Ylitornio
Maija Pihlajamäki valittiin Ylitornion kunnanjohtajaksi

Maija Pih­la­ja­mä­ki va­lit­tiin Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­jak­si

22.02.2021 18:36 1
Tilaajille
Humalassa ajanut nainen kärähti ratista rajatarkastuspisteellä Ylitorniolla

Hu­ma­las­sa ajanut nainen kärähti ratista ra­ja­tar­kas­tus­pis­teel­lä Yli­tor­niol­la

21.02.2021 10:43

Yli­tor­niol­le 15 000 euroa ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen

10.02.2021 20:16 1
Neljä kutsutaan haastatteluun Ylitornion kunnanjohtajapestiin

Neljä kut­su­taan haas­tat­te­luun Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja­pes­tiin

27.01.2021 12:17
Tilaajille
Hammassärky tuo ruotsalaisia Suomeen – Ylitorniolle naapurista on tullut lisää potilaita jo pari viime vuotta, kun julkiset palvelut ovat katomassa pikkukunnista

Ham­mas­sär­ky tuo ruot­sa­lai­sia Suomeen – Yli­tor­niol­le naa­pu­ris­ta on tullut lisää po­ti­lai­ta jo pari viime vuotta, kun jul­ki­set pal­ve­lut ovat ka­to­mas­sa pik­ku­kun­nis­ta

12.01.2021 18:43 1
Tilaajille

Yh­dek­sän haki Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­jak­si – ha­ki­jois­ta kolme työs­ken­te­lee jo kun­nas­sa

08.01.2021 09:30 1
Tilaajille
Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion johtohenkilöt kertovat mitä hyvää viime vuosi toi ja millaisilla askelmerkeillä kunnat suuntaavat tulevaisuuteen

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 11:54
Ylitorniolla Ravintola Väylässä on voinut lauantaina altistua koronavirukselle

Yli­tor­niol­la Ra­vin­to­la Väy­läs­sä on voinut lauan­tai­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

06.01.2021 16:52
Ylitorniolle nousee hirsinen päiväkoti - käyttöön ensi syksynä

Yli­tor­niol­le nousee hir­si­nen päi­vä­ko­ti - käyt­töön ensi syksynä

03.12.2020 15:51

Yli­tor­niol­la loppui inf­luens­sa­ro­ko­te

20.11.2020 13:58
Tilaajille
Ylitorniolla koronatilanne on rauhallinen – Vain ohjatut ryhmäliikuntatunnit keskeytetään kahdeksi viikoksi

Yli­tor­niol­la ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen – Vain ohjatut ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nit kes­key­te­tään kah­dek­si vii­kok­si

05.11.2020 13:45
Tilaajille

Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Osas­tol­le ei oteta uusia po­ti­lai­ta 10 vuo­ro­kau­teen

29.10.2020 15:40
Tilaajille
Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto jää eläkkeelle – Eropyyntö esillä kunnanhallituksessa maanantaina

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to jää eläk­keel­le – Ero­pyyn­tö esillä kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa maa­nan­tai­na

29.10.2020 10:04
Tilaajille
Laajan sähkökatkon syytä selvitetään Tornionlaaksossa – Katko venyi minuuteista pariin tuntiin, kun huono tuuri kertautui

Laajan säh­kö­kat­kon syytä sel­vi­te­tään Tor­nion­laak­sos­sa – Katko venyi mi­nuu­teis­ta pariin tun­tiin, kun huono tuuri ker­tau­tui

23.10.2020 17:17 1
Tilaajille
Kaivinkone syttyi palamaan turvetuotantoalueella Ylitorniolla - palo levisi myös turveaumaan, mutta saatiin sammutettua

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Yli­tor­niol­la - palo levisi myös tur­veau­maan, mutta saatiin sam­mu­tet­tua

16.10.2020 20:44
Tilaajille
Ylitorniolle hirsirakenteinen päiväkoti – syksyllä 2021 valmistuvaan päiväkotiin hoitopaikka 84 lapselle

Yli­tor­niol­le hir­si­ra­ken­tei­nen päi­vä­ko­ti – syk­syl­lä 2021 val­mis­tu­vaan päi­vä­ko­tiin hoi­to­paik­ka 84 lap­sel­le

14.10.2020 13:08
Tilaajille
"Muista Laura, että me Ylitorniolla ollaan suoria" -  pankinjohtaja ei aluksi kokenut rahalaitoksia omaksi alakseen

"Muista Laura, että me Yli­tor­niol­la ollaan suoria" - pan­kin­joh­ta­ja ei aluksi kokenut ra­ha­lai­tok­sia omaksi alak­seen

14.10.2020 11:01
”Kunnan päätös vetää surulliseksi” - Vuosi sitten kertaalleen haudattu Raanujärven tuulivoimahanke tuli uudelleen

”Kunnan päätös vetää su­rul­li­sek­si” - Vuosi sitten ker­taal­leen hau­dat­tu Raa­nu­jär­ven tuu­li­voi­ma­han­ke tuli uu­del­leen

07.10.2020 09:57 5
Tilaajille
Ylitornion kunnanhallitus hyväksyi Honkavaara-Isovaaran tuulivoima-alueen kaavoitusaloitteen

Yli­tor­nion kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Hon­ka­vaa­ra-Iso­vaa­ran tuu­li­voi­ma-alueen kaa­voi­tus­aloit­teen

05.10.2020 18:42 3
Tilaajille
Ylitorniolla varastettiin aseita -  saalis poliisin hallussa, lisähavaintoja tapahtumasta toivotaan

Yli­tor­niol­la va­ras­tet­tiin aseita - saalis po­lii­sin hal­lus­sa, li­sä­ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mas­ta toi­vo­taan

03.10.2020 15:59
Tilaajille