Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Kunnanvaltuusto
Ranuan valtuusto lisäsi yläkoulu-lukiolle suunnittelurahaa 100 000 euroa

Ranuan val­tuus­to lisäsi ylä­kou­lu-lu­kiol­le suun­nit­te­lu­ra­haa 100 000 euroa

20.12.2021 16:48 1
Tilaajille
Tanja Joonasta Ylitornion valtuuston puheenjohtaja – Jouni Ollikkala johtaa kunnanhallitusta kaksi kautta, Regina Savolainen seuraavat kaksi kautta

Tanja Joo­nas­ta Yli­tor­nion val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja – Jouni Ol­lik­ka­la johtaa kun­nan­hal­li­tus­ta kaksi kautta, Regina Sa­vo­lai­nen seu­raa­vat kaksi kautta

30.08.2021 20:36 1
Tilaajille
Kaksi sitoutumatonta ryhmää aikoo tuoda avoimuuden Kolarin päätöksentekoon – Toinen ryhmä kannattaa kaivoshanketta, toisella ei yhteistä linjausta

Kaksi si­tou­tu­ma­ton­ta ryhmää aikoo tuoda avoi­muu­den Kolarin pää­tök­sen­te­koon – Toinen ryhmä kan­nat­taa kai­vos­han­ket­ta, toi­sel­la ei yh­teis­tä lin­jaus­ta

24.06.2021 07:00 5
Tilaajille
Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin – "Toivomme, että kaivosta päästäisiin rakentamaan jo parin vuoden päästä"

Han­nu­kai­sen kai­vos­alueen osa­yleis­kaa­va­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin – "Toi­vom­me, että kai­vos­ta pääs­täi­siin ra­ken­ta­maan jo parin vuoden päästä"

10.05.2021 20:53 22
Tilaajille
Kemijärvi nosti kaupunginjohtajan palkkaa ja henkilökunnan työvuorokorvauksia

Ke­mi­jär­vi nosti kau­pun­gin­joh­ta­jan palkkaa ja hen­ki­lö­kun­nan työ­vuo­ro­kor­vauk­sia

10.05.2021 19:53 5
Tilaajille
Posion kunnanjohtajaksi valittu Pekka Jääskö lähtee jännittävän päivän jälkeen lenkille ja saunaan – virkaan mahdollisimman nopeasti, rakentamaan tulevaisuutta yhteistyössä

Posion kun­nan­joh­ta­jak­si valittu Pekka Jääskö lähtee jän­nit­tä­vän päivän jälkeen len­kil­le ja saunaan – virkaan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti, ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­ta yh­teis­työs­sä

05.03.2021 20:10 2
Tilaajille
Ylitornion kunnanjohtaja valitaan 22. helmikuuta – Kunnanhallitus haastatteli neljä hakijaa.

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan 22. hel­mi­kuu­ta – Kun­nan­hal­li­tus haas­tat­te­li neljä ha­ki­jaa.

12.02.2021 17:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuus­toi­hin kai­va­taan lisää kes­kus­te­lua

05.01.2021 05:25
Tilaajille
Valtuuston koko puntarissa Ylitorniolla – Pello päätti jo nostaa minimistä neljällä paikalla

Val­tuus­ton koko pun­ta­ris­sa Yli­tor­niol­la – Pello päätti jo nostaa mi­ni­mis­tä nel­jäl­lä pai­kal­la

18.09.2020 06:30
Tilaajille
Ylitorniolla esitetään valtuutettujen määräksi 21 – puheenjohtajan ääni ratkaisi kunnanhallituksessa

Yli­tor­niol­la esi­te­tään val­tuu­tet­tu­jen mää­räk­si 21 – pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

17.08.2020 18:20
Tilaajille
Kittilän kunnanvaltuuston kokous siirtyi viikolla: yksi ei saanut kokouskutsua

Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­ton kokous siirtyi vii­kol­la: yksi ei saanut ko­kous­kut­sua

25.05.2020 18:29
Tilaajille
Utsjoki hyväksyi kunnalle kasvamisbudjetin ja ottaa velkaa

Utsjoki hy­väk­syi kun­nal­le kas­va­mis­bud­je­tin ja ottaa velkaa

16.12.2019 21:18
Tilaajille