Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Ylitornio
Kuukausi
Juomavesi on keitettävä Kopanmäen vesiyhtymän alueella Ylitorniolla

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ko­pan­mäen ve­siyh­ty­män alueel­la Yli­tor­niol­la

15.09.2022 17:21
Ylitorniolla jäähalliyhtiö anoo kunnalta apua sähkön hinnan vuoksi, Torniossa kävi parempi onni

Yli­tor­niol­la jää­hal­liyh­tiö anoo kun­nal­ta apua sähkön hinnan vuoksi, Tor­nios­sa kävi parempi onni

08.09.2022 18:00 3
Tilaajille
Ylitorniolle kaavaillaan noin sadan voimalan tuulivoima-aluetta

Yli­tor­niol­le kaa­vail­laan noin sadan voi­ma­lan tuu­li­voi­ma-aluet­ta

04.09.2022 19:30 17
Tilaajille
Keisarinmaja odottaa edelleen maalausta – Metsähallituksen intressissä ei ole omistaa rakennusta eikä Ylitornion kunta halua ostaa sitä nykyisessä kunnossa

Kei­sa­rin­ma­ja odottaa edel­leen maa­laus­ta – ­Met­sä­hal­li­tuk­sen int­res­sis­sä ei ole omistaa ra­ken­nus­ta eikä Yli­tor­nion kunta halua ostaa sitä ny­kyi­ses­sä kun­nos­sa

03.09.2022 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin ka­to­si­vat Yli­tor­niol­la Kul­mu­kin­ke­rit?

02.09.2022 05:00
Tilaajille
Monen toimen muusikot – CatCat-duo on keikkaillut jo 30 vuotta, ura alkoi aikanaan hieman huomaamatta

Monen toimen muu­si­kot – Cat­Cat-duo on keik­kail­lut jo 30 vuotta, ura alkoi ai­ka­naan hieman huo­maa­mat­ta

01.09.2022 17:23
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemelle, Muonioon ja Ylitorniolle Kevan työelämän kehittämisrahaa yhteensä 38 000 euroa

Ro­va­nie­mel­le, Muo­nioon ja Yli­tor­niol­le Kevan työe­lä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa yh­teen­sä 38 000 euroa

24.08.2022 16:50
Tilaajille
Ylitornio suunnittelee koulujen yhdistämistä – tavoitteena on yksi koulu jokivarressa ja yksi järvikylissä

Yli­tor­nio suun­nit­te­lee kou­lu­jen yh­dis­tä­mis­tä – ­ta­voit­tee­na on yksi koulu jo­ki­var­res­sa ja yksi jär­vi­ky­lis­sä

23.08.2022 18:00
Tilaajille
Ylitorniolaisen Piuvan suurperheessä riista on arkiruokaa, sillä kaikki metsästävät – yksi pojista selvitti metsästäjätutkinnon kahdeksanvuotiaana: "Tämä on kisällitouhua"

Yli­tor­nio­lai­sen Piuvan suur­per­hees­sä riista on ar­ki­ruo­kaa, sillä kaikki met­säs­tä­vät – yksi pojista sel­vit­ti met­säs­tä­jä­tut­kin­non kah­dek­san­vuo­tiaa­na: "Tämä on ki­säl­li­tou­hua"

20.08.2022 10:51 1
Tilaajille
Meän Tornionlaakso: Ylitornion hautausmaalta varastettiin kivet

Meän Tor­nion­laak­so: Yli­tor­nion hau­taus­maal­ta va­ras­tet­tiin kivet

18.08.2022 15:13 1
Tilaajille
Entiseen SOS-lapsikylään tulee lastenkoti – Ylitorniolle ja Kaarinaan rekrytoidaan työntekijöitä huolehtimaan ukrainalaisista lapsista

En­ti­seen SOS-lap­si­ky­lään tulee las­ten­ko­ti – Yli­tor­niol­le ja Kaa­ri­naan rek­ry­toi­daan työn­te­ki­jöi­tä huo­leh­ti­maan uk­rai­na­lai­sis­ta lap­sis­ta

