Kuntavaalit 2021
Viimeisin 24 tuntia
Reijo Jylhä asettuu kokoomuksen ehdokkaaksi kuntavaaleissa Rovaniemellä

Reijo Jylhä asettuu ko­koo­muk­sen eh­dok­kaak­si kun­ta­vaa­leis­sa Ro­va­nie­mel­lä

28.02.2021 15:22
Tilaajille
Viikko
Oikeusministeri Henriksson Ylelle: Kuntavaalit voisivat olla syyskuussa, jos vaaleja pitää siirtää – ensi viikolla pitää käydä "riskikeskustelu"

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son Ylelle: Kun­ta­vaa­lit voi­si­vat olla syys­kuus­sa, jos vaaleja pitää siirtää – ensi vii­kol­la pitää käydä "ris­ki­kes­kus­te­lu"

27.02.2021 15:05 2
Huhtikuussa kuntavaaleja on vaikea järjestää koronaturvallisesti ja niiden siirtäminen olisi perusteltua
Pääkirjoitus

Huh­ti­kuus­sa kun­ta­vaa­le­ja on vaikea jär­jes­tää ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti ja niiden siir­tä­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua

26.02.2021 18:33 3
Tilaajille
LM-kysely johtajaylilääkäreille: Tasapuolisten kuntavaalien toteuttaminen on vaikeaa – erityinen ongelma karanteenissa olevat äänestäjät

LM-ky­se­ly joh­ta­jay­li­lää­kä­reil­le: Ta­sa­puo­lis­ten kun­ta­vaa­lien to­teut­ta­mi­nen on vaikeaa – eri­tyi­nen ongelma ka­ran­tee­nis­sa olevat ää­nes­tä­jät

24.02.2021 14:01
Tilaajille
Konkaripoliitikko Esko-Juhani Tennilä ei lähde ehdolle kevään kunnallisvaaleissa – Katso kuvat vuosien varrelta

Kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Es­ko-Ju­ha­ni Tennilä ei lähde ehdolle kevään kun­nal­lis­vaa­leis­sa – Katso kuvat vuosien var­rel­ta

24.02.2021 15:03 6
Tilaajille
Hieman yli kolmannes siirtäisi kuntavaaleja, käy ilmi kyselystä – valtio-opin professorin mukaan koronavaalit voivat vaikuttaa t

Hieman yli kol­man­nes siir­täi­si kun­ta­vaa­le­ja, käy ilmi ky­se­lys­tä – val­tio-opin pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­vaa­lit voivat vai­kut­taa t

23.02.2021 18:36
Tilaajille
"Tässä ovat vastakkain sairastuneen oikeus äänestää ja vaalitoimitsijan oikeus terveyteen" – Koronaan sairastunut ei pääse äänestämään kuntavaaleissa

"Tässä ovat vas­tak­kain sai­ras­tu­neen oikeus ää­nes­tää ja vaa­li­toi­mit­si­jan oikeus ter­vey­teen" – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut ei pääse ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa

23.02.2021 18:00 5
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Arjen ymmärryksellä lähelle ihmistä
Kolumni Terhi Heikkilä

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Arjen ym­mär­ryk­sel­lä lähelle ihmistä

23.02.2021 14:11
Kuukausi
Kuntia tarvitaan ympäristökriisissä
Lukijalta Mielipide

Kuntia tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­krii­sis­sä

21.02.2021 15:09 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ter­veys­tur­val­li­suus edellä – "Ää­nes­tä­kää, sillä se on ainoa rahvaan vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suus"

17.02.2021 08:50 1
Tilaajille
Kohti kuntavaaleja: Kuntapäättäjällä ja jääkiekkoilijalla paljon yhteistä – isot pelit voitetaan joukkueena
Kolumni Sanna Luoma

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kun­ta­päät­tä­jäl­lä ja jää­kiek­koi­li­jal­la paljon yh­teis­tä – isot pelit voi­te­taan jouk­kuee­na

10.02.2021 08:00 2
Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kuntavaaleissa taistellaan tosissaan enemmistövallasta

Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kun­ta­vaa­leis­sa tais­tel­laan to­sis­saan enem­mis­tö­val­las­ta

08.02.2021 06:30
Tilaajille
Kuntavaalit on poliitikkojen mielestä koronalle immuuni
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lit on po­lii­tik­ko­jen mie­les­tä ko­ro­nal­le immuuni

07.02.2021 15:00 6
Tilaajille
Kommentti: Politiikan kevään kipupisteet: vaalit ja heti perään puoliväliriihi

Kom­ment­ti: Po­li­tii­kan kevään ki­pu­pis­teet: vaalit ja heti perään puo­li­vä­li­rii­hi

01.02.2021 18:30
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle kuntavaaleissa

Katri Kulmuni lähtee ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa

01.02.2021 14:51 2
Tilaajille
Vanhemmat
Meri-Lapin etuja puolustanut tehotiimi menee uusiksi, kun kunnanjohtajista vaihtuu puolet tai ylikin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

28.01.2021 20:57
Tilaajille
Toimittajalta: Villi veikkaus ja ehkä utopistinen toive – rovaniemeläiseen päättämättömyyteen saadaan muutos vaaleissa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Villi veik­kaus ja ehkä uto­pis­ti­nen toive – ro­va­nie­me­läi­seen päät­tä­mät­tö­myy­teen saadaan muutos vaa­leis­sa

27.01.2021 09:07 2
Kohti kuntavaaleja: Haluan vaikuttaa tietoon pohjautuen
Kolumni Raija Kerätär

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Haluan vai­kut­taa tietoon poh­jau­tuen

27.01.2021 08:21 1

Ko­la­riin pe­rus­te­taan uusi kun­ta­vaa­li­ryh­mä

26.01.2021 10:27 1
Tilaajille
Kuntavaalit ratkaistaan nyt - haussa hyviä tyyppejä
Kolumni Antti Kokkonen

Kun­ta­vaa­lit rat­kais­taan nyt - haussa hyviä tyyp­pe­jä

23.01.2021 06:30 1
Tilaajille