Kuntavaalit 2021
Viimeisin tunti
Kuntavaaliehdokas, älä lupaa liikoja – keväällä on tarjolla paikkoja rehellisille niukkuuden jakajille
Kolumni Jussi Orell

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas, älä lupaa liikoja – ke­vääl­lä on tar­jol­la paik­ko­ja re­hel­li­sil­le niuk­kuu­den ja­ka­jil­le

07:00 1
Vanhemmat
Kunnissa olisi nyt tilausta paksunahkaisille päättäjille, mutta löytyykö heitä riittävästi?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­nis­sa olisi nyt ti­laus­ta pak­su­nah­kai­sil­le päät­tä­jil­le, mutta löy­tyy­kö heitä riit­tä­väs­ti?

08.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Halla-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta perussuomalaisten kuntavaalitavoite on olla suurin kuntapuolue"

Hal­la-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­ta­voi­te on olla suurin kun­ta­puo­lue"

26.08.2020 12:57 2
Lukijalta: Kuntavaalit lähestyvät – Millainen on tulevaisuuden Rovaniemi?
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den Ro­va­nie­mi?

20.08.2020 15:11 1
Vaikeita päätöksiä ei pidä lykätä kunnissa kevään vaalien yli, sillä pandemia vain korostaa uudistusten tarvetta
Pääkirjoitus

Vai­kei­ta pää­tök­siä ei pidä lykätä kun­nis­sa kevään vaalien yli, sillä pan­de­mia vain ko­ros­taa uu­dis­tus­ten tar­vet­ta

17.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Kuntavaalitaistosta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – perussuomalaiset aloitti ehdokkaiden rekrytoinnin jo viime vuonna

Kun­ta­vaa­li­tais­tos­ta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – pe­rus­suo­ma­lai­set aloitti eh­dok­kai­den rek­ry­toin­nin jo viime vuonna

02.08.2020 06:30 0
Tilaajille