Rovaniemi
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipide Lasse Kontiola

Pa­kas­te­ark­kuun­ko el­py­mis­ra­haa?

06:59
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunginhallitusta ei eroteta Rovaniemellä – Valtuutetut näkivät poliittista teatteria, mutta myös ilkeää kiusantekoa

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta ei eroteta Ro­va­nie­mel­lä – Val­tuu­te­tut näkivät po­liit­tis­ta teat­te­ria, mutta myös ilkeää kiu­san­te­koa

22.03.2021 19:31 6
Tilaajille
Minne hävisi Joulupukin valtio? – Hankkeen vetäjän mukaan korona ei tappanut Rovaniemen suuria suunnitelmia, päin vastoin

Minne hävisi Jou­lu­pu­kin valtio? – Hank­keen vetäjän mukaan korona ei tap­pa­nut Ro­va­nie­men suuria suun­ni­tel­mia, päin vastoin

13.03.2021 18:45 18
Tilaajille
Tukku pähkähulluja ideoita, mutta myös maanläheisiä kehityskohteita – Kysyimme: mitä sinä rakentaisit Rovaniemelle, jos rahan puute ei olisi este?

Tukku päh­kä­hul­lu­ja ideoi­ta, mutta myös maan­lä­hei­siä ke­hi­tys­koh­tei­ta – Ky­syim­me: mitä sinä ra­ken­tai­sit Ro­va­nie­mel­le, jos rahan puute ei olisi este?

13.03.2021 14:18 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ilkka Ulkuniemi

Olenko etu­oi­keu­tet­tu mels­kaa­ja?

10.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Kujala

Ei hei­ken­nys, vaan pa­ran­nus

06.03.2021 05:35 3
Tilaajille
Senaattikiinteistöt haluaa Rovaniemen Valtakadun ja Ruokasenkadun kulmaan lisää rakennuskorkeutta

Se­naat­ti­kiin­teis­töt haluaa Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun ja Ruo­ka­sen­ka­dun kulmaan lisää ra­ken­nus­kor­keut­ta

02.03.2021 20:15 1
Tilaajille
Rakentaja haluaa Oppipojan tilalle jopa 8-kerroksisia taloja – kaupunki hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen

Ra­ken­ta­ja haluaa Op­pi­po­jan tilalle jopa 8-ker­rok­si­sia taloja – kau­pun­ki hy­väk­syi kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mis­so­pi­muk­sen

02.03.2021 20:05 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aatos Nätynki

Yk­si­tyis­tiet pu­hut­ta­vat

01.03.2021 05:00
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun oppilaalla koronatartunta – 66 karanteeniin

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun op­pi­laal­la ko­ro­na­tar­tun­ta – 66 ka­ran­tee­niin

26.02.2021 15:56
Tilaajille
MTV Uutiset: Koronatikku katkesi ja juuttui nenään Rovaniemellä – Tikunpuolikas saatiin ulos reilussa vartissa

MTV Uu­ti­set: Ko­ro­na­tik­ku katkesi ja juuttui nenään Ro­va­nie­mel­lä – Ti­kun­puo­li­kas saatiin ulos rei­lus­sa var­tis­sa

25.02.2021 16:28
Tilaajille
Kilpailunjohtaja: Kiristyvät rajoitukset eivät uhkaa Rovaniemen MM-rallia – Kulttuuriala sopeutuu luovilla ratkaisuilla

Kil­pai­lun­joh­ta­ja: Ki­ris­ty­vät ra­joi­tuk­set eivät uhkaa Ro­va­nie­men MM-ral­lia – Kult­tuu­ri­ala so­peu­tuu luo­vil­la rat­kai­suil­la

19.02.2021 16:53 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kysymys MM-ral­lin jär­jes­tä­jäl­le

19.02.2021 05:30 3
Tilaajille
Erä- ja luontokulttuurimuseon paikka on Rovaniemellä – taloustilanteesta huolimatta
Pääkirjoitus

Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon paikka on Ro­va­nie­mel­lä – ta­lous­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta

18.02.2021 16:11 2
Tilaajille
Rakenteilla olevan talon lämmitys aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ra­ken­teil­la olevan talon läm­mi­tys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2021 20:59
Tilaajille
Ammattimaista majoitustoimintaa vai ei? – Rovaniemen kaupunginjohtaja haluaa ministeriön arvioivan lyhytvuokrauksen sääntelyä

Am­mat­ti­mais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa vai ei? – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa mi­nis­te­riön ar­vioi­van ly­hyt­vuok­rauk­sen sään­te­lyä

16.02.2021 18:14 6
Tilaajille
MTV: Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri sairastui koronaan ja kuume nousi 40 asteeseen – "Fyysinen suorituskyky on melkeinpä rapakunnossa"

MTV: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri sai­ras­tui ko­ro­naan ja kuume nousi 40 as­tee­seen – "Fyy­si­nen suo­ri­tus­ky­ky on mel­kein­pä ra­pa­kun­nos­sa"

15.02.2021 20:49 2
Tilaajille
Yksityinen sektori kasvattanut osuuttaan ikäihmisten palveluasumisessa Rovaniemellä –"Tähän on enemmän tai vähemmän ajauduttu"

Yk­si­tyi­nen sektori kas­vat­ta­nut osuut­taan ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä –"Tähän on enemmän tai vä­hem­män ajau­dut­tu"

15.02.2021 19:31 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kylien yh­tei­nen koulu on mah­dol­li­suus

15.02.2021 08:14 1
Tilaajille
Ilmianna Rovaniemen parhaat pulkkamäet – Minne kannattaa mennä laskiaisena?

Il­mi­an­na Ro­va­nie­men parhaat pulk­ka­mäet – Minne kan­nat­taa mennä las­kiai­se­na?

11.02.2021 10:55