Ylitornio
Viimeisin 4 tuntia
Ylitorniolaislähtöisen Paula Huhtasen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oivalsi, että ne ovat lahja: "Toivon, että voin teoksillani välittää iloismia muillekin"

Yli­tor­nio­lais­läh­töi­sen Paula Huh­ta­sen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oi­val­si, että ne ovat lahja: "Toi­von, että voin teok­sil­la­ni vä­lit­tää ilois­mia muil­le­kin"

08:01 0
Tilaajille
Vanhemmat
Valtuuston koko puntarissa Ylitorniolla – Pello päätti jo nostaa minimistä neljällä paikalla

Val­tuus­ton koko pun­ta­ris­sa Yli­tor­niol­la – Pello päätti jo nostaa mi­ni­mis­tä nel­jäl­lä pai­kal­la

18.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Arthur Kreivi kaatoi 25-piikkisen hirven Ylitorniolla – Kyse saattaa olla Suomen kaikkien aikojen ennätyssarvista, mutta se selviää lopullisesti vasta arvostelussa

Arthur Kreivi kaatoi 25-piik­ki­sen hirven Yli­tor­niol­la – Kyse saattaa olla Suomen kaik­kien aikojen en­nä­tys­sar­vis­ta, mutta se selviää lo­pul­li­ses­ti vasta ar­vos­te­lus­sa

14.09.2020 14:12 12
Tilaajille
Ylitornion Reväsvaaran tuulivoimalle alkaa kaavoitus

Yli­tor­nion Re­väs­vaa­ran tuu­li­voi­mal­le alkaa kaa­voi­tus

17.08.2020 18:23 0
Tilaajille
Ylitorniolla esitetään valtuutettujen määräksi 21 – puheenjohtajan ääni ratkaisi kunnanhallituksessa

Yli­tor­niol­la esi­te­tään val­tuu­tet­tu­jen mää­räk­si 21 – pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

17.08.2020 18:20 0
Tilaajille
Toinen yritys – Ylitornion Reväsvaaraan kaavaillaan 12 tuulimyllyn rakentamiseksi osayleiskaavaa

Toinen yritys – Yli­tor­nion Re­väs­vaa­raan kaa­vail­laan 12 tuu­li­myl­lyn ra­ken­ta­mi­sek­si osa­yleis­kaa­vaa

12.08.2020 16:34 2
Tilaajille
Rehellinen rakkauskirje: ”Häpeä ei kuulu minulle.”

Re­hel­li­nen rak­kaus­kir­je: ”Häpeä ei kuulu mi­nul­le.”

12.08.2020 09:43 1
Pahoinpitelyjä Kemissä ja Ylitorniolla, vahingonteko Keminmaassa – Meri-Lapin poliisilla riitti tehtäviä viikonloppuna

Pa­hoin­pi­te­ly­jä Kemissä ja Yli­tor­niol­la, va­hin­gon­te­ko Ke­min­maas­sa – Me­ri-La­pin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä vii­kon­lop­pu­na

02.08.2020 11:09 0
Tilaajille
Lukijalta: Uskomaton Ylitornio
Lukijalta Mielipide Katriina Koskela

Lu­ki­jal­ta: Us­ko­ma­ton Yli­tor­nio

25.07.2020 05:05 0
Tilaajille
Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Karesuvannon rajanylityspaikoilla kulkee nyt vain kymmenisen prosenttia tavanomaisesta liikenteestä – "Trendi on hyvä"

Yli­tor­nion, Pellon, Ko­la­rin, Muonion ja Ka­re­su­van­non ra­jan­yli­tys­pai­koil­la kulkee nyt vain kym­me­ni­sen pro­sent­tia ta­van­omai­ses­ta lii­ken­tees­tä – "Trendi on hyvä"

13.07.2020 20:45 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan uhkaava koronatilanne onnistuttiin pysäyttämään ajoissa – ei uusia tartuntoja

