Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Redu haluaa pitää Op­pi­po­jas­taan saamat mil­joo­nat

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu haluaa pitää Toripuistikon kiinteistön myynnistä saadut rahat eikä siirtää niitä opetus- ja kulttuuriministeriölle eli valtiolle. Rahat voitaisiin käyttää ammatillista koulutusta tukeviin investointeihin.

Koulutuskuntayhtymän rakennuskannasta valtaosa on valmistunut 1970-luvun alkupuolella ja investointitarve on voimakkaasti kasvava. Mikäli valtio vaatii palauttamaan luovuttamansa omaisuuden käyvän arvon, se heikentää merkittävästi kehittämistä.