Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ylitornio
Kuukausi
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 1
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Lapin ely-keskus rakennuttaa Portimokoskelle kaksi kalatietä vaelluskaloille

Lapin ely-kes­kus ra­ken­nut­taa Por­ti­mo­kos­kel­le kaksi ka­la­tie­tä vael­lus­ka­loil­le

14.11.2023 10:18 7
Tilaajille
Veden keittokehotus purettu Meltosjärven ja Raanujärven vedenjakelualueella

Veden keit­to­ke­ho­tus purettu Mel­tos­jär­ven ja Raa­nu­jär­ven ve­den­ja­ke­lu­alueel­la

09.11.2023 11:44
Tilaajille
Koronapotilaita on osastoilla ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suosittelee jo riskiryhmille maskin käyttöä

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on osas­toil­la ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suo­sit­te­lee jo ris­ki­ryh­mil­le maskin käyttöä

07.11.2023 19:30 28
Tilaajille
Ylitornion Alko remontoidaan, myymälän tilat pienenevät

Yli­tor­nion Alko re­mon­toi­daan, myy­mä­län tilat pie­ne­ne­vät

07.11.2023 07:56 1
Tilaajille
Vanhemmat
Stella Harasekin esikoiskirjassa on vaikutteita nuoruuskokemuksista Ylitornion nuorisotalolta – "Prosessiin osui monia henkilökohtaisia vaikeuksia"

Stella Ha­ra­se­kin esi­kois­kir­jas­sa on vai­kut­tei­ta nuo­ruus­ko­ke­muk­sis­ta Yli­tor­nion nuo­ri­so­ta­lol­ta – "P­ro­ses­siin osui monia hen­ki­lö­koh­tai­sia vai­keuk­sia"

30.10.2023 19:00
Tilaajille
Pakkausjätteiden tyhjennykset ovat myöhässä Lounais-Lapissa – urakoitsijat tilaama tyhjennysauto ei saapunut ajoissa, avaimia jätekatoksiin puuttuu

Pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­set ovat myö­häs­sä Lou­nais-La­pis­sa – ura­koit­si­jat tilaama tyh­jen­nys­au­to ei saa­pu­nut ajois­sa, avaimia jä­te­ka­tok­siin puuttuu

17.10.2023 15:31
Tilaajille
Lapin vanhin matkailukäyttöön valmistunut rakennus sai uuden maalipinnan – Keisarinmajan väritys on vaihtunut useaan kertaan

Lapin vanhin mat­kai­lu­käyt­töön val­mis­tu­nut ra­ken­nus sai uuden maa­li­pin­nan – Kei­sa­rin­ma­jan väritys on vaih­tu­nut useaan kertaan

17.10.2023 14:31 2
Tilaajille
Kenkiä ja vaatteita jo enemmän oman kunnan ulkopuolelle – Ylitornion vuoden yrityksissä Pirkon Kengässä ja Ullan Kaupassa käy asiakkaita laajalta alueelta

Kenkiä ja vaat­tei­ta jo enemmän oman kunnan ul­ko­puo­lel­le – Yli­tor­nion vuoden yri­tyk­sis­sä Pirkon Ken­gäs­sä ja Ullan Kau­pas­sa käy asiak­kai­ta laa­jal­ta alueel­ta

14.10.2023 18:00 8
Tilaajille
Sakke Rantala aloittaa Tornionlaakson Sähkön toimitusjohtajana keskellä energia-alan murrosta – yhtiö investoi 100 miljoonaa euroa verkkoihin ja tuotantoon

Sakke Rantala aloit­taa Tor­nion­laak­son Sähkön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na kes­kel­lä ener­gia-alan mur­ros­ta – yhtiö in­ves­toi 100 mil­joo­naa euroa verk­koi­hin ja tuo­tan­toon

04.10.2023 19:30 3
Tilaajille
Ylitornion kuntotalon remontti siirtyy –  kuntapäättäjät halusivat ottaa aikalisän

Yli­tor­nion kun­to­ta­lon re­mont­ti siirtyy – kun­ta­päät­tä­jät ha­lu­si­vat ottaa ai­ka­li­sän

03.10.2023 09:42 2
Tilaajille
Hietaniemen kirkon mukana tuhoutui arvokasta historiaa – tuhkaksi paloi muun muassa Ruotsin vanhimmat toiminnassa olevat urut

Hie­ta­nie­men kirkon mukana tu­hou­tui ar­vo­kas­ta his­to­riaa – tuh­kak­si paloi muun muassa Ruotsin van­him­mat toi­min­nas­sa olevat urut

27.09.2023 17:21 1
Tilaajille
Hietaniemen vanha puukirkko Ruotsin Ylitorniolla tuhoutui tulipalossa – palo sai alkunsa kellotapulista

Hie­ta­nie­men vanha puu­kirk­ko Ruotsin Yli­tor­niol­la tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – palo sai alkunsa kel­lo­ta­pu­lis­ta

26.09.2023 09:57 1
Humalassa pakettiauton ratissa ollut kuljettaja loukkaantui ulosajossa Ylitorniolla

Hu­ma­las­sa pa­ket­ti­au­ton ratissa ollut kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui ulos­ajos­sa Yli­tor­niol­la

24.09.2023 10:29
Tilaajille
18 uutta muovinkeräyspistettä Lappiin, ahkerimmin muovipakkauksia kierrätetään Kolarissa

18 uutta muo­vin­ke­räys­pis­tet­tä Lap­piin, ah­ke­rim­min muo­vi­pak­kauk­sia kier­rä­te­tään Ko­la­ris­sa

18.09.2023 09:56 1
Tilaajille
Annikki Kariniemen tempaukset peittosivat alleen ahkeruuden – Outi Hytönen kirjoitti elämäkerran "Lapin ensimmäisestä naiskirjailijasta", koska sellaista ei vielä ollut

Annikki Ka­ri­nie­men tem­pauk­set peit­to­si­vat alleen ah­ke­ruu­den – Outi Hytönen kir­joit­ti elä­mä­ker­ran "Lapin en­sim­mäi­ses­tä nais­kir­jai­li­jas­ta", koska sel­lais­ta ei vielä ollut

19.09.2023 17:24 1
Tilaajille
Lähiruokapäivänä kouluun tultiin poronlihapaketti kainalossa – "Tänään ei tule ruoka-autoa"

Lä­hi­ruo­ka­päi­vä­nä kouluun tultiin po­ron­li­ha­pa­ket­ti kai­na­los­sa – "Tänään ei tule ruo­ka-au­toa"

08.09.2023 16:30 3
Tilaajille
SVT: Ruotsin Ylitorniolla kadonnut 75-vuotias nainen on löydetty hyvässä kunnossa

SVT: Ruotsin Yli­tor­niol­la ka­don­nut 75-vuo­tias nainen on löy­det­ty hyvässä kun­nos­sa

30.07.2023 11:04 2
Tilaajille
SVT: Ruotsin Ylitorniolla etsitään kadonnutta 75-vuotiasta naista

SVT: Ruotsin Yli­tor­niol­la et­si­tään ka­don­nut­ta 75-vuo­tias­ta naista

29.07.2023 11:18
Tilaajille