Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Luottamushenkilöiden ero
Pelkosenniemen luottamushenkilöiden joukkopako kielii kunnallisen päätöksentekokoneiston ongelmista – entä jos niitä ei kyetä ratkaisemaan?
Pääkirjoitus

Pel­ko­sen­nie­men luot­ta­mus­hen­ki­löi­den jouk­ko­pa­ko kielii kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­ton on­gel­mis­ta – entä jos niitä ei kyetä rat­kai­se­maan?

15.03.2023 19:18 3