17.08.2022 18:00
Tilaajille
Ylitornion kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan – Iso-Meltosjärvelle rakennetaan teräsrakenteinen lintutorni

Yli­tor­nion kun­nan­hal­li­tus käytti ot­to-oi­keut­taan – Iso-Mel­tos­jär­vel­le ra­ken­ne­taan te­räs­ra­ken­tei­nen lin­tu­tor­ni

15.08.2022 19:46 1
Tilaajille
Teollisuuden suurhankkeet näkyvät YBT:n tilauskirjassa – Tornionlaakson betoniyhtiö tähyää jatkossakin Pohjois-Ruotsiin

Teol­li­suu­den suur­hank­keet näkyvät YBT:n ti­laus­kir­jas­sa – Tor­nion­laak­son be­to­niyh­tiö tähyää jat­kos­sa­kin Poh­jois-Ruot­siin

14.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Juhannusjuhlilta kulttuurimatkailun edistäjäksi – Tornionlaakson matkailuyhdistyksen painopiste on alusta pitäen ollut Aavasaksa

Ju­han­nus­juh­lil­ta kult­tuu­ri­mat­kai­lun edis­tä­jäk­si – ­Tor­nion­laak­son mat­kai­luyh­dis­tyk­sen pai­no­pis­te on alusta pitäen ollut Aa­va­sak­sa

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Ylitorniolle tulee kymmenen myanmarilaista hoitajaa syyskuussa – perusturvajohtaja: "luotan siihen, että he ovat osaavia hoitajia"

Yli­tor­niol­le tulee kym­me­nen myan­ma­ri­lais­ta hoi­ta­jaa syys­kuus­sa – pe­rus­tur­va­joh­ta­ja: "luotan siihen, että he ovat osaavia hoi­ta­jia"

04.08.2022 06:30 9
Tilaajille
Pulloposti seilasi 13 vuotta – Ylitornion Kaulirannalta lähetetty viesti päätyi Haaparannan saaristoon

Pul­lo­pos­ti seilasi 13 vuotta – Yli­tor­nion Kau­li­ran­nal­ta lä­he­tet­ty viesti päätyi Haa­pa­ran­nan saa­ris­toon

29.07.2022 16:59 1
Tilaajille
Johanna Matintalo ja Lauri Lepistö rullasivat vauhdikkaimmin Aavasaksan laelle

Johanna Ma­tin­ta­lo ja Lauri Lepistö rul­la­si­vat vauh­dik­kaim­min Aa­va­sak­san laelle

23.07.2022 21:15 1
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat ja hulppeiden maisemien Aawastock – Vasa kävi testaamassa kahdet ainutlaatuiset festivaalit

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat ja hulp­pei­den mai­se­mien Aa­was­tock – Vasa kävi tes­taa­mas­sa kahdet ai­nut­laa­tui­set fes­ti­vaa­lit

22.07.2022 06:00
Tilaajille
Ylitornion Annikki Kariniemi -kulttuuriviikolla luettiin ääneen arkistojen kätköistä löytynyttä näytelmää – kelon myynti ja matka Afrikkaan käsittelee ihmisten suhdetta luontoon ja taloudelliseen etuun

Yli­tor­nion Annikki Ka­ri­nie­mi -kult­tuu­ri­vii­kol­la luet­tiin ääneen ar­kis­to­jen kät­köis­tä löy­ty­nyt­tä näy­tel­mää – kelon myynti ja matka Af­rik­kaan kä­sit­te­lee ih­mis­ten suh­det­ta luon­toon ja ta­lou­del­li­seen etuun

20.07.2022 17:17
Tilaajille
Poliisilla oli kiireinen kesäyö Pohjois-Suomessa – kovaääninen juhlinta ja nyrkkitappeluiksi äityneet erimielisyydet työllistivät poliisipartioita

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen kesäyö Poh­jois-Suo­mes­sa – ko­vaää­ni­nen juh­lin­ta ja nyrk­ki­tap­pe­luik­si äi­ty­neet eri­mie­li­syy­det työl­lis­ti­vät po­lii­si­par­tioi­ta

09.07.2022 08:33 9