Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Ylitornio
Kuukausi
Pohjoisen Polut listasi 16 uimapaikkaa pohjoisesta – Tästä jutusta löydät kilometrikaupalla hienoa rantahiekkaa ja täysin autioita pulahduskohteita

Poh­joi­sen Polut listasi 16 ui­ma­paik­kaa poh­joi­ses­ta – Tästä jutusta löydät ki­lo­met­ri­kau­pal­la hienoa ran­ta­hiek­kaa ja täysin au­tioi­ta pu­lah­dus­koh­tei­ta

24.06.2022 08:20 5
Tilaajille
Sataneliöinen omakotitalo paloi Ylitorniolla – syttymissyytä selvitellään

Sa­ta­ne­liöi­nen oma­ko­ti­ta­lo paloi Yli­tor­niol­la – syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­tel­lään

22.06.2022 19:29
Ylitornion Kuivakankaalla hukkunutta kalastajaa ei ole löydetty – etsinnät kadonneen löytämiseksi on keskeytetty kesäkuun alussa

Yli­tor­nion Kui­va­kan­kaal­la huk­ku­nut­ta ka­las­ta­jaa ei ole löy­det­ty – et­sin­nät ka­don­neen löy­tä­mi­sek­si on kes­key­tet­ty ke­sä­kuun alussa

21.06.2022 16:26
Tilaajille
Ylitornio purkaa kaksi vanhaa koulua

Yli­tor­nio purkaa kaksi vanhaa koulua

07.06.2022 20:18
Tilaajille
Myönteisyys kumpuaa Kapustan kylästä – Katja ja Virpi Kätkän CatCat-duo viettää 30-vuotisjuhlavuottaan

Myön­tei­syys kumpuaa Ka­pus­tan kylästä – Katja ja Virpi Kätkän Cat­Cat-duo viettää 30-vuo­tis­juh­la­vuot­taan

05.06.2022 16:00
Tilaajille
Aavasaksan Kruununäyttämön katsomo saa katteen – Ylitornion kunta rakentaa katsomon katteen omana työnään

Aa­va­sak­san Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo saa katteen – Yli­tor­nion kunta ra­ken­taa kat­so­mon katteen omana työnään

01.06.2022 21:27
Tilaajille
NSD: 40-vuotias on kateissa Tornionjoella

NSD: 40-vuo­tias on ka­teis­sa Tor­nion­joel­la

31.05.2022 16:45
Tilaajille
Kaksi ihmistä joutui veden varaan Tornionjoella – toinen heistä ui saareen

Kaksi ihmistä joutui veden varaan Tor­nion­joel­la – ­toi­nen heistä ui saareen

29.05.2022 18:17
Vanhemmat
Ylitornion kunnanjohtaja Maija Pihlajamäelle STTK:n kultainen ansiomerkki – myönnetään järjestön toimintaa ansioituneesti edistäneille

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja Maija Pih­la­ja­mäel­le STTK:n kul­tai­nen an­sio­merk­ki – myön­ne­tään jär­jes­tön toi­min­taa an­sioi­tu­nees­ti edis­tä­neil­le

19.05.2022 12:18
Tilaajille
Risujen poltto karkasi hallinnasta Ylitorniolla – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hallintaan

Risujen poltto karkasi hal­lin­nas­ta Yli­tor­niol­la – naapuri riensi hätiin, palo saatiin hal­lin­taan

17.05.2022 19:19 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vielä sos-lap­si­ky­län rat­kai­suis­ta

22.04.2022 05:00
Tilaajille
Kun Satu Musakka muutti perheineen Lappiin, työllistymisestä ei tarvinnut kantaa huolta – "En ole vaihtamassa alaa"

Kun Satu Musakka muutti per­hei­neen Lap­piin, työl­lis­ty­mi­ses­tä ei tar­vin­nut kantaa huolta – "En ole vaih­ta­mas­sa alaa"

18.04.2022 06:30 16
Tilaajille
Kahdeksan tuntia vuodeosastolla – tällainen on hoitajan työpäivä, josta tänä keväänä niin paljon puhutaan

Kah­dek­san tuntia vuo­de­osas­tol­la – täl­lai­nen on hoi­ta­jan työ­päi­vä, josta tänä keväänä niin paljon pu­hu­taan

18.04.2022 06:30
Tilaajille
Autetaan lapsia kaikkialla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan lapsia kaik­kial­la

13.04.2022 05:00
Tilaajille
Raanujärven tuulipuisto kaatui – poromiehet tyytyväisiä, mutta kunnassa petyttiin

Raa­nu­jär­ven tuu­li­puis­to kaatui – po­ro­mie­het tyy­ty­väi­siä, mutta kun­nas­sa pe­tyt­tiin

30.03.2022 18:11 29
Tilaajille
Rock in the City -festivaali tekee paluun Rovaniemelle – Uriah Heep esiintyy Ounaspaviljongilla heinäkuussa

Rock in the City -fes­ti­vaa­li tekee paluun Ro­va­nie­mel­le – Uriah Heep esiin­tyy Ou­nas­pa­vil­jon­gil­la hei­nä­kuus­sa

18.03.2022 10:50 1
Tilaajille
Lapissa kunnostetaan ensi kesänä lintuvesiä ja kosteikkoja – kunnostustoimia muun muassa Torniossa, Ylitorniolla ja Muoniossa

Lapissa kun­nos­te­taan ensi kesänä lin­tu­ve­siä ja kos­teik­ko­ja – kun­nos­tus­toi­mia muun muassa Tor­nios­sa, Yli­tor­niol­la ja Muo­nios­sa

08.02.2022 15:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­nei­den pal­ve­lut tur­va­taan

25.01.2022 05:00
Tilaajille
Vesperkoti tuupattiin Ylitornion kunnan syliin – ODL luopui yllättäen Ylitornion yksiköstään, neuvottelut käytiin pikavauhtia

Ves­per­ko­ti tuu­pat­tiin Yli­tor­nion kunnan syliin – ODL luopui yl­lät­täen Yli­tor­nion yk­si­kös­tään, neu­vot­te­lut käytiin pi­ka­vauh­tia

19.01.2022 19:39 7
Tilaajille
”Ei aina tiedä millä paperilla pääsee kauppaa aukaisemaan” – pääkaupungeissa ei tunneta riittävästi raja-alueen ihmisten arkea, Tornionlaakson neuvosto puhuu rajayhteisön nimissä viranomaisille

”Ei aina tiedä millä pa­pe­ril­la pääsee kauppaa au­kai­se­maan” – pää­kau­pun­geis­sa ei tunneta riit­tä­väs­ti ra­ja-alueen ih­mis­ten arkea, Tor­nion­laak­son neu­vos­to puhuu ra­ja­yh­tei­sön nimissä vi­ran­omai­sil­le

19.01.2022 06:30 1
Tilaajille