Kuntavaalit 2021
Kuukausi
Keskustan Kärnä ilmoittaa olevansa käytettävissä ehdokkaaksi Helsingin pormestarikisassa – "Pormestarina huolehtisin, että Helsingin ydinalueista tehtäisiin hanhivapaita"

Kes­kus­tan Kärnä il­moit­taa ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä eh­dok­kaak­si Hel­sin­gin por­mes­ta­ri­ki­sas­sa – "Por­mes­ta­ri­na huo­leh­ti­sin, että Hel­sin­gin ydin­alueis­ta teh­täi­siin han­hi­va­pai­ta"

20.11.2020 17:16 2
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kunnallinen päätöksenteko voi näyttäytyy nuorille jäykkänä, mutta siihen kannattaa osallistua – "Mie haluan oikeasti olla vaikuttamassa ja päättämässä"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko voi näyt­täy­tyy nuo­ril­le jäyk­kä­nä, mutta siihen kan­nat­taa osal­lis­tua – "Mie haluan oi­keas­ti olla vai­kut­ta­mas­sa ja päät­tä­mäs­sä"

20.11.2020 12:00
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

20.11.2020 07:00
Tilaajille
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pyrkii Helsingin pormestariksi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Jussi Hal­la-aho pyrkii Hel­sin­gin por­mes­ta­rik­si

13.11.2020 10:39
Lukijalta Mielipide

Pet­ty­nyt kun­ta­vaa­li­eh­do­kas

03.11.2020 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittajalta: Kunnes toisin päätetään – kouluratkaisu jälleen yksi esimerkki Rovaniemen poukkoilevasta päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kunnes toisin pää­te­tään – kou­lu­rat­kai­su jälleen yksi esi­merk­ki Ro­va­nie­men pouk­koi­le­vas­ta pää­tök­sen­teos­ta

21.10.2020 08:26 1
”Kukaan ei halua kivitettäväksi” – Rovaniemen nykyisistä valtuutetuista viidennes ei lähde ehdolle kevään vaaleissa

”Kukaan ei halua ki­vi­tet­tä­väk­si” – Ro­va­nie­men ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta vii­den­nes ei lähde ehdolle kevään vaa­leis­sa

21.10.2020 08:00 3
Mistä koulusta vielä voidaan säästää
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mistä kou­lus­ta vielä voidaan säästää

19.10.2020 07:01 1
Tilaajille
Lukijalta: Ehdolle vai ei?
Lukijalta Mielipide Jaakko Portti

Lu­ki­jal­ta: Ehdolle vai ei?

06.10.2020 14:50
Kuntavaaliehdokas, älä lupaa liikoja – keväällä on tarjolla paikkoja rehellisille niukkuuden jakajille
Kolumni Jussi Orell

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas, älä lupaa liikoja – ke­vääl­lä on tar­jol­la paik­ko­ja re­hel­li­sil­le niuk­kuu­den ja­ka­jil­le

18.09.2020 07:00 1
Kunnissa olisi nyt tilausta paksunahkaisille päättäjille, mutta löytyykö heitä riittävästi?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­nis­sa olisi nyt ti­laus­ta pak­su­nah­kai­sil­le päät­tä­jil­le, mutta löy­tyy­kö heitä riit­tä­väs­ti?

08.09.2020 05:30
Tilaajille
Halla-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta perussuomalaisten kuntavaalitavoite on olla suurin kuntapuolue"

Hal­la-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­ta­voi­te on olla suurin kun­ta­puo­lue"

26.08.2020 12:57 2
Lukijalta: Kuntavaalit lähestyvät – Millainen on tulevaisuuden Rovaniemi?
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den Ro­va­nie­mi?

20.08.2020 15:11 1
Vaikeita päätöksiä ei pidä lykätä kunnissa kevään vaalien yli, sillä pandemia vain korostaa uudistusten tarvetta
Pääkirjoitus

Vai­kei­ta pää­tök­siä ei pidä lykätä kun­nis­sa kevään vaalien yli, sillä pan­de­mia vain ko­ros­taa uu­dis­tus­ten tar­vet­ta

17.08.2020 05:00
Tilaajille
Kuntavaalitaistosta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – perussuomalaiset aloitti ehdokkaiden rekrytoinnin jo viime vuonna

Kun­ta­vaa­li­tais­tos­ta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – pe­rus­suo­ma­lai­set aloitti eh­dok­kai­den rek­ry­toin­nin jo viime vuonna

02.08.2020 06:30
Tilaajille