pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Pellon kunta
Pello vuokraa Nivanpään leirintäalueen ensi kesäksi – valituksen vuoksi leirintäalueen myynti ei vielä toteutunut

Pello vuokraa Ni­van­pään lei­rin­tä­alueen ensi kesäksi – ­va­li­tuk­sen vuoksi lei­rin­tä­alueen myynti ei vielä to­teu­tu­nut

30.01.2024 20:10 2
Tilaajille
Pellon sivistysjohtajaksi kuusi hakijaa, valinta vielä tämän vuoden aikana

Pellon si­vis­tys­joh­ta­jak­si kuusi ha­ki­jaa, valinta vielä tämän vuoden aikana

31.10.2023 17:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme tyy­ty­väi­siä Pelloon

23.08.2023 05:00 2
Pello kaavoittaa rantatontteja kerrostaloille – tulvavallien yli avautuisi näkymä Jolmanputaalle

Pello kaa­voit­taa ran­ta­tont­te­ja ker­ros­ta­loil­le – tul­va­val­lien yli avau­tui­si näkymä Jol­man­pu­taal­le

29.06.2023 13:32 5
Tilaajille
Pellon uusi kunnanjohtaja Katja Jaako-Körkkö uskoo pellolaisten palveluiden järjestyvän tiiviimmällä yhteistyöllä – "Kaikkia palveluita ei ole jokaisen järkevää tuottaa yksin"

Pellon uusi kun­nan­joh­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö uskoo pel­lo­lais­ten pal­ve­lui­den jär­jes­ty­vän tii­viim­mäl­lä yh­teis­työl­lä – "Kaik­kia pal­ve­lui­ta ei ole jo­kai­sen jär­ke­vää tuottaa yksin"

28.06.2023 19:30 5
Tilaajille
Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo tapaa Ruotsin kuninkaan toistamiseen

Pellon kun­nan­joh­ta­ja Eero Ylitalo tapaa Ruotsin ku­nin­kaan tois­ta­mi­seen

22.03.2023 19:58 2
Tilaajille
Kaikki talot, mökit ja vajat mitataan Pellossa – yli vuoden kestävässä jättiurakassa laitetaan kunnan kiinteistötiedot kerralla kuntoon

Kaikki talot, mökit ja vajat mi­ta­taan Pel­los­sa – yli vuoden kes­tä­väs­sä jät­ti­ura­kas­sa lai­te­taan kunnan kiin­teis­tö­tie­dot ker­ral­la kuntoon

17.03.2023 05:00 8
Tilaajille
Pellon kunnanjohtajaksi 21 hakijaa – kunnanhallitus käsittelee hakemuksia kokouksessaan tiistaina

Pellon kun­nan­joh­ta­jak­si 21 hakijaa – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee ha­ke­muk­sia ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na

25.02.2023 12:21
Tilaajille
Pellon kuntakeskuksen pohjoispuolelle suunnitellaan isoa tuulivoima-aluetta

Pellon kun­ta­kes­kuk­sen poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma-aluet­ta

07.02.2023 18:22 17
Tilaajille
Pellon kunta ei tue Aalistunturin kansallispuistoesitystä: "Ei meidän kannata lähteä kahta jänistä ajamaan"

Pellon kunta ei tue Aa­lis­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­toe­si­tys­tä: "Ei meidän kannata lähteä kahta jänistä aja­maan"

20.01.2023 16:20 9
Tilaajille
Pellon kunnanjohtaja Eero Ylitalo jää eläkkeelle ensi kesänä

Pellon kun­nan­joh­ta­ja Eero Ylitalo jää eläk­keel­le ensi kesänä

25.11.2022 08:17
Tilaajille
Pello toivoo eduskunnan "joululahjarahaa" kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Mämmilän kylään

Pello toivoo edus­kun­nan "jou­lu­lah­ja­ra­haa" kevyen lii­ken­teen väylän suun­nit­te­luun Mäm­mi­län kylään

08.11.2022 19:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaik­kien pääs­tä­vä joelle

18.08.2022 05:00
Tilaajille
Pelloon rakennetaan Arhmaan toimintapuistoa – uuteen puistoon tulee Lapin ensimmäinen kiinteä pumptrack-rata

Pelloon ra­ken­ne­taan Arhmaan toi­min­ta­puis­toa – uuteen puis­toon tulee Lapin en­sim­mäi­nen kiinteä pumpt­rack-ra­ta

28.07.2022 07:59
Tilaajille
Katja Jaako-Körkköä esitetään Pellon elinvoimajohtajaksi

Katja Jaa­ko-Körk­köä esi­te­tään Pellon elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

12.04.2022 19:21
Tilaajille
Pello vakinaistaa kuusi hoitajaa – sote-uudistus ei rajoita kuntien rekrytointeja

Pello va­ki­nais­taa kuusi hoi­ta­jaa – sote-uu­dis­tus ei rajoita kuntien rek­ry­toin­te­ja

10.04.2022 17:40
Tilaajille
Pello pyytää Väylävirastolta lupaa jalankulkusillalle Jolmanputaan rautatiesillan yhteyteen

Pello pyytää Väy­lä­vi­ras­tol­ta lupaa ja­lan­kul­kusil­lal­le Jol­man­pu­taan rau­ta­tie­sil­lan yh­tey­teen

23.03.2022 08:47 1
Tilaajille
Pello halusi  potkukelkkakaistan – Lapin ely hiekoitti haaveen

Pello halusi pot­ku­kelk­ka­kais­tan – Lapin ely hie­koit­ti haaveen

08.03.2022 10:36 8
Tilaajille
KHO: Rehtori oli vaalikelpoinen – Pellossa pitkään jatkunut kiista Piia Kilpeläinen-Tuoman vaalikelpoisuudesta on saanut päätepisteensä

KHO: Rehtori oli vaa­li­kel­poi­nen – ­Pel­los­sa pitkään jat­ku­nut kiista Piia Kil­pe­läi­nen-Tuo­man vaa­li­kel­poi­suu­des­ta on saanut pää­te­pis­teen­sä

28.02.2022 11:30 2
Tilaajille
Pellossa ideoitu Miekojärven kansallispuisto olisi minikokoinen – suojeltavaa siellä ainakin on tarpeeksi, sanoo esiselvityksen tehnyt biologi

Pel­los­sa ideoitu Mie­ko­jär­ven kan­sal­lis­puis­to olisi mi­ni­ko­koi­nen – suo­jel­ta­vaa siellä ainakin on tar­peek­si, sanoo esi­sel­vi­tyk­sen tehnyt biologi

23.02.2022 07:00 5
Tilaajille