Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Ro­va­nie­mi laittoi vi­reil­le Op­pi­po­jan tontin kaa­va­muu­tok­sen – pur­ku­työt lop­pu­suo­ral­la

Oppipojan rakennuksen purkutyöt Korkalonkadulla ovat loppusuoralla
Oppipojan rakennuksen purkutyöt Korkalonkadulla ovat loppusuoralla
Kuva: Leena Talvensaari

Rovaniemen kaupunki on laittanut vireille Oppipojan tonttia koskevan kaavamuutoksen Korkalonkadulla. Kaavamuutosta on esittänyt tontin omistaja rakennusliike Jouko Pesonen oy, joka on aiemmin saanut luvan purkaa tontilla sijaitsevan hotelli- ja ravintolakoulun entisen rakennuksen. Purkutyöt tontilla ovat loppusuoralla.

Rakennusliikkeen tavoitteena on kaavamuutos, joka mahdollistaisi tontille liike- ja asuinrakentamista sekä palveluasumista. Rakennukset olisivat korkeimmillaan 6–8-kerroksisia. Rakennusoikeutta tontille tulisi noin 15 500 kerrosneliömetriä.

Kaupungin tavoitteena on saada asemakaavan luonnos nähtäville viimeistään loppuvuodesta 2021 ja asemakaavan muutosehdotus kesän 2022 aikana. Asemakaava pyritään saamaan kaupunginvaltuustoon vuoden 2022 loppuun mennessä.