PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

Ylitornion kunnanvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen keskustan Tanja Joonan, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ylitornion parhaaksi -yhteislistan Timo Kunnarin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi vasemmistoliiton Rauha Turusen.

Kunnanhallituksen jäseneksi valittiin keskustasta Jouni Ollikkala, Sari Salonen, Tuomas Sandqvist ja Regina Savolainen, Ylitornion parhaaksi -yhteislistalta Katriina Koskela ja Tommi Knuuti, sekä vasemmistoliiton Vuokko Vakkuri.