Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuntavaalit 2021
Simon kunnanhallitusta johtaa politiikan konkari – keskusta halusi tehtävään Tapani Kuuselan valtuuston ulkopuolelta

Simon kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa po­li­tii­kan konkari – kes­kus­ta halusi teh­tä­vään Tapani Kuu­se­lan val­tuus­ton ul­ko­puo­lel­ta

21.08.2023 20:30 1
Tilaajille
Kaivoskriittinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja laitettiin vaihtoon Kolarissa

Kai­vos­kriit­ti­nen kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja lai­tet­tiin vaih­toon Ko­la­ris­sa

20.04.2023 10:47 18
Tilaajille
Pelkosenniemen luottamushenkilöiden joukkopako kielii kunnallisen päätöksentekokoneiston ongelmista – entä jos niitä ei kyetä ratkaisemaan?
Pääkirjoitus

Pel­ko­sen­nie­men luot­ta­mus­hen­ki­löi­den jouk­ko­pa­ko kielii kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­ton on­gel­mis­ta – entä jos niitä ei kyetä rat­kai­se­maan?

15.03.2023 19:18 3
KHO: Rehtori oli vaalikelpoinen – Pellossa pitkään jatkunut kiista Piia Kilpeläinen-Tuoman vaalikelpoisuudesta on saanut päätepisteensä

KHO: Rehtori oli vaa­li­kel­poi­nen – ­Pel­los­sa pitkään jat­ku­nut kiista Piia Kil­pe­läi­nen-Tuo­man vaa­li­kel­poi­suu­des­ta on saanut pää­te­pis­teen­sä

28.02.2022 11:30 2
Tilaajille
Suuri osa luottamushenkilöistä vaihtui koulutuskuntayhtymä Lappian johtoelimissä

Suuri osa luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä vaihtui kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Lappian joh­to­eli­mis­sä

07.10.2021 18:17
Tilaajille
Lapin sitoutumattomat ryhmät aikovat liittoutua yli kuntarajojen maakuntavaaleja varten

Lapin si­tou­tu­mat­to­mat ryhmät aikovat liit­tou­tua yli kun­ta­ra­jo­jen maa­kun­ta­vaa­le­ja varten

01.10.2021 06:30 4
Tilaajille
Lapin kuntavaaleista kaksi valitusta – Kolarin valituksen oikeus jo hylkäsi, Pellosta odotettavissa ennakkotapaus

Lapin kun­ta­vaa­leis­ta kaksi va­li­tus­ta – Kolarin va­li­tuk­sen oikeus jo hyl­kä­si, Pel­los­ta odo­tet­ta­vis­sa en­nak­ko­ta­paus

15.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Ylitornion ääniharava pettyi keskustaan ja erosi ryhmästä valtuustokauden avajaisiksi – "Äänestäjien tahtoa on aliarvioitu valinnoissa"

Yli­tor­nion ää­ni­ha­ra­va pettyi kes­kus­taan ja erosi ryh­mäs­tä val­tuus­to­kau­den ava­jai­sik­si – "Ää­nes­tä­jien tahtoa on ali­ar­vioi­tu va­lin­nois­sa"

03.09.2021 16:43 11
Tilaajille
Tanja Joonasta Ylitornion valtuuston puheenjohtaja – Jouni Ollikkala johtaa kunnanhallitusta kaksi kautta, Regina Savolainen seuraavat kaksi kautta

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

30.08.2021 20:36 1
Tilaajille
Katri Kulmunin kampanja yksi kalleimmista Lapissa – Osa ehdokkaista ei ole vieläkään lähettänyt ilmoitusta  kampanjansa kustannuksista

Katri Kul­mu­nin kam­pan­ja yksi kal­leim­mis­ta Lapissa – Osa eh­dok­kais­ta ei ole vie­lä­kään lä­het­tä­nyt il­moi­tus­ta kam­pan­jan­sa kus­tan­nuk­sis­ta

30.08.2021 19:30 8
Tilaajille
Tommi Lepojärvi ja Helena Halttu ovat nousemassa puheenjohtajiksi Keminmaassa

Tommi Le­po­jär­vi ja Helena Halttu ovat nou­se­mas­sa pu­heen­joh­ta­jik­si Ke­min­maas­sa

24.08.2021 17:06 3
Tilaajille
Yhteislistat nappasivat parhaat päältä Kolarin luottamuspaikoista

Yh­teis­lis­tat nap­pa­si­vat parhaat päältä Kolarin luot­ta­mus­pai­kois­ta

18.08.2021 15:29
Tilaajille
Tornio valitsi päättäjät ennakkosuunnitelman mukaisesti

Tornio valitsi päät­tä­jät en­nak­ko­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti

17.08.2021 09:43
Tilaajille
Ei ehkä laiton, mutta epätavanomainen järjestys – Enontekiöllä kokoontuu ensin vanha hallitus, vasta sitten uusi valtuusto

Ei ehkä laiton, mutta epä­ta­van­omai­nen jär­jes­tys – Enon­te­kiöl­lä ko­koon­tuu ensin vanha hal­li­tus, vasta sitten uusi val­tuus­to

14.08.2021 18:00 2
Tilaajille
Ponkalalle lupeissa jatkopesti Tornion valtuustossa  – Rainio nousemassa hallituksen puheenjohtajaksi

Pon­ka­lal­le lu­peis­sa jat­ko­pes­ti Tornion val­tuus­tos­sa  – Rainio nou­se­mas­sa hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

13.08.2021 14:03 1
Tilaajille
Keränen vetää Tervolan valtuustoa, Ylimartimo hallitusta

Keränen vetää Ter­vo­lan val­tuus­toa, Yli­mar­ti­mo hal­li­tus­ta

13.08.2021 12:37
Tilaajille
Pellon valtuusto jatkaa Mäkituomaan komennossa – varapuheenjohtajia valittiin neljä

Pellon val­tuus­to jatkaa Mä­ki­tuo­maan ko­men­nos­sa – va­ra­pu­heen­joh­ta­jia va­lit­tiin neljä

10.08.2021 18:38
Tilaajille
Tavia johtaa valtuustoa, Tikka hallitusta Simossa

Tavia johtaa val­tuus­toa, Tikka hal­li­tus­ta Simossa

10.08.2021 12:03 2
Tilaajille
Kemissä valta vaihtui sovussa – Puolueiden sopimukset nuijittiin pöytään liki muutoksitta

Kemissä valta vaihtui sovussa – Puo­luei­den so­pi­muk­set nui­jit­tiin pöytään liki muu­tok­sit­ta

09.08.2021 21:45 2
Tilaajille
Kemin johtopaikat jaettu äänestäjien tahdon mukaan – Ääniharava Paavo Väyrynen jää omasta toiveestaan valtuuston rivijäseneksi

Kemin joh­to­pai­kat jaettu ää­nes­tä­jien tahdon mukaan – Ää­ni­ha­ra­va Paavo Väy­ry­nen jää omasta toi­vees­taan val­tuus­ton ri­vi­jä­se­nek­si

08.08.2021 11:00 1
Tilaajille