Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kevyen liikenteen väylät
Lukijat kertovat: tässä ovat Rovaniemen liikenteen vaaranpaikat

Lukijat ker­to­vat: tässä ovat Ro­va­nie­men lii­ken­teen vaa­ran­pai­kat

18.06.2023 19:30
Tilaajille
Puitaan puolustava hotelliyrittäjä sai Rovaniemen kaupungilta luvan terassille – puiden kohtalosta päätetään myöhemmin

Puitaan puo­lus­ta­va ho­tel­li­yrit­tä­jä sai Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta luvan te­ras­sil­le – puiden koh­ta­los­ta pää­te­tään myö­hem­min

01.06.2023 15:17 17
Tilaajille
Mikael Gröhn ei halua luopua hotellinsa puista, vaikka Rovaniemen kaupunki vaatii poistamaan ne – "Yrittäjien toiveita ei kuunnella"

Mikael Gröhn ei halua luopua ho­tel­lin­sa puista, vaikka Ro­va­nie­men kau­pun­ki vaatii pois­ta­maan ne – "Y­rit­tä­jien toi­vei­ta ei kuun­nel­la"

16.05.2023 05:00 40
Tilaajille
Ounasrinteen pyörätiet huonossa kunnossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­rin­teen pyö­rä­tiet huo­nos­sa kun­nos­sa

23.11.2022 05:01
Tilaajille
Pello toivoo eduskunnan "joululahjarahaa" kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Mämmilän kylään

Pello toivoo edus­kun­nan "jou­lu­lah­ja­ra­haa" kevyen lii­ken­teen väylän suun­nit­te­luun Mäm­mi­län kylään

08.11.2022 19:51
Tilaajille
Pysäköintivirhemaksun syyksi paljastui uusi liikennemerkki – Pihakadulla autoillaan jalankulkijoiden ehdoilla

Py­sä­köin­ti­vir­he­mak­sun syyksi pal­jas­tui uusi lii­ken­ne­merk­ki – ­Pi­ha­ka­dul­la au­toil­laan ja­lan­kul­ki­joi­den eh­doil­la

01.09.2022 16:26 1
Tilaajille
Kittilän kunta sai 49 400 euroa pyöräpysäköinnin kehittämiseen

Kit­ti­län kunta sai 49 400 euroa pyö­rä­py­sä­köin­nin ke­hit­tä­mi­seen

01.02.2022 10:01 3
Tilaajille
Lumisateet ja kovat pakkaset eivät estä pyöräilyä – Lapissa teiden talvikunnossapito aiheuttaa tyytymättömyyttä

Lu­mi­sa­teet ja kovat pak­ka­set eivät estä pyö­räi­lyä – ­La­pis­sa teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­to ai­heut­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä

27.10.2021 07:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä uusitaan pyöräteiden opasteita  – reittejä merkitään jatkossa numero- ja värikoodein, katso tästä, miten uusia tienviittoja luetaan

Ro­va­nie­mel­lä uu­si­taan pyö­rä­tei­den opas­tei­ta  – reit­te­jä mer­ki­tään jat­kos­sa numero- ja vä­ri­koo­dein, katso tästä, miten uusia tien­viit­to­ja luetaan

27.08.2021 14:54 4
Tilaajille
Liikennemerkki muuttui: Saako Rovaniemen kävelykadulla ajaa polkupyörällä?

Lii­ken­ne­merk­ki muut­tui: Saako Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­la ajaa pol­ku­pyö­räl­lä?

09.06.2021 16:14 2
Pyörätie Koppeloon olisi ely-keskuksen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille
Tältä näyttää Ruokasenkadun peruskorjattu osuus: pyöräilijät ja kävelijät saivat lisätilaa, autojen ajorata kaventui

Tältä näyttää Ruo­ka­sen­ka­dun pe­rus­kor­jat­tu osuus: pyö­räi­li­jät ja kä­ve­li­jät saivat li­sä­ti­laa, autojen ajorata ka­ven­tui

10.11.2020 15:02 6
Lukijamme listasivat taajamien vaarallisia paikkoja, pyöräilijä: varo näissä paikoissa!

Lu­ki­jam­me lis­ta­si­vat taa­ja­mien vaa­ral­li­sia paik­ko­ja, pyö­räi­li­jä: varo näissä pai­kois­sa!

31.05.2020 17:47 1
Tilaajille
Tieliikennelain uudistus tarkoittaa kunnille mittavaa liikennemerkkisavottaa ja isoa laskua – Rovaniemellä pyöräteiden lisäkilvitys maksaa jopa 300 000 euroa

Tie­lii­ken­ne­lain uu­dis­tus tar­koit­taa kun­nil­le mit­ta­vaa lii­ken­ne­merk­ki­sa­vot­taa ja isoa laskua – Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­tei­den li­sä­kil­vi­tys maksaa jopa 300 000 euroa

19.04.2020 17:06
Tilaajille
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

02.04.2020 11:56
Tilaajille