Rovaniemi
Viimeisin 12 tuntia
"Yksin asuvana olo olisi todella turvaton" – Matkapuhelinten kuuluvuusongelmat koetaan Rovaniemen kylissä jo turvallisuusuhkana

"Yksin asuvana olo olisi todella tur­va­ton" – Mat­ka­pu­he­lin­ten kuu­lu­vuus­on­gel­mat koetaan Ro­va­nie­men kylissä jo tur­val­li­suus­uh­ka­na

19:30 4
Tilaajille
Kuukausi
Hylättyjen huviloiden saarella – näkömatkan päässä Rovaniemen keskustasta pusikoituu alue, jossa rikkaat viettivät ennen kesiään

Hy­lät­ty­jen hu­vi­loi­den saa­rel­la – nä­kö­mat­kan päässä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta pu­si­koi­tuu alue, jossa rikkaat viet­ti­vät ennen kesiään

19.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Auto töytäisi potkulaudalla liikkunutta lasta Rovaniemellä – Lapsi sai vammoja alavartaloon

Auto töy­täi­si pot­ku­lau­dal­la liik­ku­nut­ta lasta Ro­va­nie­mel­lä – Lapsi sai vammoja ala­var­ta­loon

15.09.2020 10:49 1
Tilaajille
Poissaoloryöpsähdys rauhoittui Rovaniemen kouluissa – THL:n uudet koronavirusohjeet vähensivät oppilaiden poissaoloja, kun hengitystieinfektiosta ei enää joudu automaattisesti koronatestiin

Pois­sa­olo­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui Ro­va­nie­men kou­luis­sa – THL:n uudet ko­ro­na­vi­rus­oh­jeet vä­hen­si­vät op­pi­lai­den pois­sao­lo­ja, kun hen­gi­tys­tie­in­fek­tios­ta ei enää joudu au­to­maat­ti­ses­ti ko­ro­na­tes­tiin

08.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Torvinen

Lu­ki­jal­ta: On aika katsoa peiliin

04.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Liikenneonnettomuus Rovaniemen nelostiellä Muurolan ja Petäjäskosken välillä

Lii­ken­ne­on­net­to­muus Ro­va­nie­men ne­los­tiel­lä Muu­ro­lan ja Pe­tä­jäs­kos­ken välillä

30.08.2020 16:56 0
Tilaajille
Lapissa toivotaan selkeyttä oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitukseen – ja aikaa uudistuksen valmisteluun

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24 0
Tilaajille
Väkeä riitti, kun Sokos teki paluun Rovaniemelle lähes kolmen vuosikymmenen jälkeen – "Kyllä nämä kivijalkamyymälät elävöittävät keskustaa"

Väkeä riitti, kun Sokos teki paluun Ro­va­nie­mel­le lähes kolmen vuo­si­kym­me­nen jälkeen – "Kyllä nämä ki­vi­jal­ka­myy­mä­lät elä­vöit­tä­vät kes­kus­taa"

28.08.2020 11:43 0
Tilaajille
Tomi Meriläinen Santasport Lapin Urheiluopiston rehtoriksi

Tomi Me­ri­läi­nen San­tas­port Lapin Ur­hei­lu­opis­ton reh­to­rik­si

26.08.2020 17:20 0
Tilaajille
Vain harvalla oli maski päässä, mutta jonossa pidettiin kohtuulliset turvavälit: Odotetut Minimanin avajaiset houkuttelivat ihmisiä sadan metrin jonoon

Vain har­val­la oli maski päässä, mutta jonossa pi­det­tiin koh­tuul­li­set tur­va­vä­lit: Odo­te­tut Mi­ni­ma­nin ava­jai­set hou­kut­te­li­vat ihmisiä sadan metrin jonoon

26.08.2020 11:45 1
Tilaajille
Rovaniemi tiivisti hallintoaan – Kaupunginjohtaja: "Johtamiseen jää nyt enemmän aikaa"

Ro­va­nie­mi tii­vis­ti hal­lin­toaan – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Joh­ta­mi­seen jää nyt enemmän aikaa"

25.08.2020 19:35 9
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemi vei suunnistuksen maakuntaviestiä lähdöstä maaliin

Ro­va­nie­mi vei suun­nis­tuk­sen maa­kun­ta­vies­tiä läh­dös­tä maaliin

16.08.2020 16:16 0
Tilaajille
Toimittajalta: Tervetuloa –syksy herättää henkiin opiskelijakaupungin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­ve­tu­loa –syksy he­rät­tää henkiin opis­ke­li­ja­kau­pun­gin

14.08.2020 14:56 1
”Meidän ala on jäänyt syrjään suhteessa siihen, kuinka paljon olemme osa yhteiskuntaa” – Korona riepotteli taksialaa, joka nyt odottaa koulukuljetusten alkamista

”Meidän ala on jäänyt syrjään suh­tees­sa siihen, kuinka paljon olemme osa yh­teis­kun­taa” – Korona rie­pot­te­li tak­sia­laa, joka nyt odottaa kou­lu­kul­je­tus­ten al­ka­mis­ta

08.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Rovaniemi menetti ykkössijansa vuokranantajien top-listalla: korona runteli etenkin yksiöiden tuottoa Lapin pääkaupungissa

Ro­va­nie­mi menetti yk­kös­si­jan­sa vuok­ran­an­ta­jien top-lis­tal­la: korona runteli etenkin yk­siöi­den tuottoa Lapin pää­kau­pun­gis­sa

04.08.2020 10:23 1
Tilaajille
Rekan perävaunu syttyi tuleen Nelostiellä Rovaniemen keskustan kohdalla – etelään menevät kaistat taas avattu liikenteelle

Rekan pe­rä­vau­nu syttyi tuleen Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­men kes­kus­tan koh­dal­la – etelään menevät kaistat taas avattu lii­ken­teel­le

23.07.2020 19:12 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Bus­si­ka­tok­set käyt­töön

17.07.2020 04:25 0
Tilaajille
Lapin kaupunkien liikenteessä juopoteltiin ja huumaannuttiin törkeisiin kasvulukuihin alkuvuonna – Katso, kuinka paljon rattijuoppoja jäi kiinni omassa kunnassasi

Lapin kau­pun­kien lii­ken­tees­sä juo­po­tel­tiin ja huu­maan­nut­tiin tör­kei­siin kas­vu­lu­kui­hin al­ku­vuon­na – Katso, kuinka paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni omassa kun­nas­sa­si

16.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Päätön hirvenvasa heitettiin molokkiin Vian kylässä Rovaniemellä – "Ennenkuulumaton yksittäistapaus"

Päätön hir­ven­va­sa hei­tet­tiin mo­lok­kiin Vian kylässä Ro­va­nie­mel­lä – "En­nen­kuu­lu­ma­ton yk­sit­täis­ta­paus"

08.07.2020 14:53 0
Tilaajille
Rovaniemellä koronavirukselle altistuneilta ei ole löytynyt tartuntoja – Tartunnan alkuperä pysyy yhä hämärän peitossa, se tuskin tuli Ruotsista

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neil­ta ei ole löy­ty­nyt tar­tun­to­ja – Tar­tun­nan al­ku­pe­rä pysyy yhä hämärän pei­tos­sa, se tuskin tuli Ruot­sis­ta

08.07.2020 13:46 0
Tilaajille