kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kunnanvaltuusto
Kunnanjohtaja Vauhkonen vastaa kritiikkiin: Pelkosenniemellä otetaan epäasialliseksi koettu kohtelu puheeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nan­joh­ta­ja Vauh­ko­nen vastaa kri­tiik­kiin: Pel­ko­sen­nie­mel­lä otetaan epä­asial­li­sek­si koettu kohtelu pu­heek­si

06.02.2024 09:50 1
Pelkosenniemen kunnanvaltuutettu: Kunnanjohtaja lähtenyt painostuksen tielle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuu­tet­tu: Kun­nan­joh­ta­ja läh­te­nyt pai­nos­tuk­sen tielle

06.02.2024 09:49 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä olivat val­tuu­te­tut?

01.02.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan rek­ry­toin­nis­sa tehtiin an­sio­ver­tai­lu

15.01.2024 10:29 3
Valtuusto totesi Pekka Heikkisen menettäneen luottamuksen ja erotti koko puheenjohtajistonsa Sodankylässä – uudeksi puheenjohtajaksi Mikko Pyhäjärvi

Val­tuus­to totesi Pekka Heik­ki­sen me­net­tä­neen luot­ta­muk­sen ja erotti koko pu­heen­joh­ta­jis­ton­sa So­dan­ky­läs­sä – uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si Mikko Py­hä­jär­vi

18.12.2023 19:52 14
Tilaajille
Markku Vehkaoja Kolarin kunnanjohtajaksi

Markku Veh­ka­oja Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si

15.12.2023 11:03 2
Tilaajille
Ylitornio jatkaa maltillista talouslinjaa – Kuntotalon remontti lykkääntyi, mutta säästöjä haetaan eri puolilta sivistystointa

Yli­tor­nio jatkaa mal­til­lis­ta ta­lous­lin­jaa – Kun­to­ta­lon re­mont­ti lyk­kään­tyi, mutta sääs­tö­jä haetaan eri puo­lil­ta si­vis­tys­toin­ta

08.12.2023 18:00 3
Tilaajille
Pelkosenniemi saakin panna päätöksensä täytäntöön – hallinto-oikeus kumosi aiemman kieltonsa

Pel­ko­sen­nie­mi saakin panna pää­tök­sen­sä täy­tän­töön – hal­lin­to-oi­keus kumosi aiemman kiel­ton­sa

27.11.2023 12:05 4
Tilaajille
Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien tehtävistä tulee osa-aikaiset Sodankylässä

Kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jien teh­tä­vis­tä tulee osa-ai­kai­set So­dan­ky­läs­sä

23.10.2023 17:39
Tilaajille
Ylitornion kuntotalon remontti siirtyy –  kuntapäättäjät halusivat ottaa aikalisän

Yli­tor­nion kun­to­ta­lon re­mont­ti siirtyy – kun­ta­päät­tä­jät ha­lu­si­vat ottaa ai­ka­li­sän

03.10.2023 09:42 2
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto kutistui Suomen pienimmäksi: kunnassa on enää 11 valtuutettua, mutta silti kuusi valtuustoryhmää

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ku­tis­tui Suomen pie­nim­mäk­si: kun­nas­sa on enää 11 val­tuu­tet­tua, mutta silti kuusi val­tuus­to­ryh­mää

02.10.2023 19:55 4
Tilaajille
Veikko Lesosen edustaja pettyi Inarin kuntapäättäjiin – Miesniemen kaavan hylkäyksestä huolimatta miljonäärin suunnitelmissa on yhä rakennuttaa mökkejä Inarijärven rantaan

Veikko Lesosen edus­ta­ja pettyi Inarin kun­ta­päät­tä­jiin – Mies­nie­men kaavan hyl­käyk­ses­tä huo­li­mat­ta mil­jo­nää­rin suun­ni­tel­mis­sa on yhä ra­ken­nut­taa mökkejä Ina­ri­jär­ven rantaan

22.09.2023 15:30 15
Tilaajille
Inarin valtuusto torppasi toistamiseen luksushotellin rakentamisen Inarijärven rantaan – äänestys Miesniemen kaavasta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan – ää­nes­tys Mies­nie­men kaa­vas­ta ratkesi jälleen vain yhden äänen erolla

21.09.2023 17:46 15
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus ottaa kantaa Tervolan tuulivoimakaavaan

Ranuan kun­nan­hal­li­tus ottaa kantaa Ter­vo­lan tuu­li­voi­ma­kaa­vaan

09.08.2023 17:03
Tilaajille
Pia Sorvali valittiin Ranuan uudeksi hallintojohtajaksi

Pia Sorvali va­lit­tiin Ranuan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si

13.06.2023 08:10 1
Tilaajille
Pelloa johtaa jatkossa paluumuuttaja Katja Jaako-Körkkö – "Olen kiitollinen, että saan jatkaa pellolaisena Eero Ylitalon pestiä"

Pelloa johtaa jat­kos­sa pa­luu­muut­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö – "O­len kii­tol­li­nen, että saan jatkaa pel­lo­lai­se­na Eero Yli­ta­lon pestiä"

20.03.2023 19:17 6
Tilaajille
Savukosken valtuusto nosti paikallisiksi arvoiksi luonnonvarat, kiireettömyyden ja yhteisöllisyyden

Sa­vu­kos­ken val­tuus­to nosti pai­kal­li­sik­si ar­voik­si luon­non­va­rat, kii­reet­tö­myy­den ja yh­tei­söl­li­syy­den

20.12.2022 19:00 1
Tilaajille
Ylitornion valtuusto siunasi lakkautuspäätöksen: koulutyö Kaulirannassa loppuu syksyllä

Yli­tor­nion val­tuus­to siunasi lak­kau­tus­pää­tök­sen: kou­lu­työ Kau­li­ran­nas­sa loppuu syk­syl­lä

19.12.2022 16:44
Tilaajille
Kyläkouluilla on yhteinen koulupäivä – Ylitorniolla Raanujärven ja Mellakosken koulujen oppilaat jakavat yhteisen kiertävän luokanopettajan

Ky­lä­kou­luil­la on yh­tei­nen kou­lu­päi­vä – Yli­tor­niol­la Raa­nu­jär­ven ja Mel­la­kos­ken kou­lu­jen op­pi­laat jakavat yh­tei­sen kier­tä­vän luo­kan­opet­ta­jan

11.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Savukoski–silimäni terhän! -iskulause valtuuston valinta kuntastrategiaan – kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksen määräraha siirtyi eteenpäin

Sa­vu­kos­ki–­si­li­mä­ni terhän! -is­ku­lau­se val­tuus­ton valinta kun­ta­stra­te­giaan – ­kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jauk­sen mää­rä­ra­ha siirtyi eteen­päin

28.11.2022 21:49 3
Tilaajille