Raha
Kolumni

Si­joit­ta­mi­nen ah­dis­taa – mutta olenko hölmö, jos en pelaa samaa peliä kuin muut­kin?

25.05.2021 13:01

Nä­kö­kul­ma: Kai­kis­ta ei ole kan­san­ka­pi­ta­lis­tik­si, vaikka ha­luai­si – osa­ke­sääs­tö­ti­lin avaa­mi­nen ei ole kan­sa­lais­vel­vol­li­suus

21.03.2021 18:30
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus si­joit­taa 19,8 mil­joo­naa euroa kor­ko­ra­has­toi­hin

01.03.2021 17:26 1
Tilaajille

Redu haluaa pitää Op­pi­po­jas­taan saamat mil­joo­nat

06.02.2021 10:46 3
Tilaajille

Lap­si­per­heis­sä yh­tei­set me­no­erät jaetaan usein tulojen mukaan – ra­ha­kes­kus­te­lut olisi hyvä käydä jo suhteen alussa

31.01.2021 14:53 2

Rajan salille ei löy­ty­nyt vuok­raa­jaa

25.01.2021 07:00
Tilaajille

Suo­mes­ta löytyi 1496 se­te­li­vää­ren­nös­tä viime vuonna

22.01.2021 15:42

Kuusi Lapin kuntaa sai har­kin­nan­va­rais­ta avus­tus­ta val­tiol­ta – Lapin potti on yh­teen­sä lähes 6,5 mil­joo­naa euroa

21.11.2020 10:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­ti tar­vit­see so­siaa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen työtä

24.08.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lakia, ta­sa­puo­li­suut­ta ja avoi­muut­ta nou­da­tet­ta­va

22.08.2020 09:44 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mikä on met­sä­ti­lan mark­ki­na­hin­ta?

06.08.2020 17:42 2
Tilaajille

Tuore sel­vi­tys on herätys työ­nan­ta­jil­le: Rahalla pal­kit­se­mi­nen motivoi eniten työn­te­ki­jöi­tä

25.02.2020 10:00

Itä­val­ta­lai­set luot­ta­vat ka­hi­se­vaan enemmän kuin kort­tiin – ilman kä­teis­tä ei onnistu ra­vin­to­la­ruo­kai­lu

12.02.2020 07:00

Van­ho­jen tanssit mak­sa­vat 0–2000 euroa – Lapin lu­kio­lai­set ker­to­vat, kuinka tans­siais­ku­luis­sa voi säästää jopa toista tuhatta euroa

11.02.2020 18:30
Tilaajille

Kä­teis­tä voi tilata suoraan kotiin myös Lapissa – Nordean palvelu on käy­tös­sä Ro­va­nie­mel­lä, Kemissä ja Tor­nios­sa

03.02.2020 09:01