Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen kylät
Matti Alatalo Rovaniemen kylien kehittämissäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi – Heli Välikangas jää eläkkeelle

Matti Alatalo Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – Heli Vä­li­kan­gas jää eläk­keel­le

17.10.2023 10:28 5
Tilaajille
Lukijan juttu: Kyläläiset talkoilivat Rovaniemen Auttissa kylätalon uuteen uskoon
Mielipidekirjoitus

Lukijan juttu: Ky­lä­läi­set tal­koi­li­vat Ro­va­nie­men Aut­tis­sa ky­lä­ta­lon uuteen uskoon

07.08.2023 12:16 4
Tilaajille
Nyt on kenttää Siika-Kämässä – rovaniemeläiskylä eli kymmenisen vuotta surkean kuuluvuuden kanssa, mutta sitten operaattori rakensi yllättäen maston

Nyt on kenttää Sii­ka-Kä­mäs­sä – ro­va­nie­me­läis­ky­lä eli kym­me­ni­sen vuotta surkean kuu­lu­vuu­den kanssa, mutta sitten ope­raat­to­ri rakensi yl­lät­täen maston

14.06.2023 15:39 5
Tilaajille
Toimittajalta: Kylän kohdalla kannattaa hidastaa, sillä se on täynnä tutkittavaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kylän koh­dal­la kan­nat­taa hi­das­taa, sillä se on täynnä tut­kit­ta­vaa

08.06.2023 07:00
Neuvolapäivät Rovaniemen kylien senioreille – tapahtumissa pääsee näkemään joko teatteria tai tanssia

Neu­vo­la­päi­vät Ro­va­nie­men kylien se­nio­reil­le – ta­pah­tu­mis­sa pääsee nä­ke­mään joko teat­te­ria tai tanssia

02.04.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta on jo varannut rahat Auttin kappelin purkamiseen – kappelin myynti ei realistista

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta on jo va­ran­nut rahat Auttin kap­pe­lin pur­ka­mi­seen – kap­pe­lin myynti ei rea­lis­tis­ta

30.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen tulee tukea asumista ja palveluiden säilymistä keskuskylissään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men tulee tukea asu­mis­ta ja pal­ve­lui­den säi­ly­mis­tä kes­kus­ky­lis­sään

25.11.2022 05:01 1
Tilaajille
"Ihan ominta hommaa!" – Rovaniemen kylissä ja hoivakodeissa konsertoiva Jukka Lampela nauttii, kun saa soittaa perinteistä tanssimusiikkia

"Ihan ominta hom­maa!" – Ro­va­nie­men kylissä ja hoi­va­ko­deis­sa kon­ser­toi­va Jukka Lampela naut­tii, kun saa soittaa pe­rin­teis­tä tans­si­mu­siik­kia

02.03.2022 14:59
Tilaajille

Tör­män­ki va­lit­tiin vuoden ky­lä­yh­dis­tyk­sek­si Ro­va­nie­mel­lä

19.12.2021 14:05
Tilaajille
Tiedätkö, missä on Pilpanen? – Rovaniemi-viikon retki vie sinne ja Perunkajärvelle

Tie­dät­kö, missä on Pil­pa­nen? – Ro­va­nie­mi-vii­kon retki vie sinne ja Pe­run­ka­jär­vel­le

08.09.2021 08:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lät­kin ovat kas­vu­suun­tia Ro­va­nie­mel­lä

12.05.2021 05:00 1
Tilaajille
Toukokuussa keskustellaan kylien elinvoimaisuudesta – kumppanuuspöydät kokoontuvat viisi kertaa vaihtuvin teemoin

Tou­ko­kuus­sa kes­kus­tel­laan kylien elin­voi­mai­suu­des­ta – kump­pa­nuus­pöy­dät ko­koon­tu­vat viisi kertaa vaih­tu­vin teemoin

04.05.2021 15:00
Lukijalta: Palautetaan Rovaniemelle alkuperäinen R-vaakuna ja tehdään nykyisestä vaakunasta Rovaniemen kylien tunnus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pa­lau­te­taan Ro­va­nie­mel­le al­ku­pe­räi­nen R-vaa­ku­na ja tehdään ny­kyi­ses­tä vaa­ku­nas­ta Ro­va­nie­men kylien tunnus

27.04.2021 08:02 9
Niesi pyrkii maailmankartalle, vaikka valokuitu puuttuu – kylä heräsi horroksesta talkoiden avulla

Niesi pyrkii maail­man­kar­tal­le, vaikka va­lo­kui­tu puuttuu – kylä heräsi hor­rok­ses­ta tal­koi­den avulla

17.02.2021 08:41 1
Elämää kylille – Helsinkiläistynyt juotaslainen Anna Hurmalainen ehdottaa toimintakeskuksia maaseutukylien virkistämiseksi

Elämää kylille – Hel­sin­ki­läis­ty­nyt juo­tas­lai­nen Anna Hur­ma­lai­nen eh­dot­taa toi­min­ta­kes­kuk­sia maa­seu­tu­ky­lien vir­kis­tä­mi­sek­si

27.11.2020 14:45
Kunnan pojat julkaisee joululevyn ja lähtee 16 keikan kyläkiertueelle

Kunnan pojat jul­kai­see jou­lu­le­vyn ja lähtee 16 keikan ky­lä­kier­tueel­le

20.11.2020 15:14
Kylän aktiivisuus kaupungin voimavaraksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylän ak­tii­vi­suus kau­pun­gin voi­ma­va­rak­si

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Kyläläiset pelkäävät psykiatrisen sairaalan muuton heikentävän Muurolan palveluja – Kylä tarjoaa palvelut myös viidelle pienemmälle kylälle

Ky­lä­läi­set pel­kää­vät psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan muuton hei­ken­tä­vän Muu­ro­lan pal­ve­lu­ja – Kylä tarjoaa pal­ve­lut myös vii­del­le pie­nem­mäl­le kylälle

28.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Pienen Perunkajärven lyhyt, mutta värikäs historia painettiin kirjaksi – kyläläisten muistelmia kerättiin yhteen kymmenen vuotta

Pienen Pe­run­ka­jär­ven lyhyt, mutta värikäs his­to­ria pai­net­tiin kir­jak­si – ky­lä­läis­ten muis­tel­mia ke­rät­tiin yhteen kym­me­nen vuotta

10.01.2020 15:28