Län­si-Poh­jan uhkaava ko­ro­na­ti­lan­ne on­nis­tut­tiin py­säyt­tä­mään ajoissa – ei uusia tar­tun­to­ja

08.07.2020 10:01 0
Tilaajille
Pieni kyläkauppa oli koronavoittaja – Kesä turvaa kyläkaupan talven: "Jos rahan edestä kauppaa pitää, paikka on väärä"

Pieni ky­lä­kaup­pa oli ko­ro­na­voit­ta­ja – Kesä turvaa ky­lä­kau­pan talven: "Jos rahan edestä kauppaa pitää, paikka on väärä"

06.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Lapin vanhin matkailukäyttöön tehty rakennus kunnostetaan – Aleksanteri II:lle 1880-luvulla rakennettu Keisarinmaja saa uuden maalin

Lapin vanhin mat­kai­lu­käyt­töön tehty ra­ken­nus kun­nos­te­taan – Alek­san­te­ri II:lle 1880-lu­vul­la ra­ken­net­tu Kei­sa­rin­ma­ja saa uuden maalin

03.07.2020 19:30 1
Tilaajille

Lä­hi­mat­kai­lua ja his­to­riaa Me­ri-La­pis­sa

01.07.2020 10:36 0
Ylitornion johtava lääkäri IS:lle: Länsi-Pohjasta leviää muualle Suomeen toinen korona-aalto

Yli­tor­nion johtava lääkäri IS:lle: Län­si-Poh­jas­ta leviää muualle Suomeen toinen ko­ro­na-aal­to

26.06.2020 21:10 2
Tilaajille
Torniossa taas uusi koronavirustartunta – hoitoalan henkilöstöä on jouduttu asettamaan karanteeniin Länsi-Pohjan alueella, johtava lääkäri on hyvin huolissaan tilanteesta

Tor­nios­sa taas uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – hoi­to­alan hen­ki­lös­töä on jou­dut­tu aset­ta­maan ka­ran­tee­niin Län­si-Poh­jan alueel­la, johtava lääkäri on hyvin huo­lis­saan ti­lan­tees­ta

26.06.2020 13:38 0
Tilaajille
Poliisi sai kiinni Ylitorniolla liikkuneet ryöstäjät – tekijät yrittivät lyödä ja heittelivät kivillä viedessään pariskunnan auton

Poliisi sai kiinni Yli­tor­niol­la liik­ku­neet ryös­tä­jät – tekijät yrit­ti­vät lyödä ja heit­te­li­vät kivillä vie­des­sään pa­ris­kun­nan auton

24.06.2020 15:36 1
Torniossa todettiin uusi koronavirustartunta – Länsi-Pohjan alueella on viikon sisällä löydetty kaksi tartuntaa, toisella yhteys Ruotsiin

Tor­nios­sa to­det­tiin uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jan alueel­la on viikon sisällä löy­det­ty kaksi tar­tun­taa, toi­sel­la yhteys Ruot­siin

24.06.2020 11:50 1
Tilaajille
Lapin kuiva maasto palanut tänäänkin:  Ylitorniolla ja Kittilässä maastopalot saattoivat syttyä tupakantumpeista, Pellossa hitsauskipinästä

Lapin kuiva maasto palanut tä­nään­kin:  Yli­tor­niol­la ja Kit­ti­läs­sä maas­to­pa­lot saat­toi­vat syttyä tu­pa­kan­tum­peis­ta, Pel­los­sa hit­saus­ki­pi­näs­tä

23.06.2020 19:33 0
Pariskunnalta varastettiin auto Ylitorniolla – tekijät yrittivät lyödä ja heittelivät kivillä

Pa­ris­kun­nal­ta va­ras­tet­tiin auto Yli­tor­niol­la – tekijät yrit­ti­vät lyödä ja heit­te­li­vät kivillä

23.06.2020 06:31 0