Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Kuntavaalit 2021
Viimeisin tunti

Vaa­li­liit­to vie ison osan Pellon pai­kois­ta

12:40
Tilaajille
Kuukausi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Matti Hent­tu­nen saa­mas­sa elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­den Ro­va­nie­mel­lä – Muut puo­lueet päät­tä­vät luot­ta­mus­pai­kois­ta myö­hem­min

30.07.2021 14:33 3
Tilaajille

Kaksi suu­rin­ta liit­tou­tui Yli­tor­niol­la – Kes­kus­ta ja Yli­tor­nion par­haak­si sol­mi­vat tek­ni­sen vaa­li­lii­ton

27.07.2021 20:12 2
Tilaajille

"Ko­koo­mus on ajanut kes­kus­tan kaa­ta­mis­ta" – Neu­vot­te­lut luot­ta­mus­pai­kois­ta ka­riu­tui­vat Ra­nual­la

22.07.2021 10:56 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men Va­sem­mis­to­liit­to nimesi edus­ta­jan­sa luot­ta­mus­toi­miin – Outila jatkaa val­tuus­tos­sa, Ramberg astelee kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen

16.07.2021 22:30
Tilaajille

Tunteet kuu­me­ne­mas­sa So­dan­ky­läs­sä: Vaa­li­liit­to haluaa mo­lem­mat pu­heen­joh­ta­juu­det ja val­tuus­ton johtoon Riikka Karp­pi­sen – Kes­kus­ta ei aio hy­väk­syä

06.07.2021 07:35 26
Tilaajille
Vanhemmat

Anni Koi­vis­to palasi kotiin – Se­vet­ti­jär­vel­le hil­jat­tain muut­ta­nut demari haluaa, että Inarin kylissä voi viettää tu­le­vai­suu­des­sa­kin on­nel­lis­ta elämää

29.06.2021 18:00 14
Tilaajille

Inarin kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Janne Ter­va­hau­ta – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Jari Huotari

24.06.2021 15:47
Tilaajille

Puo­lueet neu­vot­te­li­vat Ro­va­nie­men tulevan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton luot­ta­mus­pai­kois­ta – Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juus kes­kus­tal­le ja val­tuus­ton ko­koo­muk­sel­le

23.06.2021 21:43
Tilaajille

Sdp ottaa nuijan Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja va­li­taan va­sem­mis­to­lii­ton ryh­mäs­tä

23.06.2021 14:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi et ää­nes­tä­nyt?

19.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turhan mo­nen­lai­sia vaa­li­voit­to­ja

18.06.2021 05:30 4
Tilaajille

Katso vah­vis­tet­tu kun­ta­vaa­lien tulos tästä

17.06.2021 08:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka voitti kun­ta­vaa­lit?

17.06.2021 05:30 2
Tilaajille

Arvonta rat­kai­si val­tuus­to­paik­ko­jen koh­ta­loi­ta Ro­va­nie­mel­lä, Muo­nios­sa, Ra­nual­la ja Uts­joel­la – Kun­ta­vaa­lien vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tu

17.06.2021 08:08
Tilaajille

Keitä he oikein ovat? – Ro­va­nie­men val­tuus­toon nousi monta uutta nimeä, esit­te­lem­me heistä puo­luei­den­sa kär­ki­ni­miä

16.06.2021 08:00 3
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Edes vaa­li­voit­ta­jan ei kannata pau­ku­tel­la henk­se­lei­tään – Ro­va­nie­men pää­tök­sen­teos­sa puo­lueet tar­vit­se­vat toi­siaan entistä enemmän

16.06.2021 07:12 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oliko muutos riit­tä­vä?

16.06.2021 05:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Uur­nan­kart­ta­jien puo­lueen ete­ne­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen vaatii muu­tok­sia vaa­li­sys­tee­miin ja po­li­tii­kan si­säl­töön

15.06.2021 16:30 7
Tilaajille

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11