pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Yli­tor­nion ää­ni­ha­ra­va pettyi kes­kus­taan ja erosi ryh­mäs­tä val­tuus­to­kau­den ava­jai­sik­si – "Ää­nes­tä­jien tahtoa on ali­ar­vioi­tu va­lin­nois­sa"

Ylitornion kuntavaalien jälkipuinti jatkuu, vaikka uusi valtuusto on viikko sitten järjestäytynyt.

Keskustan vaalilistan ykkösnimi, yrittäjä Jari Angeria on pettynyt paikallisen kunnallisjärjestön toimintaan. Hän siirtyi ensimmäisessä valtuuston kokouksessa Ylitornion puolesta -yhteislistan valtuustoryhmään.  Perusteluna on, että siinä porukassa kunnioitetaan ylitorniolaista kansaa.