu viivästyi tunnilla – keskuskenttä oli lumessa ja jäässä, kaupunki ei suostunut lämmityksen käynnistämiseen

RoPSin ottelu vii­väs­tyi tun­nil­la – kes­kus­kent­tä oli lumessa ja jäässä, kau­pun­ki ei suos­tu­nut läm­mi­tyk­sen käyn­nis­tä­mi­seen

08.10.2023 15:02 54
Tilaajille